سخنرانی‌های والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه موضوع

درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران
رضا شاه بزرگ به همراهی ولیعهد کارخانه دخانیات را می‌گشایند روز ۵ مهر ماه ۱۳۱۶
رضا شاه بزرگ به همراه ولیعهد موزه ایران باستان را می‌گشایند
  • بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشکده حقوق ۱۲ دی ماه ۱۳۱۵
  • بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشسرای عالی ۷ اسفند ماه ۱۳۱۵
  • بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشکده فنی ۹ دی ماه ۱۳۱۶
  • بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشسرای عالی ۳۰ دی ماه ۱۳۱۶
  • بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دارالفنون ۸ دی ماه ۱۳۱۷
  • بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشکده پزشکی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۱۷
  • بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در جشن ورزشی و پیشاهنگی در منظریه ۴ شهریور ماه ۱۳۱۸

۱۲ دی ۱۳۱۵ بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشکده حقوق

عدالت اولین شرط پایداری هر کشور است و به همین علت بود که اگر سلطانی را می‌خواستند ستایش کنند او را عادل لقب می‌دادند. اگر چه این حرف ساده و پیش پا افتاده به نظر می‌رسد، ولی ارزش حقیقی آن هیچ وقت از بین نمی‌رود.
عدلیه جایی است که بی‌طرفانه قضاوت می‌کند و عدالت را در کشور نشر می‌دهد و رفاهیت و سعادت افراد را تأمین می‌نماید. شما دانشجویان دانشکده حقوق که در آینده حافظ حقوق و ناموس اجتماع هستید، نبایستی هیچ فکری جز خدمتگزاری به کشور و میهن خود از طریق قضاوت بی‌طرفانه و نشر عدالت و تأمین رفاه و آسایش و سعادت افراد به خاطر خطور بدهید.
وطن‌دوستی بزرگترین فرضیه هر ایرانی است و اطمینان دارم که آقایان استادان این موضوع را پیوسته در نظر دارند و همیشه آن را به دانشجویان تذکر می‌دهند تا روح وطن‌دوستی و ایمان کامل در حقوق کشور که باید زنده باشد، ایجاد و مستقر گردد و همان دانشجویان نیز به نوبه خود به نونهالان وطن آنچه را که از شما آقایان فراگرفته‌اند، خواهندسپرد.


۷ اسفند ۱۳۱۵ بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشسرای عالی

البته آقایان استادان می‌دانند که وظیفه بزرگ و سنگینی به عهده ایشان محول است. در اینجا معلم و دبیر تربیت می‌کنند و آنچه از علوم و دانش‌های پیشینیان آموخته‌اند، به جوانان دانش‌آموز امانت می‌سپارند تا آنها نیز در اطراف کشور به نشر علم و معرفت مشغول شوند. پس شما سرنوشت تمام فرزندان کشور را در دست دارید.
باید سعی و جدیتتان در این باشد که روح میهن‌پرستی، شجاعت و شهامت دانشجویان دانشسرا را که علمای آتیه مملکت هستند تا سرحد امکان تقویت کنید و برای کشور خدمتگزاران شایسته تربیت نمایید. یقین دارم آقایان استادان تاکنون همین منظور مرا پیروی کرده‌اند و در آتیه نیز با نیت پاک این وظیفه مقدس را انجام خواهند داد.


۹ دی ۱۳۱۶ بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشکده فنی

البته شما می‌دانید که برای یک مقصود عالی اینجا جمع شده‌اید و آن سعی در ترقی و پیشرفت علم و معرفت و بالاخره خدمتگزاری به میهن است. مطمئن باشید اگر از روی عشق و علاقه کوشش نمایید، طولی نخواهد کشید که در کشور ما نیز مانند ممالک پیشرفته غربی نوابغ و دانشمندان و مخترعین بزرگی پیدا خواهندشد. چندین قرن بود که هوش و استعداد ایرانی در اثر مساعد نبودن محیط به کار نیفتاده بود، ولی شما می‌دانید که مثل همه ایرانیان دارای هوش و استعداد سرشاری هستید که اگر آن را به کار اندازید، نتایج فراوانی برای کشور و خود شما در بر خواهد داشت، و اکنون موقع آن است که از این هوش و استعداد خداداد به نحو کامل استفاده نمایید.


