سخنان لیونید برژنف صدر هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی در پاسخ به بیانات شاهنشاه ایران کاخ گلستان ۲۵ آبان ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی لیونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و بانو برژنوا از ایران ۲۵ آبان تا ۲ آذر ماه ۱۳۴۲ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۲ خورشیدی تازی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


سخنان برژنف بر سر میز شام رسمی

سخنان لیونید برژنف صدر هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی در پاسخ به بیانات شاهنشاه ایران کاخ گلستان ۲۵ آبان ماه ۱۳۴۲

اعلیحضرت همایونی
علیاحضرتا
والاحضرتا
جناب آقای نخست وزیر، خانم‌ها و آقایان گرامی
پیش از هر چیز به مناسبت دعوت محبت آمیز اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای مسافرت ما به ایران و پیشباز گرمی که از ما شد و هم چنین به مناسبت ابراز تهنیت‌ها و آرزومندی‌های ایشان نسبت به اتحاد شوروی و دولت شوروی سپاس‌های صمیمی خود را تقدیم حضور ایشان می‌دارم.
ما به منظور ادامه تماس‌هایی به تهران آمده‌ایم که هنگام مسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاه به اتحاد شوروی بر قرار شده بود و چنان که روشن است آن مسافرت در گسترش پیوندهای نیک میان کشورهای ما نقش مهمی داشته است. اکنون ما از آشنایی با کشور شما، با پایوران دولتی ایران و با زندگی مردم ایران بسی خوشوفت خواهیم شد.
پروانه دهید درود مردم شوروی و هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت شوروی را به شما پیشکش نمایم و هم چنین تهنیت‌ها و بهترین آرزوهای شخص نیکتا سرگی یویچ خروشچف رییس دولت شوروی را با خشنودی فراوان به اعلیحضرت همایونی ابلاغ می‌دارم.
بازدید ما، بازدید دوستی و حسن نیت و نماد کوشش‌های صمیمانه اتحاد شوروی برای گسترش پیوندهای دوستانه با همسایه جنوبی خود می‌باشد. دولت شوروی همواره بر این باور بوده است که تنها اصل درست در پیوندهای دولت‌های دارای سیستم‌های اجتماعی گوناگون، اصل همزیستی مسالمت آمیز است و این اصل پایه و اساس سیاست خارجی اتحاد شوروی بوده و هست. حتی در ژانویه سال ۱۹۱۸ دولت شوروی به رهبری لنین اعلام داشت که « فقط مناسباتی را با ایران برای خود مجاز می‌داند که مبتنی بر موافقت آزاد و احترام متقابل مردم دو کشور باشد. » ما نیز به نوبه خود برای این امر که ایران یکی از نخستین ممالکی بود که جمهوری نوبنیاد شوروی را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماسی برقرار نمود، ارزش به سزایی قایل می‌باشیم.
ما و ایران هیچ گونه دعاوی متقابل چه ارضی و چه مادی نداریم. مردم شوروی آرزومندند که اقتصاد ملی ایران پایداری و گسترش یابد و از همه ثروت‌های طبیعی هنگفت کشور شما به سود مردم ایران بهره برداری گردد. ما بر این باور هستیم، که ایران مستقل صلح دوست و رو به رونق می‌تواند عامل ثبات و پایداری صلح در این بخش کره زمین باشد. ما در این اواخر بر اثر کوشش دولت‌های خود توانستیم بسیای از مانع‌هایی که از گسترش روابط عادی میان اتحاد شوروی و ایران بود را از میان برداریم. پیوندهای ما بهتر شده و با روح حسن هم جواری گسترش خواهد یافت. ابتکار خوب جریان تکاملی خود را می‌پیماید و ما از گستره آرزو به محیط اقدامات عملی گام برمی‌داریم.
موافقت نامه ترانزیت که مبتنی بر اصول تساوی حقوق بوده و امکانات خوبی که برای گسترش بازرگانی خارجی دو کشور را فراهم می‌سازد، به اجرا درآمده است. قرارداد مرزی اتحاد شوروی و ایران نیز به اجرا گزارده شده است و این موضوع بسیار اهمیت دارد،زیرا که اتحاد شوروی با ایران دو هزار و پانصد متر مرز مشترک دارند. حل و فصل مسایل مرزی میان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران برای همه دولت‌ها سرمشق حل اختلافات از راه صلح و از راه گفتگوها با در نظر گرفتن سود دو کشور بود. به باور ما در شرایط کنونی این نمونه و سرمشق از اهمیت فراوان بین المللی برخوردار است.
در این روزها هیات رییسه شورای عالی اتحاد شوروی قرارداد همکاری اقتصادی و فنی را که چندی پیش دستینه شده بود، تصویب نمود و کشورهای ما در رودخانه مرزی ارس مشترکا تاسیسات آبیاری و برق خواهند ساخت. گسترش و پایداری پیوندهای میان کشورهای ما نه تنها برای دولت‌های ما سودآور است بلکه عامل مهم استواری صلح در خاور نزدیک و خاور میانه می‌باشد.
هنگام یادآوری پیشرفت‌های کنونی در روابط اتحاد شوروی و ایران، توجه بزرگی را که اعلیحضرت شاهنشاه به این امر می‌نمایند، باید بگویم تندرستی اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو رونق و شکفتگی ایران و خوشبختی مردم کوشای ایران و دوستی و حسن هم جواری میان اتحاد شوروی و ایران را آرزومندم.