سروده آذربایجان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی روز نجات آذربایجان

سرود ملی ایران

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

سروده آذربایجان - چامه‌ای سروده‌ی دکتر حسین گل کلاب و آهنگی از روح‌الله خالقی در دروان اشغال آذربایجان به وسیله ارتش شوروی و حکومت حزب دموکرات آذربایجان ساخته شد که نمایشگر اندوه و درد جانکاه مردم ایران و مردم غیور آذربایجان است و سربلندی این منطقه پرگهر ایران را آرزو می‌کند

بند نخست

ای مهر دلیران و آزادگان، خاک خرم آذرآبادگان

ایران تو چون پر بها گوهری

تابان اختری پر فروغ آذری

بدگهر همیشه در برابرت به خاک

روشن از تو چشم میهن ای زمین پاک

سرفراز و خرمی همیشه چون بهار

کوته از تو دست بدگهر به روزگار

ای خطه آذرآبادگان آذرآبادگان

ای خاک تو مهد آزادگان مهد آزادگان

دور از تو اندیشه بدکنشت

خرم بمان همچو خرم بهشت


بند دوم

ای در استواری چو کوه سهند

میهن از تو باشد بسی سربلند

بد خواهان تو تیره روز و زبون

افتاده به گرداب غم سرنگون

نور دیده وطن فروغ روی توست

چشم دوستان و دشمنان به سوی تست

بزم دوستان ز آذر تو روشن است

اخگری زآذرت به جان دشمن است

ای خطه آذرآبادگان آذرآبادگان

ای خاک تو مهد آزادگان مهد آزادگان

دور از تو اندیشه بد کنشت

خرم بمان همچو خرم بهشت

نگاه کنید به