سفر محمدرضا شاه پهلوی به فرانسه ۱۸ مهر ۱۳۴۰ - ۱ آبان ۱۳۴۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران تصمیم‌های مجلس

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
سفر رسمی شاهنشاه و شهبانو به فرانسه ۱۳۴۰

۱۸ مهر ماه ۱۳۴۰ اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی برای یک دیدار رسمی از فرانسه از فرودگاه مهرآباد به سوی کشور فرانسه پرواز کردند.

روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن نوشت: شاهنشاه ایران پس از وقف همه اموال و دارایی خود در راه ملت ایران، تنها حقوق سالانه معظم له باقی می‌ماند.

هواپیمای اعلیحضرتین در سر راه خود به پاریس در فرودگان استانبول بر زمین نشست و اعلیحضرتین از سوی مقامات رسمی کشور ترکیه مورد پیش باز قرارگرفتند. شاهنشاه در این درنگ کوتاه در سالن فرودگاه استانبول به پرسش‌های روزنامه نگاران پاسخ گفتند. سپس شاهنشاه و شهبانو از استانبول به سوی ژنو پرواز کردند.

۱۹ مهر ماه ۱۳۴۰ شاهنشاه و شهبانو از ژنو وارد پاریس شدند. در فرودگاه اورلی ژنرال دوگل رییس جمهور فرانسه به پیشباز رسمی اعلیحضرتین آمد و در سخنانی به شخصیت بین‌المللی شاهنشاه و خدمات ارزنده ایشان به ملت ایران اشاره کرد و گفت: شاهنشاه ایران برای ملت خود پادشاهی خیرخواه و برای فرانسه دوستی گرانمایه هستند.

شاهنشاه ایران در آیین ویژه‌ای تاج گلی بر مزار سرباز گمنام فرانسه نهادند.

علیاحضرت شهبانو از انجمن ویژه کودکان در فرانسه بازدید فرمودند.

از سوی ژنرال دوگل پرزیدنت فرانسه میهمانی باشکوهی در کاخ الیزه به سرافرازی میهمانان کشور فرانسه، اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی برگزار شد. در این میهمانی شاهنشاه ایران در پاسخ سخنان پرزیدنت فرانسه فرمودند:

رشته‌های دوستی قدیمی که بین دو کشور ما وجود دارد عاملی برای تثبیت و حفظ جهانی به شمار می‌رود. ما باید بیش از هر زمان دیگر این پیوندها را محکمتر سازیم و مردمی را که خواهان حفظ و حراست میراث فرهنگی خود هستند به یکدیگر نزدیک کنیم...

۲۰ مهر ماه ۱۳۴۰ آندره مالرو وزیر مشاور در امور فرهنگی فرانسه به سرافرازی سفر اعلیحضرت شاهنشاه ایران و شهبانوی ایران میهمانی باشکوهی در کاخ ورسای برپاکرد که در آن بلندپایگان کشور فرانسه نیز بودند.

دانشجویان ایرانی در فرانسه در سفارت کبرای شاهنشاهی به پیشگاه شاهنشاه ایران بار یافتند. شاهنشاه درباره مسایل اجتماعی، ثروت‌های طبیعی و منبع‌های اقتصادی و تولیدی ایران بیاناتی ایراد فرمودند.

۲۱ مهر ماه اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو از کارخانه خودروسازی "سیمکا" در پاریس بازدید کردند.

در پیشگاه شاهنشاه و شهبانو و با بودن پرزیدنت فرانسه و بانو نمایشگاه بزرگ آثار هنری ایران که بازتابنده هفت هزار سال تاریخ و هنر ایران بود در پاریس گشایش یافت.

شورای شهرداری پاریس میهمانی باشکوهی به سرفرازی میهمانان کشور فرانسه، اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو در تالار شهرداری برپاکرد. شاهنشاه به هنگام ورود به تالار در پاسخ به شهردار پاریس فرمودند:

در میان نکات مشترک متعددی که میان هم میهنان شما و مردم ایران وجود دارد، من تنها عشق به آزادی و حقوق انسانی را که در هر دو ملت ما مشترک است نام می‌برم. برای یک انسان هیچ چیز گرامی تر و بزرگتر از دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی نیست....

۲۲ مهر ماه سفر رسمی اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو در فرانسه پایان یافت. اعلیحضرتین برآن شدند که تا آخر هفته غیررسمی در کشور فرانسه بمانند.

