سخنان شاهنشاه آریامهر در جشن فارغ‌التحصیلی دانشکده مدیریت امنیت ملی و دانشکده ستاد مشترک دانشگاه پدافند ملی ۲۳ شهریور ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
ارتش شاهنشاهی ایران تصمیم‌های مجلس

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

سخنان شاهنشاه آریامهر در جشن فارغ‌التحصیلی دانشکده مدیریت امنیت ملی و دانشکده ستاد مشترک دانشگاه پدافند ملی ۲۳ شهریور ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

هر ملت زنده‌ای ناچار در مقابل وطن مسئولیت‌هایی دارد که مطمئن هستم چه شما که در مرکز عالی درس می‌خوانید و چه سایر افراد مملکت همه به این وظایف ایمان دارند.
موفقیت طی دوره دانشگاه پدافند ملی و ستاد مشترک را به قارغ التحصیلان تبریک می‌گویم تکامل معلومات شما در رشته‌هایی که در آن خواندید تحقیق کردید رساله نوشتید مورد احتیاج است و این تعداد روز به روز بیشتر مسایل کشوری در رسته‌های مختلف در میان شما نماینده این است که مطالبی که فرا می‌گیرید بکلی جنبه ملی دارد و به تمام معنی همان پدافند ملی است
متاسفانه هنوز در دنیای امروز به این معلومات اختیاج است و تا روزی که خلع سلاح بین المللی با ضمانت‌های اجرایی جامعه عمل نپوشد هر مملکت مستقلی هر مملکت زنده‌ای مجبور است که در تکمیل معلومات خود بکوشد این مطلب که مملکت باید مستقل باشد و وطن برای هر کسی معنی خاصی دارد نمی‌تواند جنبه تکراری داشته باشد و اگر هر سال ما این مطلب را بگوییم فقط ادای وظیفه کرده‌ایم و هر ملت زنده‌ای ناچار در مقابل وطن مسئولیت‌هایی دارد که مطمئن هستم چه شما که در مرکز عالی درس می خوانید و چه سایر افراد مملکت همه به این وظایف ایمان دارند.
موفقیت همگی را در راه خدمت به مملکت و هموطنان عزیز شان از درگاه خداوند مسئلت دارم