سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دانشگاه پنسیلوانیا درباره همکاری این دانشگاه در بنیاد دانشگاه پهلوی شیراز ۳۰ فروردین ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر محمدرضا شاه پهلوی به امریکا ۲۲ فروردین ۱۳۴۱ - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۱ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۱ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۴۱


۳۰ فروردین ۱۳۴۱

سخنان شاهنشاه در دانشگاه پنسیلوانیا

(به‌مناسبت همکاری این دانشگاه در تأسیس دانشگاه پهلوی شیراز)

برای حفظ صلح جهان هیچ راهی بهتر و نزدیکتر از توسعه همکاریهای فرهنگی نیست. توسعه دانشگاهها و گسترش تعلیمات عمومی یکی از مسائلی است که مورد توجه جدی و کامل من قرار دارد. ما اطمینان داریم که همکاری ثمربخش بین این مرکز بزرگ علمی و دانشگاه جوان ما به تقویت مناسبات دوستانه مردم ما و مردم کشور بزرگ شما کمک خواهدکرد.

توسعه مناسبات فرهنگی بدون تردید از گامهای بلندی است که در راه استقرار صلح، آزادی، و عدالت اجتماعی برداشته می‌شود. برای حفظ صلح جهان هیچ راهی را بهتر از توسعه این گونه مبادلات و همکاریهای فرهنگی نمی‌شناسیم.

ما از زحمات شما برای تأسیس دانشگاه پهلوی استفاده کرده، و مراتب تشکر خود را ابراز می‌داریم.

من همیشه خاطره خوشی از این مراسم به یاد خواهم داشت.