سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشایش شاه لوله گاز سراسری ایران در مرز ایران و شوروی با بودن نیکلای پادگورنی ۶ آبان ۱۳۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۹ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشایش شاه لوله گاز سراسری ایران در مرز ایران و شوروی با بودن نیکلای پادگورنی صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی ۶ آبان ماه ۱۳۴۹


حضرت صدر هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی،

ورود شما را به خاک ایران از طرف خود و ملت ایران تبریک می‌گویم.

چند ماه پیش آن حضرت هنگام بازدید از ایران احساسات ملت ایران را در تهران و سایر نقاط کشور نسبت به خود و ملت شوروی مشاهده کردید. در آن زمان چه آن حضرت و چه خود من مرزهای بین دو مملکت را، مرزهای صلح و دوستی نامیدیم، فکر می‌کنم که امروز نیز بتوانیم به آن صفت همکاری پرثمر را اضافه کنیم.

درست است که در پنج سال اخیر حجم مبادلات بازرگانی کشورهای ما پنج برابر شده است، ولی مهمتر از آن این است که زمامداران دو کشور مصمم‌اند روابط دوجانبه را بر اساس یک دوران درازمدت، یعنی برای حدود ۱۵ سال طرح‌ریزی بکنند. البته این امر بی‌سابقه است، به خصوص اگر در نظر بگیریم که اقتصاد و مملکت مبتنی بر اصول متفاوتی است و این نشانه آن است که دوستی و همسایگی دو کشور امکان طرح‌ریزی درازمدت را به ما داده است.

ما به سهم خود از همکاری‌های ذی‌قیمت مملکت شما، از زحمات کارشناسان فنی و طراحان شما، عمیقاً متشکر هستیم. ما به نوبه خود امکاناتی را که در اختیار داریم به طیب خاطر و با کمال خوشوقتی به آن مقداری که شما احتیاج داشته باشید در اختیارتان قرار خواهیم داد.

‌فکر می‌کنم عظمت این طرح که امروز با فشاردادن تکمه‌ها رسماً به کار می‌افتد، مقدمه طرح‌های مشابه و شاید بزرگتری برای آینده باشد و بتواند اقتصاد دو مملکت را با کمک یکدیگر کامل‌تر کند و دو کشور همسایه بیش از پیش از این روابط بهره‌برداری کنند.

در این روز نیکو که گویی طبیعت نیز با ما جشن گرفته است، می‌خواهیم بار دیگر دوستی و همکاری مهمی را که بین ما برقرار است، یادآور شوم و خاطرنشان سازم که ما به نوبه خود از سیاست ملی خویش پیروی خواهیم کرد و مطمئن هستیم این راه صحیح و منطقی که می‌پیماییم، روزبه‌روز آثار بهتر نتایج نیکوکاری به بار خواهد آورد.

سلامت و موفقیت شخص شما حضرت صدر هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت شما و ملت دوست و همسایه خوب ایران را خواستاریم و امیدواریم این قبیل مراسم در آینده نیز به دفعات تکرار شود.