سخنان قنات‌آبادی نماینده مجلس شورای ملی درباره حکومت نظامی، قانون امنیت اجتماعی بستن روزنامه‌ها زندان مخالفان دولت ۱۹ اسفند ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

قنات‌آبادی - من باوجوداینکه باسیاست استتارمخالفم و معتقدم که این سیاست زائیده مکتب استعماری انگلستان در ایران است و کسانی که از این سیاست پیروی می‌کنند تربیت شده همان مکتب هستندمعذلک چون مجلس شورای ملی برای بررسی به جریانات اخیرمملکت تصمیمی گرفته‌است و هشت نفر از آقایان نمایندگان محترم را انتخاب نموده که به جریانات رسیدگی کنند و اظهارنظرکنندومطالب را درمعرض افکارعمومی بگذارندبرای اینکه نفاق افکنان سوء استفاده‌ای نکنند فعلا از جریانات گذشته این چندروزه یعنی این ده روزه گذشته مطالبی به میان نمی‌گذارم و حقایقی که در این مدت درک کرده‌ام و علل و موجباتی که این صحنه‌های فجیع چندروزه گذشته را بوجودآورد که اگر خواست خدا و بیداری و هشیاری مردم ایران نبود ایران بیک کرده ثانی مبدل شده بود بعد از اینکه آقایان منتخبین مجلس شورای ملی مطالب و جریانات را درمعرض افکار عمومی گذاشتند البته من هم آنچه که درک کرده‌ام و آنچه که عقیده دارم بسمع نمایندگان ملت و ملت ایران بشرط اینکه تبلیغات شکسته و کثیف مزدور سخنان من را پخش کند بسمع ملت ایران خواهم رسانید مطلبی که امروز می‌خواهم درمعرض افکارعمومی ملت و آقایان نمایندگان محترم بگذارم این است که یک شخص عاقل و یک انسان زنده مبنای موافقت و مخالفتش روی چیست؟

