سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی برای محمد زیادباره پرزیدنت سومالی ۷ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی محمد زیادباره پرزیدنت سومالی از ایران ۶ تا ۸ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی برای محمد زیادباره پرزیدنت سومالی ۷ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

حضرت رئیس جمهوری، برای من پذیرایی از آن حضرت و همراهان‌شان مایه کمال خوشوقتی است. ما مقدم شما را نه تنها به عنوان رئیس یک کشور دوست و همکیش گرامی می‌داریم بلکه در عین حال آن را تجدید عهد یک پیوند تاریخی کهن می‌شماریم که طی قرون متمادی میان دو سرزمین ما برقرار بوده است. این رابطه نزدیک از نیمه قرن دوم هجری که گروه بزرگی از ایرانیان به طور دسته جمعی از خلیج فارس به سرزمین شما مهاجرت کردند و به نام شیرازی‌ها در آن جا سکونت گزیدند، آغاز شد. از آن پس ایرانیان دیگری نیز به سومالی رفتند و عمیقاً شریک زندگی مردم آن شدند و به صورت جزیی از جامعه سومالی درآمدند. در طول چندین قرن کشتیرانان ایرانی و سومالی مشترکاً نقش درجه اولی را در بازرگانی دریایی از مقدسیه تا چین به عهده داشتند و راهنامه‌های معروف ایرانی راهنمای بسیاری از سفرهای دریایی ساحل آمریکا بود. آثار تاریخی و هنری متعددی از قبیل آرامگاه فقید برجسته ایرانی به نام عبدالله خراسانی در شنگان و کتیبه مسجد «رابع رکن» مقدسیه که از سازنده آن به نام خسرو شیرازی باقی مانده است، نمونه‌هایی از این شرکت همه جانبه ایرانیان در تاریخ ملت سومالی است. یادآوری این نکته نیز جالب است که نخستین تاریخ جامعه سومالی در سال ۱۱۸۲ هجری توسط مؤلفی به نام شیرازی که اجداد او از هفت قرن پیش از آن در سومالی اقامت داشته‌اند نوشته شده است. بدین ترتیب مسافرت شما به کشور ما در واقع ادامه یک سنت دیرینه تاریخی است که برای هر دو ملت همواره با خاطره دوستی توأم بوده است. این سنت در حال حاضر نیز قطع نشده است زیرا سال جاری شاهد مسافرت وزیر خارجه ایران به کشور شما و مسافرت اعضای عالیرتبه شورای انقلاب سومالی به کشور ما بوده است.
ما با خوشوقتی ناظر کوشش‌های وسیع جمهوری دمکراتیک سومالی تحت رهبری مدبّرانه و فعالانه آن حضرت در همه زمینه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستیم که پیشرفت همه جانبه کشور شما را همراه داشته است. برنامه‌های گسترده شما در امر مبارزه با بیسوادی تبدیل جامعه قبیله‌ای به یک جامعه مدرن انجام موفقیت‌آمیز برنامه توسعه روستایی اجرای برنامه توسعه و عمران سال ۱۹۷۱ و برنامه پنج ساله اقتصادی که در سال ۱۹۷۴ آغاز شده است و فعالیت‌های وسیع دیگری در زمینه‌های ارتباطات منابع کشاورزی، صنعت، بهداشت، خواربار، راهسازی، فرودگاه برق و نیرو و رشته‌های مختلف دیگر نمایانگر پیشرفت‌های اساسی سومالی هستند. در همه این موارد شخصیت بارز شما به عنوانی یک رهبر مورد احترام و علاقه و سرمشق کار و قناعت که به ملت خود عرضه داشته‌اید بهترین راهنمای موفقیت بوده است. در دو روزی که خوشوقتی پذیرایی شما را در پایتخت خود داشته‌ایم، مذاکرات دوستانه و ثمربخشی میان ما انجام گرفته که طبعاً حسن تفاهم متقابل را تقویت کرده است. در این مذاکرات مخصوصاً ما در این باره اتفاق نظر داشتیم که اقیانوس هند باید یک منطقه صلح و امنیت باشد.
تندرستی و شادکامی شخص شما حضرت رئیس جمهوری، ترقی و رفاه روزافزون ملت دوست و همکیش سومالی و تقویت باز هم بیشتر روابط دوستی و همکاری ایران و سومالی را آرزو می‌کنم.