سخنان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ریچارد نیکسون در آیین پیشباز رسمی از اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۲۹ مهر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ایالات متحده امریکا ۲۶ مهر - ۳ آبان ماه ۱۳۴۸ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


سخنان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ریچارد نیکسون در آیین پیشباز رسمی از اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۲۹ مهر ماه ۱۳۴۸

اعلیحضرتا

در بیست سال گذشته این نهمین بار است که اعلیحضرت به کشور ما افتخار دیدار داده‌اند و در این مدت هیچ گاه ورود آن اعلیحضرت چه از لحاظ شخص من و چه از لحاظ رسمی مانند این روز زیبای پاییزی گرامی نبوده است. ما از شما پیشباز می‌کنیم، به سبب سرزمین کهنی که شما نماینده آن هستید ما از شما استقبال می‌کنیم. به خاطر عنوان ممتازی که دارید. ما هم چنین از شما پیشباز می‌کنیم به سبب ویژگی‌های شخصی شما ویژگی‌هایی که کسانی که مانند من شما را می‌شناسند ستایش می‌کنند. ویژگی که شما در رهبری کشور خود نمایان ساخته‌اید. امروز ما رسما پرچم‌های امریکا و پرچم ایران را می‌بینیم. رنگ‌های پرچم شما سبز و سفید و قرمز است. سبز نماینده میراث معنوی بزرگ وغنی کشور شما و سفید نماینده صلح و قرمز نماینده شجاعت است و ما می‌دانیم که شما در زندگی خود نماینده تمام این فضیلت‌های بزرگ بوده‌اید، اما ما هم چنین می‌دانیم که شما در زندگی خود نماینده تمام این فضیلت‌های بزرگ بوده‌اید. اما ما هم چنین می‌دانیم که شما نماینده فضیلت‌های دیگری هستیند. در دورانی که کشورهای جدید بسیاری پدید می‌آیند و دورانی که در آن تمام کشورها تجدید حیات می‌کنند و دورانی که در آن همه ملت‌ها دستخوش دگرگونی شده‌اند، شما سرمشقی از رهبری در کشور خود نشان داده‌اید که برای تمام جهانیان با ارزش و چشمگیر است.

من شخصا در بازدید از کشور شما این سرمشق را دیده‌ام. من به یاد می‌آورم که چند سال پیش شما وزیران خود را گرد آوردید و به عنوان پادشاه کشور سخنی گفتید که هنوز همه جهان آن را به یاد دارد. شما گفتید ما در این سرزمین انقلاب خواهیم کرد و این انقلاب پدید آمد. انقلاب در زمینه با سواد کردن مردم که به پیشرفت‌های بزرگی نایل شده است، انقلاب در زمینه اصلاحات ارضی که در آن خود شما سرمشق شدید و زمین‌های خود را به مردم دادید، انقلاب در زمینه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ولی کلید همه این موفقیت‌ها سرشت و ذات این انقلاب است. این انقلابی است که هدف آن نابود کردن و بنیان برافکندن نیست، بلکه هدف آن ساختن است یعنی انقلابی مسالمت آمیز و صلحجویانه و این سرمشقی است که جهانیان شاهد آن هستند، سرمشقی که میراثی نه تنها برای کشور خودتان بلکه برای همه کسانی که در کشورهای دیگر خواستار و آرزومند پیشرفت مسالمت آمیز هستند خواهد شد.

اعلیحضرتا

ما امروز از شما پیشباز می‌کنیم به خاطر آن ویژگی‌هایی که یاد کردم، از شما پیشباز می‌کنیم به خاطر دوستی که خوشبختانه سال‌ها میان ما برقرار بوده است و ما می‌دانیم که همه مردم امریکا در درازای ماندن شما در این کشور می‌خواهند مانند من ستایش، احترام، و علاقه خود را برای شما و مردم ایران ابراز دارند.