سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به سرفرازی ورود پادشاه مالزی در میهمانی رسمی شام کاخ نیاوران ۱۷ فروردین ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱۷ فروردین ۱۳۴۸

بیانات شاهنشاه در ضیافت رسمی شام به‌ افتخار اعلیحضرت پادشاه مالزی

(در کاخ نیاوران)

اعلیحضرتا،


از جانب شهبانو و خودم، مقدم شما و علیاحضرت ملکه را شادباش می‌گویم و امیدوارم از این سفر خود به مملکتی دوست و هم‌کیش، خاطره خوبی همراه ببرید.

شهبانو و من چنین خاطره‌ای را از سفر سال گذشته خود به کشور زیبا و میهمان‌نواز شما ارمغان آوردیم و برای ما مایه خوشوقتی است که از این راه توانستیم از نزدیک با پیشرفتهای وسیع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مملکت شما آشنا شویم.

ما در کشور شما مردمی را دیدیم که با امید و اعتماد و برخورداری از مقررات اجتماعی پیشرفته و آموزش و فرهنگی در حال توسعه با موفقیت روزافزون در بنیاد نهادن جامعه‌ای مترقی و مرفه تلاش می‌کنند و خوشبختانه در این راه از شرایط اقلیمی مساعد و از سرزمینی پر برکت با منابع طبیعی فراوان برخوردارند.

بدیهی است وقتی که امکانات طبیعی با سازمان اجتماعی مترقی درآمیزد و این هر دو به رهبری زمامدارانی شایسته در خدمت جامعه به کار گرفته‌شوند، حاصل آن ترقی و رفاه روزافزون آن اجتماع خواهدبود.

شما اعلیحضرتا، به خوبی می‌دانید که مشاهده این رفاه و ترقی ملت مالزی برای مردم ایران، مایه کمال خوشوقتی است، زیرا دو ملت ما نه فقط دو عضو دوست و هم‌کیش از خانواده بزرگ آسیایی هستند، بلکه این دو ملت از دیرباز با یکدیگر روابط وسیع معنوی و فرهنگی داشته‌اند.

امروز شما راهی طولانی را از سرزمین خود تا کشور ما در عرض چند ساعت با هواپیما طی کرده‌اید، ولی حتی در آن هنگام که طی این راه از زمین یا دریا، ماهها و گاه سالها وقت لازم داشت و مستلزم استقبال از خطرات بی‌شمار بود، باز گروه بسیاری از دریانوردان و بازرگانان و عرفا و شعرا و دانشمندان میان این دو سرزمین در رفت‌وآمد بودند و روابط مذهبی و فرهنگی و بازرگانی وسیعی را بین ملل ما پی‌ریزی می‌کردند که هنوز هم یادگارهای فراوانی از آن می‌توان یافت.

طی چندین قرن، بسیاری از آثار علم و ادب و عرفان فارسی به زبان مالایایی ترجمه شد و فرقه‌های عرفانی و فلسفی متعددی با اشتراک معنوی بزرگان فکر و اندیشه دو ملت به‌وجودآمد، و شاید این نزدیکی فرهنگی را بهتر از هر چیز در کلمات فراوان فارسی که هنوز هم در زبان مالایایی به صورت روزمره به‌کار می‌رود، منعکس می‌توان یافت.

بنابراین امروز شما تنها به دیدار کشوری دوست نیامده‌اید، بلکه با سفر خود یک دوستیِ دیرینه را تجدید کرده‌اید، و من امیدوارم که این فصل تازه در تاریخی کهن، فصلی آکنده از حسن تفاهم و همکاری ثمربخش باشد. چنین همکاری و تفاهمی برای هر دو کشور ما و برای همه کشورهای آسیایی امروزه به صورت امری الزامی درآمده‌است، زیرا این کشورها پس از یک دوران ممتد بی‌خبری، به نیروی نهفته خود پی برده و با عزمی راسخ در پی جبران گذشته برآمده‌اند.

تقریباً همه این ملل از یک میراث غنی و ریشه‌دار فرهنگی و مدنی برخوردارند و این خود منبع نیروبخش و الهام‌دهنده‌ای برای تلاش آنها در ساختن آینده‌ای متناسب با گذشته پر احترام آنها است. بدیهی است ما برای پیروزی در این تلاش احتیاج به همکاری و اشتراک مساعی و در عین حال واقع‌بینی بسیار داریم، زیرا عصر کنونی ما، عصر وابستگی روزافزون ملل است.

ما امروز احتیاج به ماجراجویی نداریم، بلکه احتیاج به ساختن جوامعی مترقی و خوشبخت و بالابردن هر چه بیشتر سطح مادی و معنوی زندگی ملل خویش داریم و در عین حال به خوبی به مسئولیتی که به سهم خود در حفظ صلح و همکاری جهانی داریم، واقفیم.

اعلیحضرتا، صمیمانه امیدوارم که سفر سال گذشته شهبانو و من به کشور شما و مسافرت کنونی شما و علیاحضرت ملکه به سرزمین ما، مایه توسعه مودت و همکاری دو ملت ما در این زمینه باشد و روابط ثمربخشی که این دیدوبازدید به دنبال خواهدداشت، نه تنها برای دو کشور ما، بلکه برای تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، سودمند باشد.

با این امید، سلامت و سعادت شما و علیاحضرت ملکه و ترقی و رفاه روزافزون ملت دوست و هم‌کیش مالزیا را آرزودارم.