سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی شام پرزیدنت پاکستان در کراچی ۵ دی ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی شام پرزیدنت پاکستان در کراچی ۵ دی ماه ۱۳۴۷

این دیدارهای سالانه فرصت بزرگی برای بررسی مسائل و تبادل نظر بین ما محسوب می‌شود. همچنین فرصت مناسبی برای بررسی مسائل بین‌المللی و مسائلی است که به کشورهای ما مربوط می‌گردد و بر منافع ملی کشورهای ما تأثیر می‌گذارد.

روابط میان سه کشور ما بر اصل دوستی و اعتماد متقابل و بر پایه‌های صحیح و اصولی استوار است. ما کشورهای عضو پیمان، تا آن اندازه نسبت به هم اعتماد و تفاهم داریم که با وجود مسافات دور، خود را به هم بسیار نزدیک احساس می‌کنیم.

سازمان همکاری عمران منطقه‌ای می‌تواند به تمام کسانی که می‌خواهند در فعالیتهای سازنده و صلح‌جویانه آن شرکت جویند بر اساس مساوات، فرصتهای جالبی بدهد.

همکاریهای سه کشور ایران و ترکیه و پاکستان به عنوان نمونه بزرگ همکاری میان کشورها می‌تواند سرمشقی برای ملل قرار گیرد.