آیابنده که اظهارموافقت میکن بیک شخص آیاموافقتم روی خودآن شخص است یاروی مطالب و موضوعات دیگراین مطلب را علم و دانش حل کرده‌است موافقت و مخالفت هابایستی روی فکروعقیده باشد روی مسلک باشد موافقت شخصی موافقت بشخص موافقت باشخاص بدرد اجتماعات زنده نمی‌خورد و آن اجتماعاتی که شمامی بینید در دنیا مراحل کمال و ترقی را طی کرده‌اند علتش این است که افراد روی یک فکر قوی و مترقی موافقت کرده‌اند و بجلو رفته‌اند بنابراین اگر ما یک روزی در این مملکت نسبت به شخصی ابرازموافقت می‌کردیم و امروزاظهار مخالفت می‌کنیم روی این مبنی است بنده معتقد بخدای واحدهستم من خداپرستم من نمی‌توانم شخص پرست باشم من آن روزی از پیروان و سربازان مکتب آقای دکتر محمدمصدق بودم که درباره اجتماع و اجتماعات نظری به پاکی طلاداشت من آن روز به آقای دکتر مصدق ارادت می‌ورزیدم که درباره حکومت نظامی این نظری که الساعه برای آقایان نمایندگان محترم قرائت می‌کنم این نظرراداشت که می‌فرمایدحضرات آقایان محترم و همکاران عزیزم این نامه ایست که ایشان درتاریخ هشتم دیماه هزاروسیصد و بیست و هشت نوشته‌اند (ازاینکه چندباربه بازگشت به شهر دعوتم فرموده‌اید و بواسطه وجودحکومت نظامی در طهران باز دراحمدآباد مانده‌ام بسی متاسفم و حقیقت این است که باوجودحکومت نظامی) خوب دقت بفرمایید آقایان نمایندگان محترم خوب دقت بفرمایید آقایان محترمی که بحکومت نظامی ولوحکومت نظامی زمان دکتر مصدق السلطنه رای می‌دهید (که حقیقت امراین است که باوجودحکومت نظامی درحفظ حقوق ملت و صیانت آزادیهای سیاسی هیچ نوع اقدامی نمی‌توان بعمل آورد چه حکومت نظامی تعطیل عمومی مشروطیت است (صحیح است) و باوجود آن حقوق و آزادیهایی که بموجب قانون اساسی برای ملت شناخته شده چنان که به تجریه دیده‌ایم کان لم یکن می‌شوددرممالکی که دولت علاقه مند به قانون اساسی و اجرای اصول مشروطیت است برفرض لزوم حکومت نظامی دوام پیدانمی‌کند در این مملکت کافی است که دولت بهانه‌ای بدست آورد و بواسطه برقراری حکومت نظامی ماهها و سالها مشروطیت را تعطیل کند) آن دکتر مصدقی که دارای این عقیده تابناک است از نظر من قابل احترام است اما آن دکتر مصدقی که می‌خواهد فقط باحکومت نظامی و قانون امنیت اجتماعی حکومت کند من نمی‌توانم ارادتی باوداشته باشم (احسنت) من آن شبی که درخدمت آقایان اعضای محترم فراکسیون نهضت ملی که باید به آقایان هم تبریک بگویم همکاران محترم جدیدهم پیداکردند جناب آقای ریگی جناب آقای شهیدی و چندنفر دیگر و ما متاسفانه از این افتخار محروم شدیم آن شبی که درخدمت آقایان به خدمت آقای دکتر مصدق رسیدیم بایشان عرض کردم جناب آقای دکتر مصدق اگر تمام عیوب اولین و آخرین در من از قدیم و جدیدجمع بشود افتخارمی‌کنم که دوتاعیب ندارم یکی این است که باکسی نفاق نمی‌کنم یک عقیده‌ای را که داشته باشم صراحتا اظهارمی‌کنم دیگراین است که تاکنون از هیچ حادثه‌ای نترسیده‌ام چرا؟ برای این که اگر کسی برای مرگ ارزش قائل نباشد از حوادث نمی‌ترسد بنابراین من باکمال صراحت عرض می‌کنم حکومت جناب آقای دکتر مصدق بالخصوص در این چند ماهه اخیر رویه‌ای اتخاذنموده‌است که کاملابرخلاف گفتاروبیانات حکیمانه سابق ایشان درزمانی که نمایندگی ملت را داشته‌اند بوده‌است من درعین این که سخن می‌گویم درعین حال هم خیلی افسوس می‌خورم چون قطع دارم که این صداهای ما این فریادهای ما از این صحنه بهارستان بخارج منعکس نمی‌شود یعنی دستگاه تبلیغاتی که مال ملت است و بایستی برای ملت انجام وظیفه کند خیانت می‌کند و از سخنان نمایندگان می‌دزدد و من لازم است بعرض آقایان نمایندگان برسانم جای تعجب نیست وقتی دستگاه تبلیغات مملکت ما نامه رئیس مجلس را که رسما از طرف مجلس فرستاد شده‌است دررادیومنعکس نکندمن چه توقعی دارم که سخنان بیمقدار مرا منتشر کند اما اینگونه طرزعمل شایسته نیست و کسی این طورعمل نمی‌کند صدای مخالفین و انتقادکنندگان اصولی را خفه می‌کندحق ندارند اینکاررابکنند

