سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ بیانات صدر هیات رییسه شورای عالی شوروی در میهمانی رسمی کاخ کرملین ۳ مهر ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ بیانات صدر هیات رییسه شورای عالی شوروی در میهمانی رسمی کاخ کرملین ۳ مهر ۱۳۴۷


حضرت صدر هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی، دوستان محترم، خانمها و آقایان،

قبل از هر چیز مایلم از طرف شهبانو و خودم از میهمان‌نوازی که نسبت به هیأت ایرانی مبذول فرموده‌اید، تشکرکنم. این میهمان‌نوازی شما برای من تازگی ندارد، زیرا این بار سوم است که از کشور پهناور و مترقی شما بازدیدمی‌کنم.

محرک من به عنوان نماینده مملکت و ملتم از بازدید کشور شما و ایجاد ارتباط شخصی با زعما و رؤسای دولت شما، همیشه این بوده‌است که ببینم به چه طریق می‌توان بهترین راه‌های همجواری و همسایگی و دوستی و همکاری را پیداکرد؟ البته می‌شود گفت این امری طبیعی است که دو همسایه سعی کنند نه فقط با هم زندگی کنند، بلکه دوستی و همکاری نیز داشته‌باشند. ولی درمورد دو مملکت ما، به خصوص حسن کار در این است که ما توانسته‌ایم با وجود راه‌های مختلف، اصل همزیستی و حتی همکاری را تعقیب کنیم و به ثبوت رسانیم که بهترین راه خدمت به صلح و آرامش جهانی، در همین خط مشی نهفته‌است.

محرک ما در اخذ هرگونه تصمیمی، چه در امور داخلی و چه در امور خارجی، پیروی از سیاستی است که بتواند بهتر منافع ملت ایران را حفظ کند. البته اصول و ضوابطی هست که ما آنها را همیشه محترم و مقدس می‌شماریم و آن خدمت به صلح و احترام به منشور ملل متحد است.

سیاست خارجی ما همانطوری که اشاره کردید، کاملاً روشن است و بدیهی است که این سیاست تغییرناپذیر است، زیرا هم بر اساس منافع ملی ما متکی است و هم با اصول فرهنگی و تمدن ما تطابق دارد.

درباره روابط دو کشور ما، باید بگویم که خوشبختانه می‌بینیم روزبه‌روز بر اساس حسن نیت طرفین این روابط توسعه و استحکام بیشتری پیدامی‌کند.

سیاست مستقل ملی ایران و منافع ملت ایران مستلزم این است که صنعت و کشاورزی کشور به حداکثر ممکن، توسعه و ترقی پیداکند. ما از اینکه شما در خیلی موارد با ما همکاری صمیمانه دارید، از شما ممنون هستیم.

طرحهای عظیمی هم‌اکنون با همکاری دو مملکت ما در حال تحقق است. این همکاری را ما توانسته‌ایم در زمینه کار مشترکی که روی رودخانه مرزی دو کشور انجام می‌گیرد، نشان دهیم. همچنین همکاری شما با ما در امر صنعت ذوب‌آهن، باعث خوشوقتی و سپاسگزاری ما است. ما نیز از جانب خود سعی می‌کنیم تا حدودی که برایمان امکان دارد، مثلاً با ساختمان لوله مهم گاز سراسری ایران به اقتصاد شما در مواردی که شاید بدان احتیاج داشته‌باشید، کمک کنیم. این همکاری متقابل می‌تواند نه فقط ادامه داشته باشد، بلکه حتی روزبه‎‌روز توسعه پیداکند.

تسهیلاتی که کشور شما در راه ترانزیت کالاهای ما برای مملکت من قائل شده‌است، در کارهای ما باعث گشایش بسیار شده‌است. مسافرتهای رجال دولتی اتحاد جماهیر شوروی، من‌جمله جناب آقای برژنف و جناب آقای کاسیگبن به ایران، اثری فراموش‌نشدنی در ملت ایران برجای نهاده‌است.

باید با خوشوقتی متذکر شوم که مطالب مورد بحث طرفین به حدی با سهولت و حسن تفاهم پیشرفت می‌کند، که ما به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم اساس ارتباط دو مملکت خویش را بر پایه اعتماد بزرگ قراردهیم.

بدین جهت یک بار دیگر از اینکه امکان مسافرت به کشور بزرگ و مترقی خود را به من داده‌اید، صمیمانه تشکر می‌کنم و اضافه‌می‌نمایم که روابط حسنه‌ای که میان دو مملکت ما وجود دارد، محدود به کارهای صنعتی و تجاری نیست، بلکه از جنبه فرهنگی نیز بسیار مهم است.

ما به خوبی می‌دانیم که در کشور شما توجه فوق‌العاده‌ای چه از لحاظ کیفیت و چه از نظر کمیت در تحقیقات و مطالعات مربوط به فرهنگ ایران و شناسانیدن بیشتر و بهتر آن به مملکت خودتان و به جهانیان، مبذول می‌شود.

تعداد کتابهای مهم فارسی که در مملکت شما ترجمه و چاپ می‌شود، چه از لحاظ رقم و چه از نظر اهمیت، بی‌سابقه است. بنابراین می‌توان گفت که خوشبختانه روابط دو مملکت ما بر پایه‌های گوناگون و مختلف روزبه‌روز بیشتر در راه استواری پیش می‌رود.

پیشرفت دائمی ملل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سعادت آنها و همچنین دوستی خلل‌ناپذیر دو مملکت و دو ملت خودمان، و سلامت شخص شما حضرت صدر هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و کلیه حضار محترم و اعضای دولت شوروی و ملل کشور دوست و همسایه بزرگ اتحاد جماهیر شوروی را آرزومندم.