سخنان شهردار نیویورک در میهمانی شام به سرفرازی سفر رسمی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به امریکا ۲۷ مهر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ایالات متحده امریکا ۲۶ مهر - ۳ آبان ماه ۱۳۴۸ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


شاهنشاه آریامهر و شهردار نیویورک

سخنان شهردار نیویورک در میهمانی شام به سرفرازی سفر رسمی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به امریکا ۲۷ مهر ماه ۱۳۴۸


اعلیحضرتا
پروانه می‌خواهد تا مراتب شادمانی خود و همه مردم نیویورک را از اینکه آن اعلیحضرت به اینجا تشریف آورده‌اند ابراز کنم. مردم نیویورک امروز یک زبان ورود آن اعلیحضرت را به عنوان فرمانروای کشور و ملتی که به اندازه تاریخ مدون پیشینه و قدمت دارد گرامی می‌دارند و به ویژه از اینکه شاهنشاه ایران را در دنیای جدید نیویورک به گرمی هر چه تمامتر پیشباز می‌کنند، بسیار خرسندم. امید ما این است که سفر کنونی در همه مدت اقامت،همان گونه که برای ما سبب خوشوقتی و افتخار است به آن اعلیحضرت نیز خوش بگذرد. از اینکه این بار میسر نبوده است که شهبانوی ایران نیز همراه شاهنشاه به نیویورک تشریف فرما شوند، متاسفیم و امیدواریم که اعلیحضرت در سفر آینده خود شهبانوی محبوب را نیز همراه آورند و مردم نیویورک را بیش از از اینها قرین سرافرازی کنند.
همه ما آن اعلیحضرت را به عنوان رهبر یک کشور کهنسال و در عین حال یک کشور مدرن می ستاییم. ایران یکی از استوارترین دوستان دنیای غرب است و بدیهی است که چنین کشوری می‌تواند از امکانات بسیار جالب برای پیشرفت و بهروزی بیشتر برخوردار باشد. ما سپاه دانش تازه نو بنیاد شما را که در دورترین روستاهای ایران به امر مهم با سواد کردن کودکان و زنان و مردان می‌پردازد را می ستاییم. ما سپاه بهداشت را که به ابتکار آن اعلیحضرت برای همگانی ساختن بهداشت در ایران بوجود آمده است، می ستاییم به ویژه دگرگونی‌هایی را که برای تضمین حداکثر دخالت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشورشان به اجرا درآمده است را تحسین می‌کنیم.
ما در عین حال رهبری خردمندانه و قابل ستایشی را که آن اعلیحضرت در سطوح گوناگون بر ملت خود می‌کنند و راه‌هایی را که برای تحقق بخشیدن به یک کامیابی متوازن و مثبت در پیش گرفته‌اند و بالاخره تدابیر سازنده‌ای را که برای تضمین صلح در منطقه آشفته خاورمیانه به مرحله اجرا گذاشته‌اند، ستایش می‌کنیم. شاید دریافتن این برای ما امکان پذیر باشد که نقش آن اعلیحضرت در تضمین یک نظام آزاد و سالم در منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند تا چه اندازه دشوار و دستاوردهای آن تا چه اندازه امیدبخش و دل گرم کننده بوده است. آغوش نیویورک همیشه به روی مردم کشور شما باز بوده و برای سبب سرفرازی است که هزاران تن از مردم ایران در شهر ما در حرفه‌های گوناگون در بیمارستان‌ها و در بسیاری از موسسات دیگر به کار و فعالیت سرگرم هستند.