می‌گویند من مراجعه بافکارعمومی می‌کنم بله باید بگویید من و یک شخص دیگر دو نفری متقابلا می‌توانند بافکار عمومی مراجعه کنند درصورتیکه هردونفر صحبتهای خودحرفهای خودمطالب خودرا در معرض افکارعمومی بگذارند ولی یک شخص را بگیرند و دستش را ببندند و در سیاه چال هم بیندازند و باو اجازه صحبت و دفاع و بیان حقایق را ندهنداین صحیح نیست وقتی طرف از هرحیث آزاد بودآنوقت بگوینداین شخص آدم بدی است این آدم خائن است این آدم دشمن ملت است ولی این طرز طریقه عمل جوانمردان نیست آقایانی که نمی‌خواهند از انصاف پای خود را فراتر گذارند آقایان می‌دانند که در این پنج ساله یعنی از ابتدای حکومت هژیر تا بعد از ملی شدن صنعت نفت مخلص در مبارزه با دولتها صدمات و مشقات زیادی دیده‌ام زندانهارفته‌ام شبهابلکه ماهها دربدربودم و پلیس حکومت هژیروساعد و رزم آرا مثل سایه شوم دنبال سرمن بوده‌است (صحیح است) امایک نکته‌ای را نمی‌توانم عرض نکنم درتمام حکومت‌های گذشته هیچوقت پلیس به نوامیس و خانواده من اهانت نکرده‌است مردم ایران بدانند در حکومت دکتر مصدق خانم عیال من از خانه بیرون می‌آید پلیس بدنبال او حرکت می‌کند این وضع غیر قابل تحمل است این وضع غیرقابل دوام است دیشب ساعت ۹ یک زن بابچه‌ای که به بغل دارد از خانه بیرون می‌آید و پلیس افشارطوس جانی دنبال اوحرکت می‌کند این وضع را غیرتمندها نمی‌توانندتحمل کنند با حکومت پلیس نمی‌شود حکومت کرد این سخن بانی و بنیانگذار تمدن بشریت یعنی پیغمبراسلام است الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم حکومتهاباکفر و بدبینی می‌تواننددوامی بیاورند اما محال است حکومت با قلدری و زور و دستگاه پلیس و حکومت نظامی دوامی بیاورد گرچه این حکومت نظامی هم برای وفاداران به وطن است حکومت نظامی متعلق به آن کسانی است و برای ان کسانی بوجودآمده‌است که بایران وفادارند و از نظرآنها روس انگلیس آمریکافرقی نداردولی برای آن کسانی که علیه ملیت ما علیه دین ماعلیه مذهب ما قیام کرده‌اند ومی کنند تابهدف خود و بحرفشان برسند هدفی که بگور خواهندبرد آروزی که حتی بخاک سپرده خواهدشد آن کمونیستها و طرفداران مسکو که می‌خواهندایران را پشت پرده آهنین بکشند آنها حکومت نظامی برایشان مانع و رادعی نیست (دکتر بقایی - صحیح است) من پریشب بوسیله یکی از مخبرین روزنامه دمکرات اسلامی ارگان مجمع مسلمانان مجاهد اطلاع پیداکردم که فرداکه دیروزباشد اینها می‌خواهند متینگ بدهند دیروزمن در روزنامه دمکرات اسلامی منتشر کردم خبری را که برای من ابتدا بسیار غیرقابل قبول بود و آن این است که دولت هم با این متینگ هم موافقت کرد اول نمی‌توانستم موافقت کنم بعد که تحقیق کردم دیدم که صحیح است صبح هم اعلامیه شان درروزنامه‌های خودشان روزنامه‌های مسکو که درتهران منتشرمی شود منتشرشده بودکه باموافقت حکومت نظامی است آنوقت فهمیدم که حکومت نظامی فقط برای وفادارن به وطن است اینهاهستند که چون مرغ هم درعروسی سرشانرا می‌برند و هم در عزا والا من از آقایان محترم سوال می‌کنم که اگر پس فردا چرچیل مرد و دسته‌ای خواستند در این مملکت بعنوان عزاداری برای چرچیل علم و کتل راه بیندازند و بوق و کرنا راه بیندازند هیچ میهن پرست و علاقه مند بایران می‌تواند موافقت بکند؟ فرقی نمی‌کند خوب استالین هم مردتشریفات رسمی هم انجام شد کارهایی که باید بکنید و رسم است بین دول انجام دادند دیگر معنایش چیست که شما اجازه بدهید یک دسته‌ای در خاک ایران در مرکز کشور بروند و پرچم و بوق و کرنا دار و دسته‌ای راه بیندازند و برای زعیم کشور دیگری عزاداری بکنند هرکسی در هر مملکتی مرد متعلق به همان مملکت است و ملت او هم وظایف خودش را باید انجام بدهد ماهم جز کارهای معمولی بین المللی کار دیگری نباید بکنیم بیش از این هم جایز نمی‌دانم پس این حکومت نظامی برای ما است.

نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی وقت شماتمام شده‌است

شمس قنات‌آبادی - بنده ۷و ۸ دقیقه دیگرمی‌خواهم صحبت کنم


عامری – شاید بحکم اذکرواموتیکم بالخیربوده

شمس قنات‌آبادی - آن موتهای آنها بوده موتهای مردم ایران آن کسانی هستندکه درایران و متعلق به ایران هستند برای ایران زندگی می‌کنند برای ایران کارمی‌کنند و حاضرندبرای ایران بمیرند آن موتهای دست نشاندگان خارجی آن موتهای دنباله روهای پیشه‌وری و غلام یحیی بوده‌است آن موتها متعلق به آن دستجات بوده‌است.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید چقدروقت می‌خواهید؟

شمس قنات‌آبادی - یک ربع ساعت

نایب رئیس - آقای شمس قنات‌آبادی تقاضای یک ربع ضافه برای ادامه نطق خودشان کرده‌اند آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد بفرمایید.