در این روز علیاحضرت شهبانو آغاز بیست و چهارمین زادروز خود را با شاهنشاه در شهرک شان در ۱۴ کیلومتری پاریس جشن گرفتند.

روزنامه‌های چاپ فرانسه نوشتند: کاری که اعلیحضرت شاهنشاه ایران انجام داد یعنی وقف همه دارایی خود در بنیاد پهلوی در تاریخ ایران و میان پادشاهان جهان بی سابقه است، به همین روی این کار شاهنشاه در فرانسه مورد ستایش فراوان مردم قرارگرفته است.

۲۵ مهر ماه ۱۳۴۰ اعلیحضرت همایون شاهنشاه در کوی بین المللی دانشجویان دانشگاه پاریس نخستین سنگ بنای خانه ایران را نهادند. اعلیحضرت به هنگام برنشاندن این سنگ فرمودند:

این خانه نماد پایدار مناسبات معنوی ایران با فرانسه خواهد بود و برای من مایه بسی خرسندی است که بدین وسیله به یکی از آرزوهای دیرینه خود جامه عمل پوشانده‌ام.

سپس میهمانی از سوی دست اندرکاران کوی دانشگاه پاریس به افتخار اعلیحضرتین برگزار شد که در آن به کارهای شاهنشاه ارج نهاده شد.


در همین روز شاهنشاه به سازمان یونسکو رفتند و در پاسخ خوش‌آمد رُنه ماهو مدیر کل یونسکو فرمودند:

ما معتقدیم تا زمانی که سوءنیت و عدم اعتماد و تلخی ناشی از حملات تسلط‌ها و محرومیت‌ها که نتایج آن چیزی جز جنگ و ظلم و بدبختی نیست در روح ملل و نمایندگان آنها نفوذ داشته باشد، مسائل سیاسی به دشواری حل خواهد شد و اجرای تصمیمات سیاسی به سختی انجام خواهد گرفت و به آسانی مورد اعتراض واقع خواهد شد.

۲۶ مهر ماه ۱۳۴۰ اعلیحضرت همایون شاهنشاه از سربازخانه گارد جمهوری فرانسه و سواره نظام گارد جمهوری بازدید فرمودند.

شاهنشاه و شهبانو در میهمانی باشگاه روزنامه نگاران فرانسه در پاریس شرکت فرمودند و در پاسخ بیانات رییس این باشگاه فرمودند:

هر بار که کشور ما نیاز داشته و اوضاع و احوال ایجاب کرده، من برای پدافند از استقلال آن شخصا در راس نیروهای خودمان قرار گرفته‌ام، در اصلاحات اجتماعی نیز اوضاع از همین قرار بوده است، چنانکه همین چندروز پیش اقداماتی در این زمینه انجام گرفت و اموال شخصی خود را به ملت واگذار کردم....

۲۷ مهر ماه ۱۳۴۰ شاهنشاه سفیران ایران در کشورهای انگلستان، ایتالیا، واتیکان، و فرانسه را در سفات کبرای شاهنشاهی در پاریس پذیرفتند.

کارخانه‌های سنت گوبن تولید کننده گونه‌های شیشه برای پنجره، لیوان، و... در نزدیکی پاریس مورد بازدید شاهنشاه قرارگرفت.

اعلیحضرت شاهنشاه دانشجویان ایرانی در فرانسه را پذیرفتند و در سخنانشان به آنان فرمودند:

دانشجویان ما در خارج کشور گذشته از درس خواندن باید حقایق ممالک هم جوار و دنیا را بدانند. اصولا شما باید مطلب را برای خودتان حل کنید، آیا می‌خواهید یک کشور مستقل داشته باشید و ایرانی زندگی کنید یا خیر؟ آیا می‌توانید قبول کنید که دسته‌هایی که ناسیونالیسم را از بین می‌برند بر شما مسلط شوند و شما برده آنها باشید؟ اگر کسانی هستند که این طور می‌پسندند ما با آنها کاری نداریم، اما آنهایی که به ایران مستقل و سنن آن و ایرانی بودن پای بند هستند خوب می دانند که چگونه خود را برای اداره امور کشور مجهز نمایند.

۲۸ مهر ماه ۱۳۴۰ اعلیحضرتین از مدرسه‌های بورک دوشان فرانسه دیدن کردند. سپس کنت دوپاری یکی از نزدیکان خاندان سلطنتی فرانسه را پذیرفتند.

۱ آبان ماه ۱۳۴۰ سفر شاهنشاه و شهبانو در اروپا پایان یافت و اعلیحضرتین به ایران بازگشتند