سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ بیانات نخست‌وزیر نورد راین وستفالن در میهمانی رسمی شام ۸ اسفند ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا و اروپا ۱۴ آذر ۱۳۳۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۳۳


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ بیانات نخست‌وزیر نورد راین وستفالن در میهمانی رسمی شام ۸ اسفند ماه ۱۳۳۳

(در میهمانی رسمی شام به سرفرازی ورود شاهنشاه در کاخ "بنرت")


آقای نخست وزیر،

از احساسات صمیمانه شما نسبت به خود و ملکه متشکرم.

ما بسیار خوشحالیم که در این موقع توانستیم از این استان که بزرگترین استان کشور جمهوری فدرال آلمان غربی است، بازدید نماییم. این استان که می‌توان آن را مرکز قسمت صنعتی آلمان دانست، همیشه مورد توجه خاص ما بوده‌است. مأمورین فنی آلمان به توسعه صنعتی ایران کمک زیادی کرده‌اند و می‌توان آنان را یکی از مهمترین عوامل تأثیر معنوی دانش آلمان در کشور ایران دانست. می‌توان گفت که تأثیر متقابل روابط معنوی و فنی بین دو کشور ایران و جمهوری فدرال آلمان دارای اثر خاص و ثمربخشی است.

اکنون که در پایتخت استان شما هستم، مایلم یک بار دیگر آرزوهای قلبی خود را در ادامه روابط پر برکت کشورهای ایران و جمهوری فدرال آلمان در امور فرهنگی و صنعتی و تجارتی ابراز نموده و مراتب خوشوقتی خویش را از اینکه مسافرت من به کشور شما در این مورد مؤثر بوده‌است، اظهار دارم.

سلامتی آقای نخست‌وزیر استان " نوردراین وستفالن" و سعادت ملت آن و موفقیت روزافزون قدرت خلاقه آن را آرزومندم.