۳۰ دی ۱۳۱۶ بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشسرای عالی

البته تربیت اشخاص میهن‌پرست و سرباز، وظیفه اصلی شما و همکاران شما است. همان طور که شما این آرزو را دارید، ما بیش از شما آرزومند و متوقعیم که در انجام این وظیفه مقدس کوشش کنید، زیرا در این مکان است که مربیان نژاد نو تربیت می‌شوند و فارغ‌التحصیلان این دانشسرا هستند که بعدها عهده‌دار پرورش نوآموزان خواهند شد. شما باید بکوشید که روح و جان دانش‌آموزان این دانشسرا را که بعدها آموزگاران این کشور می‌شوند از آغاز با خداپرستی و شاه‌دوستی و میهن‌پرستی آشنا سازید و البته اشکال عمده این کار، یعنی اصولاً اشکال فن تربیت همین است که به چه وسیله باید این صفات مقدس را در آنها پرورش داد. مثلاً در موضوع میهن‌پرستی نباید تنها به حرف اکتفا کرد، باید عملاً این خوی را در نهاد آنها جایگزین ساخت، به طوری که تا آخرین نفس برای سعادت کشور و میهن خود بکوشند. البته شکی نیست که وظیفه یک آموزگار یا دبیر یا استاد تنها بارکردن یک سلسله معلومات و محفوظات به ذهن شاگردان نیست، زیرا تنها معلومات نمی‌توانند در میدان زندگی سلاح مردان کارآمد این عصر واقع شود، بلکه این وظیفه مهم را سجایا و ملکات روحی افراد انجام می‌دهد و در واقع مرد اگر دارای صفات بزرگی از قبیل اراده، استقامت و متانت نباشد و هدف و آمال و کمال مطلوبی در زندگی محور سعی و کوشش او واقع نشود، تمام مواهب و فیوضات علمی و عقلی او بی اثر می‌ماند، بنابراین وظیفه وجدانی و تکلیف ایمانی آموزگاران و دبیران و معلمین وظیفه‌شناس و آگاه به فن تربیت این است که این صفات عالی و برجسته را از کودکی در ضمیر شاگردان خود حتی اگر ذاتاً هم فاقد پذیرش آنها باشند، ایجاد کنند و آنها را به کمال مطلوب و ایده‌آل مقدسی آشنا سازند تا محور کشش و کوشش آنها در زندگانی واقع شود.
راستی هیچ کمال مطلوبی برای ما گرانبهاتر از این نیست و هیچ عاملی نمی‌تواند مثل ایمان به خدا و علاقه به شاه و میهن رهبر ترقی و تکامل ما در طریق زندگانی گردد. اگر یک نظرسنجی سطحی و کلی به تاریخ ادوار گذشته خود بنماییم، خواهیم دید تنها نگاهبان قومیت و حافظ ملیت ما در طول قرون و اعصار متمادی این شعار مقدس بوده‌است و همین هدف آمال ملی بوده که ایرانی را همواره در مجمع جهانیان سربلند ساخته و تاریخ درخشان و پر مجد و افتخار کشور را با این فتح‌ها و پیروزی‌ها و موفقیت‌ها و نیک‌نامی‌ها مزین گردانیده‌است.
ایمان به خدا و یکتاپرستی از روزگار باستان ایرانی را برانگیخت که منش و شخصیت خود را بر اساس پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک که هنوز هم جامع‌تر و مفیدتر و عالی‌تر از آن دستوری در جهان اخلاق سراغ نداریم، استوار سازد و یکی از نجیب‌ترین و نیکوکارترین ملل در جهان معرفی گردد.
شاه‌دوستی و ایمان به شهریاران مصلح و بزرگ بود که موجب افتخارات تاریخی بزرگ برای این کشور گردید و مسبب مجد و عظمت نام ایران و ایرانی در تاریخ دنیا شد. میهن‌پرستی و ایران‌دوستی است که همواره شخصیت و استقلال ایران را با وجود مصائب گوناگون و هجوم‌های وحشیانه‌ای که کمتر کشور و ملتی نظایر آن را دیده در مدت سه‌هزار سال حفظ کرده‌است و در آینده نیز ضامن بقا و استقلال این سرزمین خواهد بود.


۸ دی ۱۳۱۷ بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دارالفنون

آمدن من امروز به اینجا برای دو مقصود بود: یکی بازدید دبیرستان و دیگری آگاهی از احوال دانش‌آموزان.
اینک ببینیم چه تغییراتی در روحیات آنها راه یافته است؟ امروز جوانان ما باید از روی علائم و آثاری که ما انتظار داریم در روحیات آنها مشاهده کنیم، آکنده از روح سلحشوری و دلیری و عشق به خدمت سربازی و حس جانبازی در راه میهن باشند. دانشجویان ما امروز باید علاقه مخصوصی نسبت به ارتش و خدمتگزاری در آن بروز دهند، زیرا ارتش آزمایشگاهی است که می‌توان در آنجا به میزان تغییراتی که در روحیات جوانان راه یافته آگاه شد.
امروز دیگر نباید دیده شود که جوانی به عذر سختی یا بیم از گرمای تابستان و سرمای زمستان از خدمت سربازی بهراسد، زیرا این روحیه مخالف آیین مردانگی و روح شهامت است که لازمه جوانان عصر حاضر است. امروز نه تنها در کشور ما، بلکه همه جا سربازی یک خدمت فوق‌العاده مهم و مقدسی است. دانش‌آموزان و جوانان ما نیز باید این حقیقت را در نظر داشته و از روی ذوق و ایمان ملی برای خدمت مقدس نظام خود را آماده نمایند.
احساساتی که از شما دانش‌آموزان ابراز می‌شود، موجب کمال خوشوقتی است و پیوسته در نظر است تا ممکن است وسایل و موجبات پیشرفت مادی و معنوی شما را فراهم سازیم. بهترین فرح و انبساط روحی برای شماها این است که سعی کنید مردان فداکار و میهن‌پرستی برای میهن خویش شوید.


