سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود سر جان کر فرماندار کل استرالیا در کاخ نیاوران ۱۷ اسفند ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو


سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود سر جان کر فرماندار کل استرالیا در کاخ نیاوران ۱۷ اسفند ۱۳۵۳


حضرت فرماندار کل

برای شهبانو و من پذیرایی از آن حضرت و بانو کر در کشورمان مایه کمال خوشوقتی است. ما چند ماه پیش در نخستین روزهای بهار استرالیا، سرزمین زیبا و پیشرفته شما را از نزدیک دیدیم و خاطره میزبانی بسیار گرم شما و دولت تان راهمراه با خاطرات دلپذیر با خود آوردیم. صمیمانه امیدوارم شما نیز که تقریباً در آغاز بهار ایران به کشور ما آمده‌اید، همین خاطره خوب را از سفر خویش همراه ببرید.

من در کشور جوان و مترقی شما همه جا با پیشرفت‌های فراوان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شدم و بخوبی احساس کردم که ملت استرالیا با اتکاء به منابع عظیم طبیعی سرزمین پهناور خود، و با برخورداری از سطح عالی فرهنگ و دانش و تکنولوژی خویش می‌توانند در انتظار آینده‌ای باز هم بهتر و مرفه تر باشد. از نظر جغرافیایی، ایران و استرالیا در دو منتهاالیه غربی و شرقی اقیانوس بزرگ هند قرار دارند و این وضع طبعاً وجه مشترکی در میان ما بوجود می‌آورد که مربوط به منافع مشترک و مسئولیت‌های مشترک است، زیرا این امری طبیعی است که در چنین شرائطی هر دو کشور ما به سرنوشت این منطقه وسیع جهان و به امنیت و آرامش آن کاملاً علاقمند باشند. من این علاقمندی را از جانب شما در مذاکراتی که با مقامات مسئول کشورتان داشتم بخوبی احساس کردم و از اینکه استرالیا در سازمان بین‌المللی از این نظر قویاً پشتیبانی می‌کند خوشوقتم. همانطور که در بیانات مختلف خود در استرالیا اظهار داشتم اعتقاد راسخ ما این است که اقیانوس هند می‌باید به صورت یک منطقه صلح و آرامش در آید و تأمین امنیت آن تنها بر عهده کشورهای این منطقه باشد و رقابت قدرت‌های بزرگ و اعمال نفوذ آن‌ها خطر برهم خوردن این امنیت را بوجود نیاورد، زیرا چنین امنیتی برای اجرای برنامه‌های وسیع سازندگی که اکنون غالب کشورهای این منطقه از جهان طرح ریزی کرده‌اند و در دست عمل دارند ضرورت کامل دارد. از طرف دیگر پیشرفت این برنامه‌ها مستلزم همکاری اقتصادی گسترده‌ای است که من در فرصت‌های مختلف لزوم چنین همکاری را میان کشورهای شمال این اقیانوس، از ایران گرفته تا استرالیا که امتداد طبیعی آن است پیشنهاد کرده‌ام. مقارن با ایام مسافرت من به سرزمین شما، کشور من ایجاد یک منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را در خاورمیانه به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود که روزی سراسر منطقه اقیانوس هند نیز منطقه‌ای عاری از سلاح‌های اتمی اعلام گردد. در زمینه همکاری‌های اقتصادی امکانات وسیعی میان ایران و استرالیا وجود دارد. همچنین در زمینه‌های بازرگانی و بخصوص کشاورزی راه همکاری ثمربخشی پیش روی ما است. در این مورد بخصوص دامداری بسیار پیشرفته کشور شما می‌تواند مورد استفاده کامل ایران قرار گیرد، ولی امکانات همکاری ما تنها محدود به رشته اقتصادی و بازرگانی نیست، بلکه ما در زمینه‌های علمی و فنی و فرهنگی نیز می‌توانیم اشتراک مساعی مؤثری داشته باشیم. هم اکنون بسیاری از دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های استرالیا در رشته‌های مختلف فنی آموزش می‌بینند و مسلماً این جوانان در بازگشت به کشور خویش دوستان کشور شما خواهند بود. برای من تذکر این نکته مایه خوشوقتی است که دانشگاه‌های شما نه تنها در رشته‌های علمی و فنی، بلکه در زمینه پژوهش‌ها و تتبعات مربوط به تمدن و فرهنگ ایران نیز فعالیت شایان تقدیری دارند. با آنکه کشور ما کشور جوانی است، معهذا یادآوری این موضوع جالب است که بیش از یکصد سال پیش دانشگاه سیدنی دارای کرسی زبان و ادبیات فارسی بوده است. در حال حاضر در دانشگاه‌های مختلف کانبرا و سیدنی و ملبورن مطالعات جالبی در زمینه ایران شناسی انجام می‌گیرد و ما خوشوقتیم که در چند سال اخیر به کرّات میزبانی استادان شایسته این مطالعات را در کنگره‌ها و مجامع علمی کشور خود داشته‌ایم. همچنین در موزه‌ها و کتابخانه‌های کشور شما آثار علمی و هنری پرارزشی از ایران نگاهداری می‌شود که نماینده ارتباط فرهنگی نزدیک دو ملت ما است. همه این عوامل امکان همکاری‌های وسیعی را در آینده در زمینه‌های مختلف میان دو کشور ما نوید می‌دهد که توافق نظر و دید مشترک ما در بسیاری از مسائل جهانی آن را کاملتر می‌کند.

در پایان سخنان خود برای علیاحضرت ملکه، حضرت فرماندار کل و بانو آرزوی سلامت و تندرستی و شادکامی می‌کنم و ترقی و رفاه روزافزونی ملت استرالیا و توسعه و تقویت هر چه بیشتر روابط دوستی و همکاری دو کشور را خواستارم.