سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی شام کاخ نیاوران به سرفرازی ورود پادشاه مراکش ۲۳ فروردین ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی شام کاخ نیاوران به سرفرازی ورود پادشاه مراکش ۲۳ فروردین ماه ۱۳۴۷


اعلیحضرتا،


برای شهبانو و من مایه کمال خوشوقتی است که مقدم آن اعلیحضرت را به کشور خویش شادباش بگوییم.

شما نه فقط به عنوان میهمانی عزیز، بلکه به عنوان برادری گرامی به خانه ما آمده‌اید و یقین‌دارم که در هر نقطه کشور ما احساس خواهیدکرد که همه مردم ایران نیز همینطور فکرمی‌کنند.

من از سفر خود به مملکت زیبای شما، یکی از بهترین خاطرات مسافرتهای خویش را به کشورهای مختلف جهان همراه دارم و هرگز استقبال بسیار صمیمانه و بی‌شائبه مردم سرزمین مغرب را فراموش نمی‌کنم. سفر من پیوند قلبی من و ملتم را با مردم دوست‌داشتنی شما بیش از پیش استوارکرد و بدیهی است که سفر کنونی آن اعلیحضرت به کشور ما، این رابطه معنوی را باز هم استوارتر خواهدساخت.

برای ما مایه کمال خوشوقتی است که شاهد پیشرفتهای روزافزون کشور مغرب در همه رشته‌ها هستیم. بدیهی است این پیشرفتها نتیجه کوششهای وسیعی است که اکنون در سراسر مملکت مغرب تحت رهبری خردمندانه آن اعلیحضرت انجام می‌گیرد.

خوشبختانه امروز کشور آن اعلیحضرت در صحنه سیاست جهان و علی‌الخصوص در دنیای اسلامی، مظهر سیاسی مثبت و متین و نماینده ثبات و استحکامی است که از یک طرف ضامن انجام برنامه‌های داخلی صنعتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و از سوی دیگر به تفاهم و همکاری بین‌المللی کمک می‌کند. ایفای چنین نقشی شایسته ملت مغرب است، زیرا این ملتی است که در طول قرون متمادی، فرهنگی درخشان پدیدآورده و سهم مؤثری در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری به عهده داشته‌است.

تذکر این نکته برای من مایه خرسندی است که ملتهای ما طی قرون متوالی با وجود دوری جغرافیایی با یکدیگر، ارتباط مدنی و فرهنگی نزدیکی داشته‌اند و این رابطه که بر پایه اخوت اسلامی و در لوای تمدن عظیم عالم اسلام برقراربوده، دلهای مردم ما را به قدری به هم نزدیک کرده، که از این راه فاصله جغرافیایی آنها جبران شده‌است.

امروز وظیفه کشورها و ملتهای ما بر اساس پیروی از همین تعالیم عالیه اسلامی کاملاً روشن است. ما باید هر چه بیشتر و هر چه بهتر خویش را با پیشرفتهای علم و دانش بشری هماهنگ سازیم و از نعمتهایی که خداوند به صورت منابع انسانی و طبیعی به ما عطافرموده‌است، در راه تأمین سعادت و رفاه مردم خود به حداکثر استفاده‌کنیم. ما باید با الهام از اصول واقعی اسلام جامعه خود را چه از حیث معنوی و چه از لحاظ مادی به صورت جوامعی هر چه منزه‌تر، فعال‌تر، مثبت‌تر و سازنده‌تر درآوریم و در عین حال بکوشیم تا در حد امکانات خویش به پیشرفت و نیکبختی سایر ملل و جوامع جهان کمک کنیم.


اعلیحضرتا،


اکنون میان دو کشور ما پایه‌های یک همکاری وسیع اقتصادی و فرهنگی ریخته‌شده‌است که مسلماً روزبه‌روز توسعه بیشتری خواهدیافت و من یقین دارم که این همکاری نه فقط به نفع هر دو کشور ما، بلکه در عین حال به نفع دنیای اسلامی و به نفع همه جامعه بشری خواهدبود.

سلامت و سعادت آن اعلیحضرت، و ترقی ورفاه روزافزون ملت دوست و برادر و هم‌کیش مغرب را از خداوند متعال خواستارم.