سخنان سوهارتو پرزیدنت اندونزی در پاسخ به بیانات شاهنشاه آریامهر در میهمانی رسمی شام کاخ گلستان ۶ تیر ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

دیدار رسمی سوهارتو پرزیدنت اندونزی و بانو از ایران ۱۰-۵ تیر ماه ۱۳۵۴ خورشیدی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی فروردین تا خرداد ماه
ShahanshahAryamehrShahbanouPresidentSuharto1354.jpg

سخنان سوهارتو پرزیدنت اندونزی در پاسخ به بیانات شاهنشاه آریامهر در میهمانی رسمی شام کاخ گلستان ۶ تیر ماه ۱۳۵۴

پس از پایان بیانات شاهنشاه، سوهارتو پرزیدنت اندونزی در پاسخ، سخنان رسایی ایراد کرد.

شاهنشاها

از این فرصت نیکو استفاده نموده بار دیگر صمیمی‌ترین شادباش‌های ۱۳۰ میلیون تن از مردم اندونزی را به حضورتان ابلاغ می‌کنم. مناسبات نزدیک میان کشورها در دوران‌های اخیر به سبب پیدایش بحران‌هایی که چندی است بر جهان حکم‌فرما است، مانند کمبود غذا، ناهنجاری وضع پولی و اقتصادی و نیرو که به طرز فزاینده‌ای احساس می‌گردد، در تغییر است . هرگاه گام‌های جدی در راه رفع این بحران‌ها برداشته نشود، اثرهای آسیب‌دهنده آن کشورهای صنعتی را گرفتار زیان می‌کند و ممالک در حال رشد را سرنگون خواهد ساخت. پایان جنگ هندوچین که سه دهه به درازا کشیده بود بی‌شک فرصت تازه‌ای در ایجاد استواری و تأمین پیشرفت آن منطقه فراهم می‌سازد که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. در همین منطقه یعنی خاورمیانه ما باید از هرگونه تلاش‌های صلح‌جویانه که حل دادگرانه خواست‌های ملل عرب و مردم فلسطین را مطمئن سازد پشتیبانی کنیم.

شاهنشاها

همه آگاهیم از اینکه هستی و موجودیت انسان تنها از راه صلح و توسعه میسر است نه جنگ و ستیزه‌جویی، و نیز اطمینان داریم که اندیشه‌ها و گام‌های نیکو و شرافتمندانه آن اعلیحضرت آشکارا در جهت حفظ موجودیت انسان و بشر طرح و برداشته می‌شود و مخصوصاً خرسندم از اینکه ایران و اندونزی برای دستیابی به این هدف‌ها سیاست‌های مشابهی را دنبال می‌کنند و در برخی از موارد همگام و دوشادوش یکدیگر پیش می‌روند. اندیشه‌های بسیار آن اعلیحضرت چه در حال اجرا و چه آن‌هایی که برای آینده در مخیله خود می‌پرورند با بازتاب موافق جامعه جهانی روبرو شده است. ما با مفاهیم غیر اتمی شدن پهنه اقیانوس هند که به دنبال آن یک دوران همکاری سودمند میان کشورهای پیرامون این اقیانوس را در بر می‌گیرد، آگاهی کامل داریم و می‌دانیم که چنین همکاری بی‌گمان در ادوار آینده منجر به یک همکاری گسترده بین کشورهای در حال رشد و ممالک صنعتی جهان خواهد گشت. مردم اندونزی با علاقه فراوان از کوشش‌های ایران که بخاطر گسترش دوستی و همکاری میان کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، تأسی می‌کنند بطوریکه هم اکنون تلاش‌های همسان در منطقه آسیای جنوب شرقی در مایه و قالب اندیشه‌های سودمند و دورنگر از آن اعلیحضرت جریان دارد. شکی نیست که اندیشه‌های رهبر ایران یک دگرگونی عمیقی را در جهان بوجود آورده است زیرا، این اندیشه‌ها با آنچه که تاکنون از سوی صاحبنظران در جهت تأمین صلح و سعادت ارائه گشته تفاوت فاحش دارد و مخصوصاً اینکه به سبب نیک‌اندیشی و خردگرایی آن شاهنشاه کامیابی چشمگیری را برای ملت ایران همراه آورده است و این خود نمونه بی‌نظیری از تلاش و پژوهش در راه صلح است که به شکل الگوی پسندیده‌ای برای دیگران درآمده است. بدیهی است آن شاهنشاه و ملت ایران که گذشته پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده‌اند اکنون از برکت اینهمه پیشرفت و تعالی سود و بهره فراوان می‌برند.

