سخنان لیونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در میهمانی شام به سرفرازی شاهنشاه و شهبانوی ایران کاخ گلستان ۲۶ آبان ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو


دیدار رسمی لیونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و بانو برژنوا از ایران ۲۵ آبان تا ۲ آذر ماه ۱۳۴۲ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۲ خورشیدی تازی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


سخنان برژنف بر سر میز شام رسمی

سخنان لیونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در میهمانی شام به سرفرازی شاهنشاه و شهبانوی ایران کاخ گلستان ۲۶ آبان ۱۳۴۲

اعلیحضرتین
والاحضرت‌ها
جناب آقای نخست وزیر
خانم‌ها و آقایان محترم و دوستان عزیز
بسیار خوشوقتیم که امروز از اعلیحضرت شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو و هم چنین از همه باشندگان که ما را سرفراز نموده و به قول روس‌ها برای خوردن نان و نمک با ما اینجا تشریف آورده‌اند، پذیرایی می‌نماییم.
تنها دو روز است که در پایتخت ایران به سر می‌بریم. دو روز مدت زیادی نیست لیکن در این مدت نیز ما حسن نظر ایرانیان را نسبت به همسایگان شمالی شان احساس نمودیم. از پذیرایی گرمی که در خاک باستانی ایران نسبت به ما می‌شود، سپاس‌های ژرف خود را ابراز می‌داریم. ما این مهمان نوازی و توجهات را نماد احساسات نیک نسبت به کشور ما و مردم شوروی می‌دانیم. مردم شوروی نیز نسبت به ایران و مردم ایران دارای همین گونه احساسات می‌باشند و این حسن نظر متقابل مردم ما و تمایل مشترک آنها به پیوندهای دوستانه و حسن هم جواری ریشه‌های ژرف دارد. زندگی نشان داده است که هر وفت روابط اتحاد شوروی و ایران خوب بود این امر به سود هر دو کشور ما بوده و از آن چه مردم شوروی و چه مردم ایران قایده بر می‌گرفتند و هرگاه مناسبات تیره گون می‌شد، این امر به سود کشورهای ما نبوده است.
بسیار خوش آیند است که در زمان اخیر، پیوندهای ما با روح حسن هم جواری گسترش می‌یابد و رسیدن به موفقیت‌های بیشتری در راه وابسته است به مساعی مشترک ما. چنان که بارها گفته شده در این امر تماس‌های شخصی میان رجال دولتی کشورهای ما نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند و هر اندازه بیشتر دیدار کرده، تبادل اندیشه نمایند، طبعا به همان اندازه نیز حسن تقاهم و اعتماد متقابلشان بیشتر خواهد شد.
چنانکه می‌دانید چنید پیش به افغانستان همسایه مشترک ما سفر دوستی نمودم. این بازدید به دعوت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان به عمل آمد. نیازی به گفتن نیست که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و افغانستان دارای سیستم اجتماعی و روش زندگی مختلف می‌باشند. اما با وجود این، روابط اتحا شوروی و افغانستان به خوبی گسترش می‌یابد. این پیوندها بر پایه اعماد متقابل طرفین و تساوی حقوق و بر پایه احترام متقابل به حاکمیت و استقلال و عدم مداخله در امور یکدیگر خلاصه این مناسبات بر پایه اصول همزیستی مسالمت آمیز دولت‌های دارای سازمان اجتماعی مختلف استوار می‌باشد.
به خودی خود آشکار است که این اصول در مناسبات میان همه دولت‌ها دارای سازمان اجتماعی مختلف قابل استعمال و تطبیق است. این است باور راسخ ما و خط مشی سیاست خارجی اتحاد شوروی نیز مبتنی بر آنست. البته این نکته را نیز نمی‌توان در نظر نگرفت که بسیاری از عواملی که گاهی عوامل متناقضی می‌باشند در پیوندها میان کشورها تاثیر می‌بخشند. بسی اتفاق می‌افتد که این یا آن پدیده امور بین المللی را دولت‌های مختلف به فرم متفاوتی می‌سنجند. لیکن این امر نباید در راه همکاری دول چه به صلاح مشترک آنها و چه به سود صلح جهانی مانع رفع ناپذیری گردد.
گرچه اتحاد شوروی و ایران در باره یک رشته مسایل بین المللی دیدگاه‌های گوناگون دارند که مربوط به امنیت هر دو کشور است، موافقت نمودیم. من در اینجا یادداشت‌های داده و گرفته شده میان اتحاد شوروی و ایران در تاریخ ۱۵ سپتامبر سال گذشته درباره به تعهد ایران را دایر به ندادن حق ایجاد پایگاه‌های موشکی در خاک ایران در نظر داریم. رسیدن به این موافقت در اتحاد شوروی، چنانکه باید و شاید ستوده شد و همانگونه که می‌دانیم درباره آن خروشچف رییس دولت اتحاد شوروی هنگام سخنرانی خود در شورای عالی اتحاد شوروی دیدگاه خود را ابراز داشت. ما می‌دانیم که بهبودی پیوندهای اتحاد شوروی و ایران باب طبع همه نمی‌باشد. لیکن گسترش پیوندهای نیک بین کشورهای ما با منافع اصلی ملل اتحاد شوروی و ایران و با منافع صلح جهانی مطابقت دارد.
اعلیحضرت شاهنشاه چندی پیش ابراز نمودند که برای ایران که نزدیکترین همسایه دیوار به دیوار اتحاد شوروی است، گسترش روابط ایران و اتحاد شوروی کاملا طبیعی است. ما گفته‌های اعلیحضرت را با خشنودی می‌پذیریم و از سوی خویش می‌توانم اطمینان بدهم که اتحاد شوروی در راه پایداری و گسترش پیوندهای شوروی و ایران از کوشش دریغ نخواهد داشت.
چنانچه آگاهی دارید امروز با اعلیحضرت شاهنشاه مصاحبه‌ای داشتیم که تبادل اندیشه‌های خوب و دوستانه‌های بود در باره یک رشته مسایل مورد علاقه دو کشور. در این مصاحبه با شادمانی از سوی هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت شوروی از اعلیحضرت شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو دعوت کرده‌ام که در هنگام مناسب از اتحاد شوروی به طور رسمی بازدید نمایند. ما بسیار خرسندیم که این دعوت پذیرفته شد و می‌خواهم یادآور شوم که میهمانان عالی قدر و محترم در کشور ما با نهایت خون گرمی و مهمان نوازی که ویژه مردم شوروی است پیشباز خواهند شد.
تندرستی اعلیحضرت شاهنشاه وعلیاحضرت شهبانو، سلامتی همه مهمانان محترم ما که امروز در اینجا هستند آرزو می‌کنم. دوستی و حسن هم جواری ماین کشورهای ما و ملل ما، تندرستی مردم کوشای ایران و رونق ایران و پایداری صلح در سراسر جهان از آرزوهای نیک مردم شوروی است.