سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ بیانات علیاحضرت ملکه هلند ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۸ نطق شاهنشاه در پاسخ بیانات علیاحضرت ملکه هلند

همیشه آرزو داشتم از کشور زیبای شما دیدن کنم و از آن علیاحضرت متشکرم که با دعوت پر محبت خود این فرصت دلپذیر را به من دادید که به عنوان میهمان شما به این شهر تاریخی بیایم.

امشب به خصوص خود را با خوشوقتی بسیار در میان خاندان سلطنتی بزرگی می‌بینم که با فداکاری‌های خستگی‌ناپذیر در راه ملت خود تحسین جهانیان را نسبت به خویش برانگیخته‌اند و بر قلوب ملتی حکومت می‌کنند که رفاه و سعادت آن همواره مورد توجه این خاندان بوده‌است.

سلطنت واقعی آن است که بر اثر علاقه عمیق به رفاه ملت، چنان علاقه متقابلی بین پادشاه و ملت به وجود آورد که هر دو نسبت به هم با اتحادی ناگسستنی که ضامن سعادت همه است، پیوند داشته‌باشند. من افتخار این را دارم که امشب در این کشور میهمان چنین خاندان سلطنتی هستم.

ما نسبت به خاندان سلطنتی شما و شهامت و بردباری ملت هلند در راه حفظ آزادی و استقلال خود که از دیرباز از مشخصات تاریخ کشور شما بوده، با نظر تحسین می‌نگریم. فراموش نمی‌کنیم که از شهرهای ساحلی کشور شما بود که نهال آزادی بارور گردید و اصول و ارزش و مقام فردی آن چنان پایه‌گذاری شد که از این حیث مایه رشک و غبطه نسل‌های آینده خواهدگشت و نیز در کشور شما بود که یک خاندان سلطنتی متشکل از شاهزادگانِ ملت‌دوست، به کمک افراد ملت در گذشته پرچمدار عصیان علیه تجاوز خارجی و ظلم و استبداد شد. در چنین محیط و به خاطر چنین سابقه عدالت و احترام نسبت به ارزش انسانی در کشور شما است که دنیا از تأسیس دیوان بین‌المللی لاهه در پایتخت و قلب کشور شما به گرمی استقبال کرده‌است.

علیاحضرتا، خوشوقتم از اینکه روابط میان دو کشور ما همیشه از روح مودت و دوستی عمیق الهام گرفته و بر اساس احترام متقابل قرار داشته‌است. از زمانی که دریانوردان هلندی دریاهای ناشناس را پیمودند تاکنون ما با هم روابط بازرگانی داشته‌ایم که متضمن منافع طرفین بوده‌است. کارخانه‌ها و انبارهای شما در خلیج فارس بود که وسیله آغاز تجارت ما با کشورهای اروپا شد. اینک نیز که ایران دوران دریانوردی خود را آغاز می‌کند، ما به شما روی آورده‌ایم تا برای ما کشتی‌هایی که کارخانه‌های کشتی‌سازی شما به حق در ساختن آنها شهرت یافته‌اند، بسازند. هم اکنون اولین کشتی نفت‌کش ما که توسط مهندسین و کارگران شما ساخته شده، به کار افتاده‌است و موجب نهایت رضایت من است که به قرار اطلاع کشتی دومی ایران نیز قبل از پایان بازدید من از هلند به آب انداخته خواهدشد.

اما فقط اینها رشته‌های پیوستگی دو کشور ما در تفاهم و علاقه متقابل نیستند، زیرا هدف‌هایی عالی‌تر و بزرگ‌تر از مبادلات مادی، عامل اصلی روابط دو کشور است و این هدف‌ها همان‌هایی است که دو کشور ما برای بقا و سعادت ملتین خود و حفظ صلح جهانی به آنها ایمان دارند. این هدف‌ها که همیشه در مد نظر ما است، دو ملت ما را در راه یک آرمان و علاقه مشترک به هم پیوسته‌است و من مطمئنم که در این وظیفه بزرگ و مقدس ما با همکاری صمیمانه و دوستی خلل‌ناپذیر خود موفقیت خویش را تضمین نموده‌ایم.

سلامت و سعادت علیاحضرت و والاحضرت پرنس برنهارد و شاهزاده خانم‌های دربار هلند و موفقیت و رفاه و سعادت ملت هلند را آرزومندم.