سخنان ژرژ پمپیدو پرزیدنت فرانسه در پاسخ به سخنان شاهنشاه آریامهر در میهمانی شام رسمی کاخ سعدآباد ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی ژرژ پمپیدو پرزیدنت فرانسه از ایران ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۲ خورشیدی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۱۳۵۲ خورشیدی
آریامهر و پرزیدنت فرانسه بر سر میز شام
سخنان آریامهر بر سر میز شام
پمپیدو پس از پایان سخنان آریامهر کف زنان بر می خیزد

سخنان ژرژ پمپیدو پرزیدنت فرانسه در پاسخ به سخنان شاهنشاه آریامهر در میهمانی شام رسمی کاخ سعدآباد ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۲

اعلیحضرتا

سخنان گرمی که اعلیحضرت همایونی ایراد فرمودند، بر من بسیار ژرف تاثیر گذاشت. این سخنان گواه کیفیت استثتنایی روابطی ا ست که امروز مانند گذشته دو کشور ما راه به یکدیگر پیوند می‌دهد و بودن من امشی در این جا گواه اهمیتی است که من برای روابط میان فرانسه و ایران قایل هستم. با گرفتن پروانه از اعلیحضرت، می‌خواستم بگویم که گفتگو با معظم له برای من دستاورد بسیار سودمند دربرداشته است و این گفتگو به من فرصت داد که بار دیگر دریابم، تا چه حد دیدگاه‌های اساسی و بنیادین دو کشور ما در زمینه سیاست بین المللی و مسایلی که در جهان امروز پیش آمده است، با یکدیگر نزدیک است و خوشوقتم از این که می‌بینیم شخص اعلیحضرت مانند خود ما پیش از هر چیز در این اندیشه هستیم که استقلال ملی کشور را به پایه‌ای محکم بنیان نهیم و تلاش می‌کنیم در جهان امروز با جلب احترام دنیا نسبت به خویش اختیار کامل در تعیین سرنوشت خود داشته و آزادانه راه سازمان دادن به اجتماع خود را برگزینیم و بتوانیم یک سیاست اصیل و ابتکاری در زمینه گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خود دنبال کنیم. اینها آرمان‌هایی است که اعلیحضرت برای کشور خود تعیین فرموده‌اند و هدف‌های ما نیز همین‌ها می‌باشد.

از سوی دیگر برای من شگفت انگیز است که موقع ما در سیاست خارجی نیز تا به این اندازه به یکدیگر نزدیک باشد. کشورهای ما وارد برخی اتحادیه‌ها هستند اما این اتحادیه‌ها از گسترش دوستی کشورهای ما با کشورهایی که هموند این اتحادیه‌ها نیستند جلوگیری نمی‌کنند، تا بتوانیم بر اختلاف‌ها و دوییت‌ها پیروز شویم و در راه پایداری مبانی صلح جهانی تلاش کنیم.

رعایت این اصول در مورد کشور ما، در پیروی از خط مشی است که ژنرال دوگل ترسیم کرد و من می‌دانم ژنرال دوگل از ساعت نخست و تاریک جنگ جهانی تا چه پایه برای اعلیحضرت احترام قایل بود و می‌پندارم که اگر بگویم که اعلیحضرت نیز علاقه‌ای صمیمانه نسبت به ژنرال دوگل داشته‌اند،زیاده گویی نکرده باشم و شاید بتوان گفت همین علاقه‌های محکم یکی از دلایل یگانگی دیدگاه‌ها در سیاست دو کشور باشد که هم اکنون بدان اشاره کردم. به همین مناسبت ایران حاکم مطلق بر سرنوشت خویش، بدون کوچکترین ضعف سیاست توسعه و عمران خود را که به حق یک انقلاب عمیق اما مسالمت آمیز است، به سوی هدف‌های خود سوق می‌دهد و باید گفت که دستاوردهای به دست آمده، شگفت انگیز و شایان توجه است و امروز به کشور ایران پروانه می‌دهد که خود را کشور بزرگ و در حال پیشرفت و پیشبرد شتابان بداند، سهم بیش از پیش بزرگتر و مهمتری که دولت شاهنشاهی در کارها و جریان‌های بین المللی به عهده دارد به عنوان شاهدی از هموندی ایران در « کمیسیون بین المللی کنترل و نظارت ویتنام » یاد می‌کنم، نشان دهنده موقعیت ملی است که اعلیحضرت در ایجاد موقع ممتاز کشور ایران در جهان با حفظ استقلال کامل ملی و در دست گرفتن تمامیت منابع و ثروت‌های کشور به دست آورده‌اند.

تحقق دادن به تمام این هدف‌ها، در مدتی چنین کوتاه حسن احترام و تحسین همه آنهایی را که اندیشه‌های بلند اعلیحضرت را برای فراهم ساختن زمینه همکاری دوستانه نزدیک و روزافزون میان تمام ملل قبول دارند برانگیخته است. کشور فرانسه بر آن است که با همه امکانات خود برای تحقق دادن به یک چنین هدف عالی تلاش کند و به خصوص در پیشرفت و توسعه غیرقابل توصیف و معجزه آسای ایران مشارکت نماید، دیروز اهمیتی که به « روز فرانسه » در نمایشگاه بین المللی تهران با بودن وزیر توسعه صنعتی و علمی فرانسه داده شد و شرکت مهم فرانسه در این نمایشگاه تصمیم ما را در این مورد نشان داد.

اعلیحضرتا

نمی‌خواهم موضوعی را که بدان علاقمندم و سبب توسعه روزافزون همکاری میان دو کشور شده است، مسکوت بگذارم و آن مسایل فرهنگی است و در این مورد تنها از تصمیم مقامات ایرانی برای ساختن دانشگاه علمی و فنی فرانسه در همدان در آینده نزدیک و به نام ابوعلی سینای بزرگ یاد می‌کنم، در اجرای این پروژه ابتکاری که از ما درخواست همکاری شده است. به اعلیحضرت اطمینان می‌دهم که از سوی ما نهایت دقت و مراقبت انجام خواهد شد و به آگاهی اعلیحضرت می‌رساند که شخص من علاقه شدید به اجرای این پروژه دارم، زیرا می‌دانم که زبان فرانسه چیزی غیر از یک زبان فرهنگی است که ویژه برگزیدگان و دیپلمات‌ها شده باشد. این زبان به سبب کیفیت و ویژگی‌های خود یک زبان زنده و نخستین زبان علمی و فنی جهان امروز و فرداست.

اعلیحضرتا

با سپاسگزاری صمیمانه از پذیرایی گرمی که از من نمودید. برای آن اعلیحضرت و علیاحضرت شهبانو و خاندان شاهنشاهی و رفاه و خوشبختی ملت ایران و همکاری و دوستی میان دو کشور بهترین آرزوها را دارم.