سفر محمدرضا شاه پهلوی به اسپانیا و چند کشور اروپا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۶ - ۲۳ تیر ۱۳۳۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
شاهنشاه در بازدید رسمی از اسپانیا با ژنرال فرانکو
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در سفر به اسپانیا ۱۳۳۶


سفر محمدرضا شاه پهلوی به اسپانیا و چند کشور اروپا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۶ - ۲۳ تیر ۱۳۳۶

۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۶ شاهنشاه برای دیدار رسمی از کشور اسپانیا رهسپار آن کشور شدند.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۶ شاهنشاه وارد شهر مادرید شدند و مورد پیشباز حضرت ژنرال فرانکو رییس دولت و هیات وزیران و سران کشور اسپانیا قرارگرفتند. از سوی ژنرال فرانکو مهمانی با شکوهی به افتخار شاهنشاه ایران برپا شد. در این مهمانی از سوی شاهنشاه و رهبر اسپانیا بیانات بسیار دوستانه‌ای ایراد شد.[۱]

۱ خرداد ۱۳۳۶ ژنرال فرانکو پیشوای اسپانیا والاترین نشان اسپانیا را به شاهنشاه پیشکش کرد. روز پسین شاهنشاه به همراهی ژنرال فرانکو از بخش‌های گوناگون سازمان ملی صنایع اسپانیا دیدن فرمودند. ۴ خرداد شاهنشاه و ژنرال فرانکو به سیرادوگرئئ در شصت کیلومتری شمال مادرید رفتند. ۷ خرداد سفر رسمی شاهنشاه در اسپانیا پایان پذیرفت و اعلامیه مشترک دو کشور به چاپ رسید.

شاهنشاه در پایان سفر رسمی خود به اسپانیا، برای یک دیدار دو روزه غیر رسمی به شهر "سویل" در جنوب اسپانیا تشریف‌فرما شدند. ۸ خرداد شاهنشاه از سویل با هواپیما رهسپار گراناد و پالمادوماوژرک شدند و در مجموعه جزیره‌های بالئار با کشتی سلطنتی شهسوار در آب‌های مدیترانه سفر دریایی برای سه روز داشتند.

۱۲ خرداد ۱۳۳۶ شاهنشاه در سفری غیررسمی وارد پاریس شدند و از نمایش‌های هوایی خلبانی امریکایی در این شهر دیدن کردند.

۲۵ خرداد ۱۳۳۶ شاهنشاه از پاریس رهسپار رم شدند و در این سفر غیر رسمی در فرودگاه رم مورد پیشباز چند تن از سران ایتالیا قرارگرفتند و سپس از رم به شهر ناپل رفتند. روز پسین شاهنشاه وارد جزیره کاپری شدند و از سوی سران محلی مورد پیشباز قرارگرفتند.

۳۱ خرداد ۱۳۳۶ شاهنشاه از بزرگترین یکان دریایی گیتی در دریای مدیترانه بازدید کردند. در این بازدید که به دعوت دریابان براون فرمانده ناوگان ششم امریکا انجام شد، شاهنشاه با یک فروند هواپیما بر عرشه ناو بزرگ هواپیمابر فورستال فرود آمدند و بی‌درنگ بیست و یک تیر توپ شلیک گردید و سرود ملی شاهنشاهی ایران نواخته شد و فرمانده ناوگان ششم امریکا خوش‌آمد گفت. شاهنشاه از یکان‌های این ناوگان دیدن کردند و در پایان، دریابان براون نشان بال‌های طلایی را که والاترین نشان خلبانی نیروی دریایی امریکا است به پیشگاه شاهنشاه پیشکش کرد. روز پسین مانور هواپیماهای وابسته به ناوگان ششم امریکا و یکان‌های نیروی دریایی آن کشور در پیشگاه شاهنشاه برگزار شد و پس از پایان مانور شاهنشاه رهسپار ناپل شدند.

۲ تیر ۱۳۳۶ شاهنشاه از ناپل رهسپار رم شدند و پس از یک ایست کوتاه در این شهر وارد فلورانس شدند. روز پسین شاهنشاه در سالن بزرگ مهمانخانه فلورانس، فرماندار این شهر و دو تن از دانشجویان ایرانی در دانشکده‌های فلورانس را پذیرفتند و سپس از موزه‌ها و بناهای تاریخی فلورانس دیدن کردند.

۱۱ تیر ۱۳۳۶ شاهنشاه از زوریخ وارد مونترو شدند و مورد پیشباز سران محلی و سپهبد زاهدی نخست‌وزیر پیشین قرارگرفتند. ۱۳ تیر جشن سالانه انستیتو لوروزه در شهر رول که میان ژنو و لوزان قراردارد در پیشگاه شاهنشاه برپا شد. ۱۵ تیر شاهنشاه پس از ده روز در سویس به شهر نیس در جنوب فرانسه تشریف‌فرما شدند.

۲۲ تیر ۱۳۳۶ شاهنشاه به تهران بازگشتند و مورد پیشباز مردم پایتخت قرارگرفتند.

بن‌مایه‌ها