شمس قنات‌آبادی - بنابراین ماهیت حکومت نظامی را هم درک کردیم البته تمنی می‌کنم آقایان محترم از عرایض بنده اینطوراستنباط نفرمایندکه چرا دیروز با این که حکومت نظامی بوده‌است ازش استفاده نکرده‌اند من اساساباحکومت نظامی مخالفم و معتقدم که باحکومت نظامی و قلدری نمی‌شود مملکت را اداره کرد (میراشرافی - صحیح است) امافقط می‌خواستم بگویم که این حکومت نظامی را برای آزادی مردهابوجودآورده‌اند والا دستجاتی که علناعلیه ملیت ماشعارمی‌دهند و درفکرتجزیه مملکت هستند حکومت نظامی به آنها کاری ندارد (بهادری - صحیح است) مطلب دیگری که که می‌خواستم عرض کنم توقیف روزنامه‌ها است البته آقایان نمایندگان محترم بیاددارند دردوره ۱۶ که رزم آراجرایدرا توقیف کرد ومادرسنگرروزنامه شاهدآن مبارزات عجیب و غریب را کردیم و بعدبه مجلس متحصن شدیم و کارمابادولت و طرفداران اختناق مطبوعات آن روز بجایی کشیدکه مجبورشدیم اعتصاب غذابکنیم و رسما اعلام کنیم که ماغذانخواهیم خوردمگراین که آزادی حقیقی و یانسبی به مطبوعات بدهند آقایانی که درآن روز درصف اقلیت مجلس بودند همه بعنوان توقیف غیرقانونی جراید درمجلس به سرپرستی جناب آقای دکتر مصدق متحصن شدندوما اصلا این معنی را که جریده و روزنامه نباید بدون حکم قانون و نبایدبدون ثبوت جرم توقیف و مدیرش زندانی بشودازخود آقای دکتر مصدق یادگرفتیم متاسفانه می‌بینیم که مرگ خوب است امابرای همسایه (بهادری -صحیح است) دولت‌های گذشته این کاررامی‌کردندبد بودندواین دولت که این کاررامی‌کندبدنیست و خوبست حالاشما خیال می‌کنیدآقایان محترم که واقعا همه جرایدرا توقیف می‌کنند باهمه مدیران جرایدی که انتقادمی‌کنند و بدمی‌گویند توقیف می‌کنند(حمیدیه - روزنامه‌های فحش گوی دولت را که توقیف نمی‌کنند) واقعاهمچوخیال می‌کنید؟ ملت ایران همچوخیال و گمانی می‌کند آن مردمی که درشهرستانها هستند و دولت تاکنون یک دیوارآهنی دورجریانات تهران و بابوجودآوردن یک پرده شدید و ضخیم استتار نمی‌گذارند آن هاحقایق را درک کنندآن هاخیال می‌کنند که دولت باجراید یک نواحت عمل می‌کند خیر مقدمه یک نکته‌ای را بعرض آقایان محترم می‌رسانم درتاریخ سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۳۱ مادرروزنامه ارگان حزبمان ارگان مجمع مسلمانان مجاهد اعلام کردیم که استعمارگران بحمایت از هیئت حاکمه از آیت الله کاشانی انتقام شکست می‌گیرند ما ان روزحس کردیم که استعمار بین المللی انگلستان و عوامل زشت و زیبای او و عوامل خوشرنگ و بدرنگ او درصدد یک توطئه عمیق علیه بنیان گذار نهضت ملی ایران هستندیک توطئه عمیق و بی شرمانه‌ای علیه آیت الله کاشانی بوجودآوردند زیرامامی بینیم که بعضی از ورق پاره‌هایی که درزندگی سیاسیشان رنگهای متعددی بخود زده‌اند به شخصیت آیت الله کاشانی اهانت‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌کنند و خون دل می‌خوردیم تاهفته گذشته در طهران یک روزنامه متعلق به یک شخصی که این شخص تنها ارگان شخص رئیس دولت است و ماهی ۱۵۰۰ تومان هم باوپول می‌دهند و برایش انواع و اقسام وسایل را فراهم می‌کنند بایک نیش بسیار بسیار زننده‌ای درتهران منتشر شد و به شخصیت آیت الله کاشانی اهانت کرد بزرگترین اهانت‌ها را به مردم تهران کردمردم ایران آن مردم بیچاره‌هایی که بیخبر از اوضاع و احوال تهران هستندباید بدانندکه درتهران عمال بیگانه کاررابجایی رسانیده‌اند که به قهرمان بزرگ ضداستعمار شرق و ملل اسلامی آیت الله کاشانی می‌گویندجاسوس خوب دقت کنید این مملکت دیگر قابل هست که درش زندگی کنیم؟ این زندگی ارزش دارد؟ این زندگی برای یک آدم شرافتمندی ارزش دارد درتهران درخیابانهای تهران شهربانی افشارطوس درخانه نمایندگان مجلس مامورشهربانی می‌گذارند(میراشرافی - صحیح است) آنها را درخیابان حمایت می‌کنند(میراشرافی - درخانه ماهم چهارماموراست) من از ان حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم - که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخارا. من روزیکه دیدم موتلفین پیشه‌وری شروع کردندمدح و ثنا می‌خوانندبعدهم شروع کردندصدقناصدقنا به دکتر مصدق می‌گویند همان روزدرک کردم که روز بروزاین مردرا از هدف و مقصدش دور می‌کنند و برای ماکه یک عصری داریم