۱۸ بهمن ۱۳۱۷ بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در بازدید از دانشکده پزشکی

احتیاج ملت پس از ارتش به پزشک است، زیرا همانطور که ارتش در برابر دشمنان خارجی دفاع می‌کند، شما پزشکان نیز از آفات داخلی جلوگیری به عمل می‌آورید.
بنابراین باید این دو کار مکمل یکدیگر شوند تا مردم از آفات خارج و داخل هر دو مصون باشند. می‌دانید که توجه به بهداشت یکی از وسایل مهم ازدیاد نفوس است و کشور ایران به این مسئله احتیاج مبرم دارد. از این رو شما پزشکان آینده باید بکوشید تا به نیروی بهداشت از تلفات جلوگیری کنید و بدین وسیله جمعیت نفوس ایران به تناسب پهناوری آن برسد، زیرا کثرت جمعیت و تندرست بودن افراد آن طبعاً موجب نیروی کشور است. به طوری که شنیدم یک عده از دانشجویان این دانشکده برای مبارزه با پاره‌ای ناخوشی‌ها به مرز رفته‌اند. این خود دلیل بر آن است که شما به وظیفه خود کمال آشنایی را دارید. آن روز که این حرفه شرافتمندانه را برگزیدید البته به خطرات و زحمات آن آشنا بوده‌اید، پس باید اکنون نیز بکوشید تا در این حرفه صفات لازم یک پزشک بزرگ و شریف را دارا شوید. ما نمی‌خواهیم که شما تنها به داشتن عنوان پزشکی قناعت کنید، بلکه باید بکوشید که با داشتن این عنوان، پزشکانی آزموده و خدمتگزار باشید و در خود ذوق ابتکار و اختراع ایجاد کنید. اگر هم برای نیل بدین مقصود فعلاً به نواقصی برمی‌خورید، باید آن را برطرف کنید و مطالعات و تتبعات فنی خود را از هر حیث تکمیل نمایید، زیرا یقین دارم در میان شما دانشجویان دماغ‌های ورزیده‌ای وجود دارد، که می‌توانند در علم پزشکی صاحب کشف و ابتکاری شوند.
ما نیز انشاءالله تمام وسایل کار را برای شما فراهم خواهیم ساخت.


۴ شهریور ۱۳۱۸ بیانات والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در جشن ورزشی و پیشاهنگی در منظریه

باید برای پیشرفت ورزش بین ورزشکاران رقابت شدیدی برقرار باشد تا هر یک نیرو و توانایی خود را چنانکه هست برای موفقیت در مسابقه‌ها به کار اندازند. همیشه شرط اساسی شرکت در مسابقات المپیک لیاقت و شایستگی است، لیکن قبلاً ورزشکاران ما باید به اهمیت و معنی حقیقی مسابقه‌های المپیک پی ببرند و بفهمند که حد نصاب رکورد یعنی چه و یک نفر ورزشکار چقدر زحمت می‌کشد تا یک ثانیه از دیگران جلو بیفتد و سپس خود را از هر حیث برای موفقیت در تمام مراحل ورزش‌های گوناگون آماده نمایند. باید بدانند که چه هنرهای دقیقی را باید ظاهر و چه نکات باریکی را باید رعایت نمایند تا از یک ثانیه وقت استفاده زیادی برای سبقت ببرند. باید کوشش کنیم که جوانان هر چه زودتر برای شرکت در مسابقات المپیک جهانی آماده شوند. باید به ورزش‌هایی که عضلات و اعضای بدن را نیرو می‌بخشد، مانند کشتی‌گیری، بیش از این توجه شود. ما در فن کشتی‌گیری ممکن است برجسته‌ترین ورزشکاران را داشته باشیم که موفقیت زیادی در صحنه بین‌المللی به دست آورند. مخصوصاً برای تشریح جزئیات هر ورزش و فوائد بی‌شمار آن در روزنامه‌ها باید مقاله‌های اساسی و جامعی نوشته شود و تمام وسایل برای پیشرفت ورزشکاران در ورزش‌های گوناگون فراهم گردد. باید در این امر مهم جدیت شود تا ورزشکاران برجسته ما بتوانند در المپیک بین‌المللی با موفقیت شرکت جویند. همواره باید در نظر داشت که برای موفقیت کار و فعالیت و فداکاری لازم است.