سخنان ریچارد نیکسون پرزیدنت امریکا در میهمانی کاخ سفید به سرفرازی ورود اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۲۹ مهر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ایالات متحده امریکا ۲۶ مهر - ۳ آبان ماه ۱۳۴۸ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


سخنان ریچارد نیکسون پرزیدنت امریکا در میهمانی کاخ سفید به سرفرازی ورود اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۲۹ مهر ماه ۱۳۴۸

اعلیحضرتا

ما بار دیگر مفتخریم که از اعلیحضرت در کاخ سفید پذیرایی می‌کنیم. البته این نخستین باری نیست که شاهنشاه ایران به اینجا نشریف فرما شده‌اند. شاهنشاه ایران یکی از رهبران واقعی جهان به شمار می‌روند که در همین بنا و در همین اتاق میهمان پرزیدنت ترومن، پرزیدنت آیزنهاور، پرزیدنت کندی و پرزیدنت جانسون بوده‌اند و امشب میهمان ما هستند. معمولا در این گونه موارد، در پیشباز از میهمان مطالبی به زبان دیپلماتیک و به تعارف بیان می‌شود، اما ما امشب باید بگوییم که پیشباز ما از شاهنشاه ایران ناشی از علاقه بیش از اندازه مردم امریکا مانند من به ایران است. ملت امریکا و من کشور ایران را می ستاییم و بسیاری از شما از رهبری شاهنشاه واقف هستید و هم چنین می‌دانید که اعلیحضرت در کمک به صلح و آزادی در جهان همیشه کوشا بوده‌اند.

در سال ۱۹۵۳ [برابر با ۱۳۴۲ خورشیدی] فرصت یافتم، هنگام سفر به دور جهان از ایران دیدن کنم و با شاهنشاه ایران آشنا شوم. ایران آخری کشوری بود که در آن سفر جهانی از آن دیدن کردم، در این دیدار بود که برای نخستین بار با میهمان عزیز امشبمان دیدار کردم و در همان دیدار بود که اعلیحضرت مرا سخت تحت تاثیر قرار دادند. در سال ۱۹۵۳ ایران با مسایل دشواری روبرو بود. در آن سال خیلی‌ها نسبت به پیروز شدن ایران بر مشکلات تردید داشتند، اما من هنگامی که ایران را ترک می‌کردم، اطمینان داشتم و می‌دانستم که ایران در رفع این دشواری‌ها با رهبری اعلیحضرت پیروز خواهد شد.

این اطمینان به خاطر افرادی بود که دیده بودم و به ویژه به خاطر شخصیت و اطمینانی بود که در رهبر ایران دیده می‌شد. در آن زمان ایشان رهبر جوانی بودند و من نیز جوانی بودم که سمت معاونت پرزیدنت امریکا را داشتم. اما آنچه به یاد می‌آورم، این است که با وجود ناامیدی ژرفی که بر بسیاری از ناظران اوضاع ایران چیره شده بود بود، شاهنشاه ایران مسایل را می‌شناختند و در عین حال راه حل‌ها را برای آینده طرح می‌کردند. توانایی و بینش یک رهبر بزرگ در ایران است که مسایل را به خوبی بشناسد و بر آن شود که آنها را حل کند و این ویژگی است که در شاهنشاه وجود دارد و در نتیجه این رهبری پیشرفت‌های چشم گیر و بزرگی است که اینک از آن ایران شده است.

موفقیت‌های ایران در زمینه گسترش آموزش و پرورش، عمران و آبادانی و پیشرفت اجتماعی، امروز ایران را در رده نیرومندترین و پر افتخارترین کشورهای جهان درآورده است و ما امشب سرفرازیم که از رهبر کشوری پیشباز می‌کنیم که در ایشان ویژگی رهبری که واقعا در جهان کمیاب است، وجود دارد. ما افتخار داریم اینجا از پادشاهی پذیرایی می‌کنیم که در رهبری ملت خود و در بینش و درک مسایل آینده همواره بزرگی و عظمت شاهانه‌ای را نشان داده‌اند.

برای شاهنشاه ایران و ملت بزرگ ایران رفاه و پیشرفت و خوشبختی روزافزون آرزو می کنم