سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
 
(۵ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۶۰: سطر ۶۰:
 
* [[سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی برای محمد زیادباره پرزیدنت سومالی ۷ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی برای محمد زیادباره پرزیدنت سومالی ۷ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی وزیر آموزش و پرورش و رییس‌های جدید دانشگاه‌ها ۸ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی وزیر آموزش و پرورش و رییس‌های جدید دانشگاه‌ها ۸ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 +
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با باربارا والترز خبرنگار ا.بی.سی آمریکا در کاخ سعدآباد ۱۰ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی شام برای جیمی کارتر تهران ۱۱ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی شام برای جیمی کارتر تهران ۱۱ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
+
* [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به سومین کنگره جهانی زرتشتیان در شهر مومبای هندوستان ۱۴ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 +
* [[سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مصر و عربستان سعودی ۱۹ تا ۲۰ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 +
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی با رسانه‌های هنگام بازدید از روستاهای زلزله‌زده کرمان ۵ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 +
* [[بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمد پرزیدنت هند در فرودگاه دهلی نو ۱۳ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 +
* [[سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام پرزیدنت هند ۱۳ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 +
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با رسانه‌های هند دهلی نو ۱۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 +
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با روزنامه‌نگاران پس از گشایش موزه فرش ایران ۲۲ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
  

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۶

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ

جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی