سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در میهمانی رسمی کاخ سعدآباد به سرفرازی ورود والاحضرت امیر کویت به تهران ۱۲ امرداد ۱۳۳۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۷ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۷


سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در میهمانی رسمی کاخ سعدآباد به سرفرازی ورود والاحضرت امیر کویت به تهران ۱۲ امرداد ۱۳۳۷

والاحضرتا،

برای ما موجب کمال خوشوقتی است که در پایتخت کشور خود از آن حضرت پذیرایی می‌کنیم و از دیدار برادران عزیز کویتی برخوردار می‌شویم.

شخصیت ممتاز و شرافت ذاتی و خانوادگی والاحضرت مورد احترام ما است و کوشش‌های مداومی که آن حضرت برای پیشرفت و رفاه مردم کویت به کار می‌برند، پیوسته مایه تحسین ملت ایران بوده‌است.

ما به خوبی می‌دانیم که ترقی و سعادت ناحیه زرخیز کویت با کوشش‌های خاندان مکرم حضرت شیخ آغاز شده و تاریخ کویت در حقیقت تاریخ مساعی و اقداماتی است که امرای کاردان و شجاع این خاندان در پیشرفت و عظمت ملت خود به کار برده‌اند.

برای ما اسباب مسرت بسیار است که اکنون با سفر فرخنده حضرت شیخ فرصتی پیش آمده‌است تا رشته‌های مودت و علایق معنوی که میان مردم هم‌کیش ایران و کویت وجود دارد، استوارتر شود. ملت ایران به گواهی تاریخ از همان اوان که به قبول آیین مقدس اسلام مفتخر گردید، همّ خود را در ترویج اصول و مبادی اسلامی مصروف کرد و در تحکیم علایق دوستی و مودت میان ملل مسلمان کوشید و همه ملل مسلمان را یار و برادر خود شمرد و همکاری و معاضدت با ایشان را چه در امور فرهنگی و معنوی و چه در امور اقتصادی منظور نظر خویش قرار داد. بنابراین سوابق تاریخی و بنا بر پیوستگی عمیقی که آیین مقدس اسلام میان ما برقرار ساخته‌است والاحضرت یقین داشته باشند که در بین ما بیگانه نیستند، بلکه به منزله برادری عزیز و گرامی هستند که از خانه خود دیدن می‌کنند و در میان برادران خود هستند.

انتظار دارم سفر خجسته حضرت شیخ بر استحکام رشته‌های دوستی و برادری موجود بیفزاید و موجب تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی میان کویت و کشور شاهنشاهی ایران گردد و مردم کویت که هم اکنون عده‌ای از برادران ایرانی در میان ایشان به سر می‌برند و از معاضدت ایشان برخوردارند، بیش از پیش با ملت ایران مراوده و ارتباط پیدا کنند.

در پایان بار دیگر به والاحضرت خیر مقدم می‌گویم و توفیق و سعادت آن حضرت و خاندان جلیل صباح و عموم اهالی محترم کویت را از خداوند خواستارم.