سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام ورود پرزیدنت آمریکا به ایران ۲۲ آذر ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۲۲ آذر ۱۳۳۸ نطق شاهنشاه هنگام ورود حضرت رئیس جمهوری امریکا به ایران

حضرت رئیس جمهوری، از جانب ملت ایران و از طرف خودم با کمال مسرت ورود شما را به خاک ایران خیر مقدم می‌گویم. این اولین سفر شما به کشور من است و ما با اشتیاق تمام انتظار چنین مسافرتی را داشتیم. با آنکه برنامه سنگین آن حضرت بیش از چند ساعت اجازه اقامت در میان ما را به شما نمی‌دهد، معهذا همین اقامت کوتاه شما برای ما مظهر پر ارزشی از دوستی دو کشور ما و روابط مودت‌آمیز و صمیمانه‌ای است که همواره این دو ملت را به یکدیگر پیوسته و به خصوص اکنون بیش از هر وقت دیگر آنها را با پیمانی که به منظور صلح و رفاه منعقد شده، به هم مرتبط کرده‌است.

بر اثر این حسن روابط، کشور امریکا به کرات تمایل خویش را به کمک به پیشرفت فرهنگ و بهداشت و توسعه وضع اجتماعی و اقتصادی کشور ما بدون اینکه کمترین نظر اعمال نفوذ سیاسی داشته‌باشد، ابراز داشته‌است.

بدیهی است برای ملت و دولت ایران امریکا همواره قهرمان حقوق بشر و مدافع عدالت و آزادی بوده‌است، ولی به خصوص در این هیجده سال اخیر که کشور ما در معرض فشارها و تهدیدهای ناروایی قرار داشته، ما پیوسته کشورهای متحده را در کنار خود، یعنی در کنار حق و عدالت یافته‌ایم.

حضرت رئیس جمهوری، بی‌تردید شما دریافته‌اید که کمال مطلوب ما عبارت است از آزادی و دموکراسی، و ما تنها خواهان امنیت و رهایی از ترس و نگرانی هستیم تا بتوانیم همه نیروهای خویش را در راه بالابردن سطح زندگی عمومی به کار بریم.

کشور بزرگ شما چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ مادی در بحران‌هایی که منافع حیاتی ایران را در معرض خطر قرار داده، همواره دست ما را با گرمی فشرده و این روش نیکو در طول مدتی که شما ریاست جمهوری این کشور را عهده دارید و خردمندانه سرنوشت امریکا را به عنوان کشوری که رهبر ملل آزاد جهان است اداره می‌کنید، به صورتی بارزتر جلوه کرده‌است.

ما شخصیت برجسته شما را نه فقط به عنوان رئیس کشور امریکا، بلکه به عنوان یک سیاستمدار خردمند می‌ستاییم، زیرا نیروی فراوان و مساعی خستگی‌ناپذیر شما در هر وقت و هر مورد پشتیبان صلح و حسن تفاهم ملل جهان بوده‌است.

ایران خواهان روابط دوستانه با همه کشورها است، ولی در عین حال مصمم است که استقلال و تمامیت خویش را از هر حیث حفظ کند. عضویت ما در پیمان سنتو که صرفاً یک پیمان دفاعی و ناحیه‌ای است، متکی بر همین نظریه ما در صلح و امنیت در این منطقه حساس جهان است و سفر آن حضرت به ایران این روح اعتماد و این امنیت را از هر جهت تقویت می‌کند.

من از مسافرت خودم به کشور شما و از مودت و صمیمیتی که در همه جا هنگام سفر من نسبت به ایران ابراز می‌شد، خاطرات دلپذیری دارم و شما می‌توانید یقین داشته‌باشید که ملت من نیز همین احساسات دوستی و صمیمانه را نسبت به شخص شما و ملت شما در دل دارد.

امیدوارم سفر دور و درازی که حضرت رئیس جمهوری با شهامت فراوان و با قبول رنج بسیار در راه صلح و همکاری جهانی در پیش گرفته‌اند، از هر جهت با موفقیت و کامیابی همراه باشد.