سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش دهمین دوره اجلاسیه مجلس سنا ۱۴ مهر ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۱۴ مهر ۱۳۳۸ نطق شاهنشاه هنگام گشایش دهمین دوره اجلاسیه مجلس سنا

با تأییدات خداوند متعال دهمین دوره اجلاسیه مجلس سنا را افتتاح می‌نماییم. مایه خوشوقتی است که گشایش این دوره در بنای جدید و باشکوه مجلس سنا به عمل می‌آید.

در دوره گذشته از مجلس سنا قوانین مفیدی گذشت که موجب سرعت و پیشرفت نهضت صنعتی و سایر امور کشور و خرسندی خاطر ما گردید.

جریان امور عمرانی مملکت، راه‌سازی و بسط شبکه راه‌آهن و ساختن بنادر و بستن سدها و آبادی شهرها و بنای مدارس و بیمارستان‌ها و تأسیس درمانگاه‌ها، به طور مطلوب و به سرعت رو به توسعه و تکمیل می‌رود. در قسمت اکتشاف و استخراج ذخایر نفتی و همچنین لوله‌کشی نفت و گاز، قدم‌های بزرگی برداشته شده که نتایج درخشانی را نوید می‌دهد. در امور کشاورزی نقشه‌های وسیعی طرح شده که به وسیله ایجاد مؤسسات فنی به موقع اجرا گذارده خواهدشد و در ازدیاد محصول و ترقی سطح زندگی و رفاه زارعین کمال تأثیر را خواهدبخشید. راجع به املاک مزروعی، طرح قانونی به مجلسین داده خواهدشد که بی‌تردید موجب آبادی و عمران و رفاه همگی خواهدبود. رعایت حال و بهبود وضع کارگران که همیشه مورد نظر ما بوده و از اهمّ امور به شمار می‌آید، به وسیله اجرای دقیق قوانین و ایجاد مقررات جدید تأمین خواهدگردید.

برای استقرار اصول اخلاقی در دستگاه‌های دولتی و برطرف کردن انحراف و فساد که در نتیجه حوادث شوم جهانی به وجود آمده‌است، تدابیری اتخاذ شده که یقیناً با حسن نیت افراد نتیجه مطلوب خواهدداد. به طور کلی در تأمین وسایل آسایش جامعه و تنظیم امور و تهیه موجبات ترقی، کوشش‌های کافی مبذول می‌شود و ما امیدواریم با عنایات پروردگار و بر اثر همبستگی معنوی ملت نجیب و رشید ایران به نیروی حس میهن‌پرستی که بارها موجب نجات ملیت و آزادی و افتخار ما گردیده، بار دیگر به اوج ترقی و عظمتی که شایسته هر ملت میهن‌پرست و شرافت‌دوستی است، نائل شویم.

آرزومندیم که پیوسته صلح و صفا در جهان حکمفرما باشد و خطراتی که عالم بشریت را تهدید می‌کند مرتفع گردد، تا ما و کلیه ملل جهان در سایه امنیت و معاضدت بین‌المللی به آسایش و کمالی که در خور مقام انسانیت است، برسیم و هم انتظار داریم که مجلس سنا همواره در مشی خود که خدمت و راهنمایی به جامعه است، استوار بماند.