سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ بیانات پادشاه دانمارک در میهمانی رسمی کاخ کپنهاک ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۸ نطق شاهنشاه در پاسخ بیانات اعلیحضرت پادشاه دانمارک (در ضیافت رسمی کاخ سلطنتی کپنهاک، به افتخار شاهنشاه)

اعلیحضرتا، از سخنان محبت‌آمیز آن اعلیحضرت نسبت به خودم و ملت ایران و همچنین از استقبال گرمی که در دانمارک از من به عمل آمد، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

من دعوت شما را برای مسافرت به دانمارک که با ایران روابط بسیار دوستانه دارد، از صمیم قلب پذیرفتم. ما به ملتی که برای حفظ آزادی خود همیشه علیه تجاوز بیگانگان مبارزه کرده، با دیده تحسین می‌نگریم.

سعادت مردم دانمارک این است که پادشاه دلسوز و فداکاری چون شما دارند و از لذت زندگی در جامعه تکامل یافته‌ای که یکی از پیشرفته‌ترین جوامع جهان امروز به شمار می‌رود، برخوردار می‌شوند. دانمارک در سایه رهبری خردمندانه شما و روش دموکراتیک خود و همچنین در نتیجه وجود سازمان‌های اجتماعی وسیعی که تنها برای استفاده مردم ایجاد شده، نمونه‌ای از آرمان‌هایی است که بشریت باید به آن برسد.

اجازه بدهید به عنوان ستایش از ملت شما بگویم که هر یک از افراد آن در هر نقطه از جهان که به فعالیت پردازد، به عنوان عضو جامعه‌ای که هدف‌های عالی آن رسیدن به نقطه کمال در تمام اقدامات و اعتماد به نفس در همه موارد می‌باشد، پذیرفته خواهدشد و همین مشخصات مردم دانمارک را در شمار ملت‌های بسیار مترقی جهان قرار داده‌است. همان طوری که اعلیحضرت مستحضرند، ما از کمک مهندسان شما در ایران برای ساختن راه‌آهن سرتاسری ایران و سایر کارهای عام‌المنفعه و مهم برخوردار شده‌ایم و آنها در کمک به ما برای توسعه کشور ایران نقش مؤثری بازی می‌کنند. در زمان سلطنت پدرم کارشناسان دانمارکی به ایران آمدند و به یکی از شگفت‌انگیزترین کارهای مهندسی تاریخ، یعنی ساختمان راه‌آهن سرتاسری ایران تحقق بخشیدند، آنها دل صخره‌ها و کوه‌های عظیم ما را شکافتند و با کارهای ساختمانی شگرفی که همواره گواه بر مهارت فنی آنها است، راه‌آهن‌های کوهستانی را به هم پیوستند.

درست هنگامی که این کارها در شرف انجام بود، علیاحضرت ملکه دانمارک به اتفاق پدر تاجدار خود از کشور ما دیدن کردند و یادگار فناناپذیری از زیبایی و جذابیت بر جای گذاشتند.

اعلیحضرتا، دو کشور ما در زمینه‌های دیگر نیز با روابط دوستی و علاقه متقابل به یکدیگر پیوسته‌اند. در زمینه روابط فرهنگی ما به نام پرفسور آرتور کریستین، یکی از برجسته‌ترین شرق‌شناسان دانمارکی برمی‌خوریم که زندگی خود را به مطالعه دوران پیش از اسلام تاریخ ساسانیان اختصاص داده و جنبه‌های مختلف زندگی فرهنگی آنان را در چندین جلد تشریح نموده‌است.

پروفسور کریستین در زبان فارسی به اندازه‌ای تبحر داشت که چندین نشریه در زمینه لهجه‌های گوناگون ایرانی چاپ و منتشر کرد.

تحقیقات دانشمندانۀ بسیاری دیگر از محققین کشور شما و سایر رشته‌های استواری که روابط دو کشور ما را بر پایه تفاهم و علاقه متقابل استوار ساخته، دوستی خلل‌ناپذیر میان ایران و دانمارک را بر پایه محکمی بنا نهاده‌است.

رشته‌های ناگسستنی که دو کشور ما را به یکدیگر می‌پیوندد، بهترین ضامن موفقیت و همکاری ما در جامعه ملت‌های آزاد جهان و موجب بهبود روزافزون وضع مردم دو کشور ما به شمار می‌رود و دوستی ما در حفظ صلح و آرامش جهان نقش بسیار مؤثری بازی خواهدکرد.

سلامت آن حضرت و علیاحضرت ملکه و خاندان سلطنتی و سعادت و رفاه روزافزون ملت دانمارک را آرزومندم.