زندگی می‌کنیم اشخاصی که سینه به سینه دکتر مصدق ایستاده‌اند و یک روزی هم می‌آیندمی‌گویندماجانمان را حاضریم فداکنیم ایجادشبهه می‌کنندکه آنها چه خوابی دیده‌اند که کار را باینجا رسانیده‌اند که تمام طبقات دستجات را بجان هم انداخته‌اند و درکوچه و پس کوچه شروع به جنگ و کشتارمی‌کنند از این خوشمزه تراین است که دولتی هارل یک فرداقلیت ظلم کشیده را بازی می‌کنند آخرمن باید از خانه‌ام فرارکنم (عبدالرحمن فرامرزی - یکی باید ازدست هردوتای شمافرارکند)(خنده حضار) کارمملکت بجایی رسیده‌است که شب و روزرادیودولتی که متعلق به ملت است مردم را تحریک می‌کند بکشید ببندید بزنید بگیرید (بهادری - صحیح است) حالا اگر یک روزنامه‌ای یک کلمه نوشت که بابروی کج یاربر خورد توی زندان برود چرا؟ برای اینکه گفته بودمردم را تحریک کرده‌ای من سوال می‌کنم از آقایان نمایندگان محترم و از تمام مردم ایران این چندروز قبل از این جریانات اخیرالبته عرض کردم من روی جریانات اخیرنمی خواهم عرضی بکنم والا عرض می‌کردم آن بحث‌های سیاسی روزکه خداشاهداست هیچکدامش سیاسی نبودهمه اش تحریک بوده همه اش توطئه بودکه دررادیومنتشر می‌شد و آنها مردم را تحریک می‌کردند برای چه آن بحثها دررادیو منتشرشده؟.... و نویسنده این بحث‌های سیاسی کی بوده؟ آیا کس از پشت این رادیوی تهران اینهمه به مردم فحش می‌دهد؟آخرمسئول این کیست مقام ریاست مجلس شورای ملی هم می‌نویسند به دادگستری که آخراین شخص را بخواهید و بپرسیدکه کی بوده‌است علاوه آقایک مطلب خیلی ساده‌ای عرض کنم یا این کسانیکه انتقاد می‌کنند اوضاع را مساعد نمی‌بینند حق نمی‌گویند یا حق می‌گوینداگر حق می‌گویند چرا باید متهم بشوند مگر جواب حق گفتن فحش دادن جاسوس گفتن تهمت زدن افترا زدن است و اگر حق نمی‌گویند بگذارید این ناحقی را که ما می‌گوییم بسمع ملت ایران برسد و شماکه متکی بقدرت ملت هستیدبگذارید ملت از ما انتقام بگیردچراصدای مارا خفه می‌کنید؟ بنده خیلی معذرت می‌خواهم از محضرمقدس مجلس شورای ملی که باعرایض ناقابل خودم سبب تضییع وقت آقایان شدم یک طوماریست که دیشب چهار نفر از طلاب علوم دینی محصلین حوزه علمیمه قم بامضای ششصد نفر از طلاب قم به طهران آورده‌اند که آنها اظهار تنفر کرده‌اند از آن روزنامه دولتی که به مقام شامخ قهرمان مبارزه ضداستعماری اهانت کرده (میراشرافی - صحیح است) یک طومار هم متعلق به یک عده‌ای از مردم تهران است که به وزارت دادگستری شکایت کرده‌اند امامن لازم است اینجا عرض کنم تا آن نقشه‌ای که درچندماه قبل گفتیم که استعمارشکست خورده به کمک عمال خودش علیه آیت الله کاشانی توطئه می‌کنندتا آن نقشه باطل نشوداین شکایتها این فریادهابجایی نمی‌رسد بلکه روزبروز اینگونه اشخاص عزیزتر می‌شوند زیرا سنگ را بسته‌اند و سگ را رها کرده‌اند (بهادری - صحیح است) مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که البته آقایان محترم آن آقایانیکه با قانون سر و کار دارند بهتر از بنده می‌دانند چون بنده می‌خواستم روی این موضوع صحبت کنم از یک اهل فن پرسیدم و یک یادداشت مختصری به بنده دادند ماده ۸۲ قانون جزا می‌گویدآقایان وزرا نمایندگان پارلمان و صاحب منصبان ادارات کارهایی که می‌کنند باید مطابق قانون باشد و ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی می‌گوید هریک از اشخاص مذکوریعنی وزرا و نمایندگان و صاحب منصبها برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از ۵ تاده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهندشد این ماده ۸۳ را تذکرداده و بنوبه خودش ادعا نامه علیه آن مقامات مسئولی که آزادی فردی و آزادی افراد مملکت را که قانون اساسی برسمیت شناخته‌است سلب کرده‌اند اعلام جرم خواهم نمود و ادعانامه تنظیم خواهم کرد و آن وقتش دیر نیست (عبدالرحمن فرامرزی - وقتش اگر دیر بشودآنهادر محبس می‌پوسند) شماخیال می‌کنید که در خارج از آن چهار دیواری زندان ایران زندان نیست ایران را مبدل به گورستان کرده‌اند ایرانی که هر روز خاکش بخون برادران مارنگین می‌شود هر روز خیابانهایش باخون عزیزان وطن ما رنگین می‌شود اینجا دیگر جای آزادی نیست گورستان است قبرستان است مطلب دیگری که عرض می‌کنم و بعرایضم خاتمه می‌دهم این است

