سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش چهاردهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ۶ اسفند ماه ۱۳۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۲ خورشیدی تازی

اعلامیه سه دولت امریکا بریتانیا و شوروی در کنفرانس تهران راجع به ایران

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش چهاردهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ۶ اسفند ماه ۱۳۲۲

با تأییدات خداوند متعال چهاردهمین دوره قانون‌گذاری مجلس شورای ملی را افتتاح می‌نماییم. از اینکه دوره تقنینیه گذشته توفیق یافته است وظایف خود را در رشته قانون‌گذاری انجام داده و قوانین مهم که مؤثر در بهبود شئون سیاسی و مالی و اقتصادی کشور است تصویب نمایند، خاطر ما قرین خوشنودی است.

مخصوصاً نهایت خرسندی را داریم از اینکه با انعقاد پیمان سه گانه و اعلان جنگ دولت ما علیه دولت آلمان که مورد تصویب و حسن استقبال مجلس و قاطبه ملت ما واقع شد، سیاست خارجی ما بر اساس متین و احترام متقابل حقوق یکدیگر برقرار گردید.

متأسفانه اگر چه هنوز جهان در آتش جنگ می‌سوزد و ملل گیتی من‌جمله کشور ما به مصائب و آلام آن گرفتار هستند، ولی در نتیجه کوشش‌ها و فداکاری‌های فوق‌العاده متفقین ما و قربانی‌هایی که در راه حفظ تمدن و سعادت بشر داده شده است، قرائن و امارات موجوده و فتوحات و پیشرفت‌های بزرگ نیروی متفقین نوید می‌دهد که به زودی دوره این جنگ جهان‌سوز سپری شده و بار دیگر پرچم صلح و صفا بر عالم سایه‌افکن خواهد شد.

در سیاست خارجی به طوری که اشاره نمودیم روابط ما با دولت‌های هم‌پیمان بر اساس یگانگی و همکاری صمیمانه استوار است و امیدواریم بعد از خاتمه جنگ نیز از این همکاری برای استقرار صلح و حفظ امنیت بین‌المللی و تضمین سعادت عمومی استفاده کامل بنماییم.

خوشبختانه در موقع انعقاد کنفرانس مهم و تاریخی تهران و ملاقات‌هایی که با زمامداران عالیقدر سه دولت متحد خود نمودیم، ثابت و مدلل شد که میل و اراده تغییرناپذیر ما و ملت ما که حفظ استقلال کامل و حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ایران است، مورد احترام متحدین ما نیز بوده و برای تأمین منظور ما چه در زمان جنگ و چه پس از ختم آن مادتاً و معناً با دولت ما از همکاری صمیمانه دریغ نخواهند نمود، و نیز کمک‌ها و مساعدت‌های مهمی که کشور ما برای پیشرفت مقاصد جنگی و نیل به پیروزی قطعی نموده و می‌نماید مورد تصدیق متحدین ما قرار گرفته و برای جبران خسارات مالی و اقتصادی که در اثر جنگ به کشور ما وارد شده است از طرف آنها قدم‌های مؤثری برداشته خواهد شد.

روابط ما با کشورهای همسایه بر اساس دوستی صمیمانه و احترام متقابل برقرار بوده و همین‌طور بین دولت ما و دولت‌های دیگری نیز که مناسبات دوستانه ما با آنها محفوظ می‌باشد حس تفاهم و صمیمیت موجود است.

در سیاست داخلی اولین هدف ما این است که حاکمیت مطلق در کلیه شئون کشور با قانون بوده و هر یک از قوای سه‌گانه کشور با توجه به اصل انفکاک قوا که در قانون اساسی تصریح شده است، در انجام وظایف قانونی خود جدیت کامل داشته باشد، به نحوی که دولت بتواند در بهبودی شئون اجتماعی و اقتصادی کشور با عزم راسخ و توانایی کامل قدم‌های سریعی برداشته و در تأمین تندرستی افراد و تعمیم فرهنگ و تمهید آسایش عموم که از اصلاحات ضروری و فوری کشور به شمار می‌رود، جهد بلیغ به عمل آورد تا برای هر یک از افراد کشور، خصوصاً طبقه کشاورز و کارگر و کسانی که توانایی ندارند، آن اندازه آسایش از حیثیت خانه و غذا و تعلیم و تربیت مجانی و بهداشت که برای افراد ملل راقیه لازم است، فراهم گردد.

بدیهی است که برای رسیدن به این مقصود باید در استفاده از منابع ثروت، به ویژه در توسعه کشاورزی و استخراج معادن، اهتمام کامل به عمل آید تا ثروت کشور رو به فزونی گذاشته و با تقسیم عادلانه آن بین افراد رفاهیت عموم حاصل شود.

هدف دیگر ما تقویت و تکمیل امنیت عمومی و برقرار ساختن امن و آسایش و انتظام در تمام کشور است، و البته این منظور تأمین نخواهدشد، مگر به وسیله تقویت و افزایش قوای تأمینیه و تکمیل وسایل انتظامی.

هدف دیگر ما تأمین استقلال قوه قضاییه است تا بتواند با اصلاحاتی که در نظر است، بی‌طرفی و اجرای عدالت به نحو تساوی را یگانه منظور خود قرار دهد و از بسط عدالت تمام افراد متمتع و بهره‌مند شوند.

برای حصول نتیجه مطلوب و موفقیت در انجام اصلاحاتی که تذکر داده شد، شرط مهم و اساسی وجود همکاری مؤثر و سودمند بین مجلس شورای ملی و دولت می‌باشد، تا در نتیجه هماهنگی و وحدت نظر سعادت کشور تأمین و دولت نیز در برنامه خود توفیق و کامیابی کامل حاصل نماید و مخصوصاً این نکته را نصب‌العین قرار می‌دهیم که این دوره نسبت به دوره سیزدهم مسئولیت سنگین‌تر و وظایف مهمتری بر عهده دارد و امیدواری کامل داریم که انعقاد صلح با دوره چهاردهم هم متقارن باشد.

بنابراین مطمئن هستم که اعضای مجلس سعی خواهند نمود تا به اتفاق و همکاری دولت و مجلس آسایش و سعادت کشور که کمال مطلوب هر ایرانی میهن‌پرست است، کاملاً تأمین شود و ما نیز به نوبه خود پیوسته حامی و پشتیبان طبقات اصلاح‌طلب و میهن‌دوست بوده و از طالبین سعادت کشور همواره تقویت خواهیم نمود.

با استعانت از خداوند متعال توفیق نمایندگان ملت را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارند مسئلت می‌نماییم.