سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ خوش‌آمدگویی رییس جمهور فرانسه پاریس ۲۳ امرداد ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سفر محمدرضا شاه پهلوی به اروپا ۲۷ تیر ۱۳۲۷ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ خوش‌آمدگویی رییس جمهور فرانسه پاریس ۲۳ امرداد ماه ۱۳۲۷

حضرت رئیس‌جمهوری،
پذیرایی گرم و بی‌سابقه‌ای که از من به محض پیاده‌شدن از هواپیما به عمل آمد، در دل من اثر خاصی بخشید و به همین جهت است که امروز از صمیم قلب از شخص شما و ملت بزرگ و دوست فرانسه سپاسگزاری می‌کنم.
سخنانی که بیان فرمودید گواه پربهای دیگری بر دوستی دیرین و پایداری است که دو کشور ما را به هم پیوند می‌دهد. این دوستی که ما آن را در میان حوادث و مشکلات بی‌شمار حفظ کرده‌ایم، یکی از کهنسال‌ترین رفاقت‌هایی است که تاریخ مناسبات بین ملت‌ها در صفحات خود ثبت کرده‌است. آیا نامه‌هایی که در سال‌های ۱۲۸۹ و ۱۳۰۵ از طرف سلاطین ایران به "فیلیپ لوبل" نوشته شده و در آرشیو شما ثبت است، بهترین گواه بر این حقیقت نیست؟
وحدت فکری بی‌نظیر و علایق بی‌شمار موجب آن گردیده‌است که فرانسه و ایران در تجسس دوستی و اتحاد باشند. ما از نبوغ لایزال ملت شما بسی لذت برده‌ایم. ما شاعران و هنرمندان شما را دوست داریم و برای عظمت فکر فرانسه ارزش فراوانی قائل هستیم. ما در عین حال شجاعت کشور شما را که توانست به این سرعت قد علم کند و مقام خود را دوباره در میان جامعه ملت‌ها احراز نماید، ستایش می‌کنیم.
بسیار خوشوقتم که بار دیگر مبادلات فرهنگی بین دو کشور بیش از پیش توسعه می‌یابد و امیدوارم که این داد و ستد فرهنگی توأم با روابط اقتصادی پر برکتی گردد.
بار دیگر تأکید می‌کنم که خاطره پذیرایی فراموش‌نشدنی شما را هیچ وقت فراموش نخواهم‌کرد.