نایب رئیس - از وقت شما کم باقی است

قنات‌آبادی - خیلی مختصرعرض می‌کنم یک پیشنهادی درجلسه گذشته بامضای جناب آقای دکتر بقایی جناب آقای زهری جناب آقای کریمی جناب آقای حائری‌زاده و بنده تقدیم مقام ریاست شده بودکه لایحه اضافات و ترفیعات مطرح بشود (کریمی - بلکه چون شب عیداست مردم منتظرند) من خواهش می‌کنم که مقام ریاست این پیشنهاد را مطرح کنند (وکیل پور - بنده هم پیشنهادکرده بودم) بله جناب آقای وکیل پورهم امضا کرده‌اند (دکتر فقیهی شیرازی - چهارپیشنهادشده بود) بله تمام آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده بودندمجلس موافق است که این لایحه مطرح بشود چون امسال سال گذشته کارمندان دولت تنشان را خیلی سوزانده‌اند اینهارا ادئما درمرگ و موت نگهداشته‌اند یکروزهم که آمدند خواستنداعتصاب شروع کنند و درادارات پشت میز بنشینند از آن لایحه‌های سیستم امنیت اجتماعی برایشان تصویب کردند و حسابشان را رسیدگی کردندغرض این است که یکسال آنها را لرزانده‌اند یک سال اینهارا متزلزل و متوحش نگهداشته‌اند حالادیگراین چندروزه آخرسال خوبست مقام ریاست این لایحه را مطرح بفرمایند و آقایان نمایندگان محترم هم یک خورده کمترپیشنهاد بفرمایندکه این لایحه تکلیفش معلوم بشود که اقلا در این موقع سال بعد از آن همه ترس و لرز یکطرف مختصری بربندند.

منبع