سخنان نایب رییس مجلس شورای ملی در پایان دوره قانونگذاری ششم ۲۲ امرداد ۱۳۰۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ امرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۷۶ رضا شاه پهلوی

سخنان نایب رییس مجلس شورای ملی در پایان دوره قانونگذاری ششم ۲۲ امرداد ۱۳۰۷

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نایب رئیس- تصویب شد. آقایان خاطر مبارکشان مستحضر است که مجلس امروز بطوری که موافقت فرمودند فقط برای تصویب صورت مجلس و تشریفات اختتامیه معین شده است بما برای این اجازه می‌خواهم بنده مقدمه چند کلمه عرض کنم

اولا خدا را شکر می‌کنیم که انجام وظایفی راکه دوره ششم تقنینیه بعهده ما واگذار کرده بود با یک روح وحدت و موافقت نامه بانتها رساندیم (نمایندگان- صحیح است) امیدواریم خدمات ما مقبول پیشگاه اعلیحضرت همایونی و منظور نظرعامه ملت واقع شود دوره ششم تقنینیه حدمات عمده کرد بر جسته تر از همه آنها استقلال قوة قضائیه تدوین قانون مدنی الغای کاپیتولاسیون بود که در حقیقت استقلال خارجی مملکت را بیش از پیش محکم و استوار کرده است (صحیح است) بودجه مملکت که هنوز بطور کامل تمام نشده بود در این دوره تکمیل شد واین اولین دفعه ایست که ما موفق شده‌ایم بودجه تقصیلی مملکت را در اول سال برای یکسال تصویب کردیم (صحیح است) قانون بانک ملی که آرزوی همه آزادیخواهان از ابتدای مشروطه بود در این دوره گذشت و به اهتمام آقای وزیر مالیه امروز که خاتمه دوره ششم است رئیس بانک مقدمات افتتاح و داخل معامله خواهد شد (صحیح است) مالیاتهائی که اثر آنها در جامعه فقط زحمت و مراتهایی بود که برای طبقه رنجبر و زحمت کش باقی باقی بود از قبیل مالیات اصناف، مراعو مواش، اضافه مالیات خالصجات انتقالی همه ملغی شد بدون اینکه در بودجه مملکتی کسری وارد شود (صحیح است) راه آهن که چند سال بود در مرحله آزمایش و بلاتکلیفی بود بحمدالله می‌بینیم در یک مرحله وارد شده است که همه امیدواریم که عملی ترین مراحل است و عنقریب راه آهن خواهیم داشت همینطور در قسمتهای معارف و غیره خدمات عمده در این دوره داشته است البته این خدمات در جاهای لازم منظور نظر خواهد بود زیرا اول اعلیحضرت همایونی هستند که نظر به علاقه کاملی که باصلاحات مملکت داشته‌اند و توجه کاملی که برای پیشرفت امور مملکتی داشته‌اند در حقیقت مسبب و محرک اصلی وضع این قوانین در مجلس بوده‌اند و ما باید موفقیت خودمان را از ناحیه ایشان (صحیح است) و هم چنین از هیئت دولت که در پیشرفت منیات ملوکانه با ما معاضدت و مشارکت کامل کرده‌اند و همه قسم همراهی داشته‌اند تا اینکه ما موفق شده‌ایم به وضع این قبیل قوانین از طرف ملت هم البته خدمات آقایان هیچوقت فراموش نخواهد شد اگر چه در ظاهر شاید تصور شود که موافقت و مخالفت‌هایی در ضمن مذاکرات می‌شد مبتی بر اختلافات مضری بین افراد نمایندگان با بین افراد نمایندگان و دولت بوده است لکن وقتی که به مداول قوانین موضوع بر بخورند و به منافع انها پی می‌برند می‌بینند که تمام این اختلافات صوری برای رسیدن به یک مقصود مشترک است که متفق علیه همه ما است و آن صلاح مملکت و خیر عامه بوده است و الا همه ما با هم برادر و هم دوش هستیم و در اساس امور مملکت و استقلال مملکت بهیچوجه مخالفتی نداشتیم (صحیح است) حالا قوانین موضوعه را اتا این جائی که هست و بحمدالله آقایان وزراء هم همت فرموده و آن قوانین را کم و بیش بموقع اجرا و عمل گذاشته‌اند امروز تقدیم هیئت دولت می‌کنیم و به آنها میسپاریم که انشاءالله بزودی در افتتاح دوره هفتم اقدام بفرمایند و امورات مملکت را تسلیم امنای ملت بکنند که این سیرتکاملی را به اتفاقی تعقیبب کنیم در خاتمه بنده از آقایان اجازه می‌خواهم از یک شخص دیگری که او هم در تمام امور مملکت و در سیاست داخلی و خارجی یک عامل مؤثر مفیدی بوده است و با همه ماها کمک و همراهی کرده است و در حقیقت می‌توان گفت راحتی و آسایش بلکه سلامت خودش را فدای صلاح مملکت کرده است تشکر کنم آن آقای تیمور تاش وزیر دربار است و امیدواریم این روح وحدت و اتفاق که در بین آقایان نمایدگان و دولت باقی است در زیر سایه اعلیحضرت همایونی و توجه ایشان باقی بماند و ما را به مدارج عدلیه برساند