سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ بیانات پرزیدنت ایتالیا در میهمانی رسمی کاخ کویریناله ۶ آذر ماه ۱۳۳۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایتالیا ۶ آذر ۱۳۳۷ - ۱۲ آذر ۱۳۳۷ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۷ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۷
شاهنشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی
جیوانی گرونچی سومین پرزیدنت ایتالیا

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ بیانات پرزیدنت ایتالیا جیوانی گرونکی در میهمانی رسمی کاخ کویریناله ۶ آذر ماه ۱۳۳۷


از اظهارات مودت‌آمیز آن حضرت نسبت به خودم و ملت ایران صمیمانه تشکر می‌کنم.

ما به عنوان نمایندگان دو دولت باستانی و دو تمدن کهن، زبان یکدیگر را خیلی خوب می‌فهمیم و بنابراین برای من تردیدی نیست که این سخنان احساسات عمیق دوستی و حسن تفاهمی است که میان ملل ما برقرار است.

این بار اولی نیست که من کشور زیبای شما را از نزدیک می‌بینم و باید بگویم که هر بار زیبایی‌های طبیعی و هنری این سرزمین و خونگرمی مردم آزادمنش و شرافتمند و فعال آن مرا بیشتر به آن دلبسته کرده‌است. یقین دارم که این احساس دوستی و علاقه نسبت به کشور و ملت شما احساسی است که همه مردم ایران در آن با من شریکند.

سال گذشته هنگامی که من خوشوقتی پذیرایی از شما را در تهران داشتم، به تفصیل از روابط عمیق سیاسی و مدنی و فرهنگی و بازرگانی که دو کشور ما را در طول بیست قرن به یکدیگر پیوند داده‌است، با یکدیگر گفتگو کردیم. این روابط ریشه‌دار میان دو کشوری که هر کدام سهمی بسیار بزرگ در تمدن و فرهنگ جهان دارند، نه تنها به سود این دو کشور، بلکه به نفع همه ملل جهان و مدنیت بشری بوده‌است.

برای همه آنهایی که حسن نیت دارند، تردیدی نیست که این همکاری میان دو ملت ما، همچنان که در گذشته به نفع عالم بشریت بود، در حال حاضر نیز از هر جهت با این منافع سازگار است، زیرا که هر دو دارای یک روش سیاسی و یک آرمان معنوی و یک هدف شرافتمندانه و صلح‌جویانه هستیم. ما می‌خواهیم با آزادی و دموکراسی بدون آنکه به حقوق دیگران تجاوز کنیم و بدون آنکه به دیگران حق تجاوز به حقوق خودمان را بدهیم، تمام کوشش خود را به کار بریم تا از حداکثر امکانات خویش برای تأمین رفاه بیشتر و سطح زندگی بالاتر افراد خود استفاده کنیم و در داخل مرزهای خویش جامعه‌ای سعادتمند و سالم و مرفه و مترقی داشته‌باشیم. ما برای نیل به این هدف عالی احتیاج به صلح و آرامش داریم و بنابراین صلح‌جویی ما امری قلبی و طبیعی است.

ما اکنون در کشور خود دوران فعالیت شدیدی را در کلیه شئون اجتماعی و اقتصادی و عمرانی و فرهنگی آغاز کرده‌ایم و من خوب می‌دانم که این فعالیت از همه جهات در کشور شما نیز به صورت شایان تحسینی در جریان است. ما در اجرای طرح‌های وسیع خویش با کمال میل از تجارب فنی و علمی و از کارشناسان و وسایل صنعتی و سازمان‌های اقتصادی شما کمک گرفته‌ایم و خواهیم گرفت، زیرا از همکاری شما در این مورد از سال‌ها پیش خاطره بسیار خوبی داریم. شما و ما هیچ یک فراموش نکرده‌ایم که سال گذشته قرارداد نفت میان شرکت نفتی ایتالیا و شرکت ملی نفت ایران با چه روح مودت و حسن تفاهمی به امضا رسید و چگونه این قرارداد در همه جا یک سرمشق عالی از همکاری تلقی شد، که بر اساس روح تفاهم شرافتمندانه متکی بود. از آن زمان تاکنون ما و شما قدم‌های تازه‌تری در راه این همکاری ثمربخش اقتصادی برداشته‌ایم، که قرارداد طرح عمران و آبادی استان وسیع بلوچستان با یک مؤسسه ایتالیایی و تأسیس نمایشگاه بزرگ صنعتی ایتالیا در تهران، از نمونه‌های برجسته آن است. همین اشتراک مساعی را ما در قسمت روابط ریشه‌دار فرهنگی و مدنی دو کشور خود تعقیب خواهیم‌کرد. این نوع روابط برای ما همیشه بسیار با ارزش و مطلوب بوده‌است، ولی وقتی که طرف ما ملتی مانند ملت ایتالیا، با آن همه هنرمندی و با آن میراث گرانبهای تمدن و فرهنگ کهن باشد، مطلوب‌تر و با ارزشتر می‌شود.

از فرصتی که در این مجلس باشکوه به من داده شده‌است استفاده کرده، توسط شما حضرت رئیس جمهوری، از طرف خود و از جانب ملت ایران به ملت بزرگ و نجیب شما درود می‌فرستم و صمیمانه سعادت و سلامت شما و خانم گرونگی و رفاه روزافزون ملتتان را آرزو می‌کنم.