انقلاب سفید ایران- کشور اندونزی که خود اینک دست اندر کار گسترش موقع اقتصادی و اجتماعی خویش است و تمایل وافری به فراگیری تجارب دیگر کشورها دارد، بی‌گمان با علاقه مفرط پی به این حقیقت برده است که انقلاب سفیدی که رهبر ملت ایران با پشتکار فراوان در این سرزمین کهنسال به مرحله اجرا درآورده‌اند، بی شبهه تنها پاسخ به گرفتاری‌ها و دشواری‌های یک ملت در حال رشد است. آنچه که من در پایتخت شما دیده‌ام و شاید چشم انداز اندکی از دیدار کوتاه من بشمار می‌رود، مرا نسبت به استواری و مثبت بودن کوشش‌های کامیاب آن اعلیحضرت و ملت برادر ایران کاملاً مطمئن ساخت. بعلاوه همانگونه که هشت ماه پیش در دیدار آن اعلیحضرت از اندونزی بیان داشتم، در نتیجه رهبری داهیانه شاهنشاه کشور ایران در سه دهه اخیر به عالی‌ترین سطح ترقی و سعادت دست یافته است و این حقیقت را امروز ما مشاهده می‌کنیم. ملت ایران یک دوران سازندگی ملی و سیاسی ثابت و استواری را پشت سر نهاده است و اینک به سوی یک آینده افتخارآمیز پیش رفته و در زمره پیشرفته‌ترین ملل شرق و غرب قرار می‌گیرد.

مشکلات اندونزی- کشور اندونزی با مشکلات دگرگونه و میزان پیشرفت متفاوت از آنچه در ایران وجود داشته است، در ده سال اخیر با آهنگ سریعی در جهت پیشرفت و عدالت اجتماعی گام برداشته است و همانند ایران مدام می‌کوشد بافت‌های کهن اجتماعی و اقتصادی را نوسازی کند و بدینسان وارد یک جامعه نوینی می‌شود که سنت‌های دیرینه خود را همچنان با اصالت کامل حفظ کرده است. ما دائم درحال پژوهش هستیم تا آنچه را که برای خود سودمند می‌یابیم دنبال کنیم. ما ضمناً آگاهیم که سعادت و سرنوشت اندونزی کاملاً بر شانه‌های ملت اندونزی قرار دارد ولی در عین حال بخوبی می‌دانیم که همکاری میان کشورها تا چه حد ممکن است به سود کلیه کشورهای ذینفع باشد. بنابراین، با توجه به آنچه که بیان داشتم مایلم از این فرصت استفاده گردد،

عمیق‌ترین سپاس‌های مردم اندونزی را به آن اعلیحضرت و مردم ایران ابراز می دارم. ما این معاضدت را به عنوان نشانه ثابت و استواری از تمایلات دوستی و درک و تفاهم ایران به مسائل اندونزی می‌پنداریم. به گمان من هنوز زمینه‌های وسیع همکاری بین ایران و اندونزی در شئون سیاسی و اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد.

شاهنشاها

دیدگاه همسان ایران و اندونزی و علاقه فراوان دو ملت و همکاری دوجانبه برای پیشرفت و تعالی دو کشور بی‌شک مبادلات نظریات سودمند بین آن اعلیحضرت و من را مسیر ساخته است و بر پایه همین احساس و اندیشه قویاً بر این عقیده هستم که دیدارم از ایران در گسترش بیشتر مناسبات برادری و هم‌اندیشی میان دو ملت بی‌نهایت ثمربخش خواهد بود.

در پایان سخنانم از خداوند بزرگ تندرستی و بهزیستی اعلیحضرت محمد رضا آریامهر شاهنشاه ایران و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران را مسئلت می‌نمایم و پیشرفت و خوشبختی برای برادران عزیز خود، مردم ایران و همکاری و همبستگی فراوان‌تری را میان دو کشور آرزو دارم.