سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در میهمانی شام رسمی کاخ گلستان به سرفرازی ورود ملک حسین پادشاه اردن ۱۶ فروردین ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۱۶ فروردین ۱۳۳۹

بیانات شاهنشاه خطاب به اعلیحضرت ملک حسین پادشاه اردن هاشمی

(در ضیافت شام رسمی کاخ گلستان، به افتخار اعلیحضرت ملک حسین)


اعلیحضرتا،

برای من مایه کمال خوشوقتی است که به نام خود و ملکه و ملت خویش مقدم میهمانان عالیقدر و ارجمندی چون آن اعلیحضرت را در اینجا تبریک بگویم. من و ملتم صمیمانه قدوم شما را گرامی می‌داریم، زیرا گذشته از عوالم هم‌کیشی و مودت استواری که میان دو ملت ما برقرار است، شخصیت آن اعلیحضرت و سجایای اخلاقی ایشان و شهامت و شجاعتی که همواره در مواجهه با حوادث و مشکلات ابراز داشته‌اند، حس علاقه و احترام عمیقی در همه ما نسبت به ایشان پدیدآورده‌است.

در ادبیات ما به کرات این مثل آمده‌است که مرد را در هنگام شداید می‌توان شناخت و ما عملاً شاهد بوده‌ایم که در یک دوران بسیار بحرانی و سخت چگونه آن اعلیحضرت با روح شهامت و از خود گذشتگی تحسین‌آمیزی توانستند کشور خویش را از خطری قطعی نجات بخشند و جریان حوادث را تحت‌الشعاع شخصیت خود قرار دهند.

اکنون ما با خرسندی بسیار ناظر آن هستیم که کشور دوست و برادر ما اردن هاشمی در پرتو ثبات و امنیتی که به همت آن اعلیحضرت در آنجا برقرار شده، قدم به قدم به سوی ترقی و تعالی پیش می‌رود.

ما خوب می‌دانیم که کشور شما مانند ما فقط خواهان صلح و آرامش است تا بتواند در لوای آن فعالیت ثمربخش خویش را در راه زندگانی بهتر و رفاه بیشتر و تأمین سطح زندگی عالی‌تری ادامه دهد و آرزوی ما این است که بنای این آرامش و صلح به طوری در جهان استوار گردد که همه ملل خاورمیانه بتوانند بی نگرانی به سوی آینده‌ای بزرگ و درخشان که متناسب با گذشته پرافتخار این سرزمین‌های باستانی و تمدن‌های کهنسال آنها است، پیش بروند.

من یقین دارم که آن اعلیحضرت در تمام مدتی که در کشور ما به سر خواهندبرد، خود را در مملکت خویش احساس خواهندکرد و همه جا شاهد علاقه و محبت صمیمانه‌ای خواهندبود که مردم ما نسبت به میهمان عزیز و گرامی خود در دل دارند.

سلامت و سعادت آن اعلیحضرت و خاندان جلیل سلطنتی و ترقی و رفاه روزافزون ملت نجیب و برادر، اردن هاشمی را از خداوند متعال مسئلت دارم.