سفر محمدرضا شاه پهلوی به افغانستان و پاکستان ۴ امرداد ۱۳۴۱ - ۱۰ امرداد ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران تصمیم‌های مجلس

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی و ظاهر شاه
شاهنشاه بر سر میز شام سخنانی ایراد می کنند
شاهنشاه در استادیوم ورزشی برای مردم کابل سخنرانی می‌کنند


سفر محمدرضا شاه پهلوی به افغانستان و پاکستان ۴ امرداد ۱۳۴۱ - ۱۰ امرداد ۱۳۴۱


۴ امرداد ماه ۱۳۴۱ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی به دعوت رسمی اعلیحضرت محمدظاهر شاه از تهران به کابل پرواز کردند و مورد پیشباز پادشاه افغانستان و سران و بلندپایگان این کشور قرارگرفتند.

۵ امرداد ماه ۱۳۴۱ گفتگوهای شاهنشاه و محمدظاهر شاه درباره از میان برداشتن ناسازگاری‌های افغانستان با کشور همسایه پاکستان آغاز شد.

در میهمانی باشکوهی که از سوی اعلیحضرت محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان به سرفرازی میهمان ارجمند کشور افغانستان در کاخ دلگشا برگزار شد، شاهنشاه فرمودند:

...هیچ ایرانی در کشور افغانستان و هیچ افغانی در کشور ایران نمی‌تواند خود را خارجی محسوب دارد یا احساس دوری از وطن کند، زیرا روابط و علایقی که دو ملت و دو کشور ما را از لحاظ زبان و ادبیات و تاریخ و سنن مشترک بهم پیوسته از استوارترین علایقی است که تاکنون وجود داشت است...

۶ امرداد ماه ۱۳۴۱ شاهنشاه به مجلس شورای ملی افغانستان تشریف فرما شدند و در سخنانی که ایراد نمودند فرمودند:

آرزوی صمیمانه ما این است که هر چه زودتر خلع سلاح عمومی در دنیا تحقق یابد و کابوس نفاق و شفاق و این وحشت نابودی که بشر را فراگرفته است برای همیشه از جهان رخت بربندد، ولی تا روزی که این آرزو به عمل بپیوندد هر کشوری وظیفه دارد که منافع خود را حفظ کند و از آزادی و استقلال خود دفاع نماید و ما به هیچوجه نمی‌توانیم به خود اجازه سستی و فتور در این راه بدهیم...

۷ امرداد ماه ۱۳۴۱ شاهنشاه در استادیوم ورزشی کابل با اشاره به شور و مهربانی پادشاهی و دولت و ملت افغانستان به اهالی کابل فرمودند:

وظیفه ما در حال و آینده این است که این احساسات عمیق و طبیعی و ریشه دار ملی و تاریخی را روز به روز قوی تر و نزدیک تر کنیم تا با هم در راه حفظ منافع عالیه کشورهای خود و حتی منافع عالیه منطقه جغرافیایی خود بکوشیم

۹ امرداد ماه ۱۳۴۱ شاهنشاه از افغانستان رهسپار پاکستان شدند تا با فیلد مارشال ایوب خان درباره پایان دادن به ناهمسانی‌های میان پاکستان و افغانستان گفتگو کنند.

۱۰ امرداد ماه ۱۳۴۱ سفر شش روزه شاهنشاه به افغانستان و پاکستان پایان یافت و شاهنشاه به ایران بازگشتند. اعلامیه مشترک ایران و افغانستان درباره گفتگوهای شاهنشاه با پادشاه افغانستان در تهران و کابل به چاپ رسید.