سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت گامبیا کاخ نیاوران ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی دی تا اسفند ماه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی فروردین تا خرداد ماه

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت گامبیا کاخ نیاوران ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۴


حضرت رئیس جمهوری،
برای شهبانو و من پذیرایی از آن حضرت و لیدی جاوارا مایه خوشوقتی است. شما اکنون میهمان گرامی کشوری هستید که رابطه‌ای بسیار کهن، آن را با سرزمین افریقا و با مردم آن پیوند می‌دهد و برای من تذکر این نکته مطبوع است که این رابطه همواره با دوستی و تفاهم همراه بوده‌است.
امروز کشور ما، مانند همه جهانیان، با توجه و علاقه خاص نقش فعال و روزافزون قاره افریقا در مسائل و تحولات جهانی است. در دنیای ما که مدت‌ها است نیاز حیاتی آن به یک دگرگونی عمیق در نظم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موجود احساس شده‌است، مسلماً سهم افریقا، با نیروی فراوان انسانی و طبیعی آن، با میراث فکری آن و با تحرک و فعالیت آن، در این دگرگونی سهمی اساسی و عمیق خواهدبود و صدای این قاره بزرگ که آن را به حق قاره فردا نامیده‌اند، بیش از پیش در تحولات و تغییرات بین‌المللی به گوش خواهدرسید.
خوشبختانه همه کشورهای این قاره، که اکنون تقریباً یک ثلث از تمام کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند، دست در کار انجام برنامه‌های وسیع اقتصادی و اجتماعی و آموزشی در راه تجدید حیات ملی و تأمین سطح زندگی بالاتری برای ملت‌های خود هستند. برای کشور ما مایه خوشوقتی است که در این راه، همکاری نزدیک و روزافزونی میان ایران و بسیاری از ممالک افریقایی وجود دارد، که رشته‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و فرهنگی را شامل می‌شود. بدیهی است احتیاجی به تذکر این حقیقت نیست که ملت ایران، از صمیم قلب خواستار موفقیت هر چه بیشتر کشورها و ملت‌های افریقا در این راه مثبت و سازنده است، زیرا وجود یک افریقای مترقی و سعادتمند و مرفه، مسلماً یک عامل قاطع در صلح و تفاهم جهانی و در رفاه و سعادت همه جامعه بشری خواهدبود.
کشور خود شما حضرت رئیس جمهوری، اکنون به پیروی از این اصل کلی، در گرماگرم فعالیت همه جانبه‌ای در راه ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش است، که برنامه‌های عمرانی چهارسالۀ گامبیا و تلاش‌های وسیعی که به خصوص در زمینه‌های کشاورزی و ارتباطات و آموزش و پرورش در مملکت شما صورت می‌گیرد، بهترین نمونه آن است.
ما به خوبی می‌دانیم که شخص شما تمام نیرو و تجربه و شایستگی خویش را وقف این کار بزرگ کرده‌اید و طبعاً برای شما به عنوان رهبر کشور دوست و برادر خود گامبیا در این راه آرزوی کمال موفقیت داریم.
تندرستی و شادکامی شما حضرت رئیس جمهوری و لیدی جاوارا، ترقی و رفاه روزافزون ملت گامبیا، تقویت دوستی و همکاری ایران و گامبیا، و صلح و تفاهم بین‌المللی را آرزومندم.