سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ بیانات پرزیدنت امریکا در میهمانی رسمی شام کاخ سفید واشنگتن ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ بیانات پرزیدنت امریکا در میهمانی رسمی شام کاخ سفید واشنگتن ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۷

از اینکه در مدتی کمتر از یک سال توانستم دو بار میهمان آن حضرت باشم، خوشوقتم و از پذیراییهای محبت‌آمیز حضرت رئیس‌حمهوری و ملت امریکا سپاسگزاری می‌کنم.

من حتی قبل از مسافرت آن حضرت به ایران به روحیات و خصوصیات اخلاقی شما و اینکه چگونه شما زندگی خود را وقف رفاه مردم خویش می‌نمایید، واقف بودم و هنگامی که برای اولین بار فرصتی دست داد که شهبانو و من با شما و بانو جانسون ملاقات کنیم، به خوبی متوجه شدم که اقدامات و فعالیتهای شما از روح و قلب مردم شما الهام می‌گیرد.

شما در دوران ریاست‌جمهوری خود این خصایص اخلاقی را به نحوی کاملاً بارز به منصه ظهور رساندید و آنها را با شهامتی آمیخته با غرور و افتخار، متجلی ساختید. امیدوارم این خصوصیات، الهام‌بخش رهبران سایر کشورها قرارگیرد تا آنان نیز به خیر و صلاح کشور و مردمشان گام بردارند.

تجدید دیدار شما و بانو جانسون موجب خشنودی من است و امیدوارم این دیدارها باز هم تجدید گردد. اطمینان داشته‌باشید که بازدید شما از کشور ما با رویی گشاده و علاقه‌ای صمیمانه استقبال خواهدشد.

دو کشور ما دارای آرمانهای مشترک، هدفهای مشترک و رسالتهای مشترک هستند. این آرمانها، هدفها و رسالتها عبارتند از بالابردن ارزش و حقوق و احترام افراد و ایجاد جامعه‌ای شایسته تاریخ و تمدن و فرهنگ ما، که وجوه مشترک فراوان میان دو کشور ما به وجود آورده‌است. امید است این علایق روزبه‌روز گسترش یابد.

برای آن حضرت و بانو جانسون و ملت امریکا سعادت و پیروزی را آرزومی‌نمایم.