سخنان امیر بحرین در پاسخ به بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر کاخ نیاوران ۲۱ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

مصاحبه‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ
ShahanshahAmirBahrain2537a.jpg
اعلیحضرتا، علیاحضرتا، بانوان و آقایان،
از دعوت آن اعلیحضرت که به من فرصت داده‌است که خود را در محیطی سرشار از دوستی و صفا احساس کنم، مسرور و خرسندم.
وظیفه خود می‌دانم از فرمایشات آن اعلیحضرت که مبین احساسات دوستانه نسبت به دولت و ملت بحرین و نشانه روشن‌بینی و دوراندیشی شاهنشاه در اوضاع کنونی جهان است، سپاسگزاری نمایم.
مایلم به این مناسبت، احساسات صمیمانه و تحسین‌آمیز دولت و ملت بحرین را به شما و ملت دوست ما ایران اعلام کنم. روابط صمیمانه میان دو ملت ما طی سالیان دراز بر پایه فرهنگ و تمدن استوار ماند و چنانکه اعلیحضرت بیان فرمودند، این ارتباط اکنون بر اساس دوستی و تفاهم و احترام متقابل و اشتراک نظر تقریباً همه‌جانبه‌ای در مسائل منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی، در بهترین شرایط ممکن قرار دارد.
همکاری‌های ثمربخش دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خبری، ورزشی و زمینه‌های متعدد دیگر، مظهر گویای این رابطه نزدیک و استوار است.
اعلیحضرتا،
تقدیر ما را در تمدن مشترک شریک کرده‌است. منطقه‌ای که از لحاظ تمدن از کهن‌ترین مناطق جهان به شمار می‌رود، همچنین تفضل الهی و وجود منابع غنی این منطقه را به صورت برجسته‌ترین مناطق جهان درآورده‌است. منطقه‌ای که جهانیان در امر گسترش صنایع و تسلیحات خویش از آن بی نیاز نیستند.
ما ناگزیر از پذیرش این واقعیت هستیم و باید از این منابع نهضت خود و نیز تا سرحد امکان به خاطر منافع خود و دیگران بهره‌برداری نماییم که این البته مشروط به حسن نیت و توافق فیمابین همه جهانیان است. در صحنه روابط بین‌المللی اندیشه تازه‌ای به نام "امنیت منطقه‌ای" پدید آمده‌است. گمان دارم آن اعلیحضرت در این مسئله با من هم عقیده باشند که پذیرش واقعیت و تعهد ما در قبال تمدن بشری ایجاب می‌کند که به نقش خود در قبال امنیت منطقه متعهد باشیم و همگی در راه تحقق این همکاری صرف مساعی کنیم. حوادثی که در اطراف ما می‌گذرد، ما را به رویارویی با حوادث و کوشش به خاطر پیشرفت و رفاه ملزم می‌سازد.
بیانات شاهنشاه دایر به کوشش مداوم به خاطر حل مشکل خاورمیانه در پرتو قطعنامه‌های بین‌المللی و حفظ حقوق مردم فلسطین مایه خرسندی است.
این سیاست شاهنشاه مظهر حمایت دائمی آن اعلیحضرت از اصل حق ملل جهان در تعیین سرنوشت و رهایی از یوغ استعمار و نژادپرستی به اشکال گوناگون آن است.
در پایان اجازه می‌خواهم نقش عظیم ایران را به عنوان همسایه بزرگ در منطقه یادآور شوم. در سایه درایت شخص شاهنشاه ایران می‌کوشد تا حوادث پیرامون ما به نوعی توافق و حسن تفاهم و همکاری در صحنه بین‌المللی بدل شود. این نقش عظیم ایران در خور تحسین و ستایش است.
آرزومندم با همه امکانات خود در این زمینه با شما همکاری کنیم و مساعی خود را در امر تحقق خیر و امنیت و صلح برای دو ملت ما و نیز پیشرفت و تعالی ملل جهان به طور اعم و دو کشور ما در منطقه به طور اخص به کار بریم.
پاینده باد ایران تحت رهبری خردمندانه آن شاهنشاه.