سخنان دکتر علینقی عالیخانی رییس دانشگاه تهران در آیین فراداشت دکترای افتخاری علوم سیاسی به یحیی خان پرزیدنت پاکستان ۱۳ آبان ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/ سال ۱۳۴۸ خورشیدی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

دیدار رسمی ژنرال محمد یحیی خان پرزیدنت پاکستان از ایران ۱۳-۷ آبان ماه ۱۳۴۸ خورشیدی

همکاری منطقه‌ای برای عمران


سخنان دکتر علینقی عالیخانی رییس دانشگاه تهران در آیین فراداشت دکترای افتخاری علوم سیاسی به یحیی خان پرزیدنت پاکستان ۱۳ آبان ماه ۱۳۴۸


حضرت رییس جمهوری

برای دانشگاه تهران موجب کمال افتخار است که حضرت رییس جمهوری دعوت آن را پذیرفته و این محیط مقدس علمی را که نماینده و جلوه گاه مساعی علمی ایرانیان برای بهتر زیستن در جامعه ایرانی و بین المللی است با گام‌های خود مزین ساخته‌اند. حضور حضرت رییس جمهوری در مراسم امروز نشانه دوستی و برادری دیرینه و وجود یک میراث غنی فرهنگی و معنوی است که دو ملت پاکستان و ایران را بهم پیوند داده است که مهمترین آن به صورت‌های گوناگون که مهمترین آن همکاری نزدیک دو ملت در سازمان عمران منطقه‌ای می‌باشد، جلوه گر شده است.

همان گونه که فکر و احساس ایرانی در پاکستان مورد عنایت و علاقه بوده است. ما نیز در دانشگاه همیشه از آثار فکری و عاطفی فلاسفه و شعرای پاکستان،به ویژه از تفکرات شادروان اقبال لاهوری برخوردار بوده‌ایم. از طرف دیگر همانند شاهنشاه بزرگ ما که همیشه مبتکر افکار نو به منظور بهتر ساختن زندگی بشر و روابط ملل بوده‌اند حضرت رییس جمهوری در راس دولت و ملت عزیز پاکستان مساعی ارزنده و گرانقدری در زمینه برقراری صلح و آرامش و دوستی و برادری در سطح جهانی مبذول داشته‌اند که مقدم ان حضرت را در دانشگاه هر چه بیشتر گرامی می‌دارد.

بنابراین جهات با توجه به اختیاراتی که به پیشنهاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شورای دانشگاه به این جانب تفویض کرده است، مفتخر است درجه دکترای افتخاری در علوم سیاسی دانشگاه تهران را به آن حضرت تقدیم داشته از خداوند متعال دوستی و برادری و اتحاد همیگی دو ملت ایران و پاکستان را آرزو کنم.