سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام کاخ بیلانو برای سران لهستان در ورشو ۴ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو به لهستان و چکسلواکی ۳۱ امرداد - ۸ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام کاخ بیلانو برای سران لهستان در ورشو ۴ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

آقای دبیر اول کمیته مرکزی حزب کارگران متحد لهستان و بانو
حضرت رییس شورای دولتی جمهوری مردم لهستان
عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان
امشب مایلم از جانب خودم و شهبانو و همراهانم و ملت ایران که از جانب آنها صحبت می‌کنم، بگویم از موقعی که قدم به سرزمین شما گذاشتیم نشانه‌هایی از دوستی، پیشرفت بر اساس کار اراده و خلاقیت و موفقیت دیدم.
در ورشو، پُزنان و گدانسک، دوستی و پیشرفت‌های ملت شما این دو سمبل سفر خود را به چشم دیدم و در نتیجه بهترین یادگاری که به همراه خواهیم برد خاطره‌ای فراموش نشدنی از سفریست که مطمئن هستم روابط سنتی ما را نزدیکتر کرده و گسترش خواهد داد. دوستی میان دو کشور ما، نه فقط برای دو کشور بلکه برای کلیه کشورهایی که به اصول صلح و حسن تفاهم در عرضه بین المللی معتقد هستند مفید خواهد بود.
بار دیگر از دوستی و احساساتی که برای ما و هیات همراهان در این سفر ابراز داشتید تشکر می‌کنم، با اعتقاد به آنکه دولت و ملت لهستان دوست وفادار ملت ایران و ایران نیز دوست وفادار ملت نجیب لهستان خواهد بود.