سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود انور سادات پرزیدنت مصر کاخ نیاوران ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی محمد انور سادات پرزیدنت مصر ۴-۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ خورشیدی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس
ShahanshahAryamehrSadaat2Ordibehesht1354Niavaran2.jpg

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود انور سادات پرزیدنت مصر کاخ نیاوران ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴


اجازه بفرمایید قبل از هر چیز مقدم گرامی شما را به خاک ایران خوشامد بگویم. امروز همه مردم ما دیدند که مسافرت شما به این کشور با باران رحمت الهی توأم بود. گو اینکه دوستی و صمیمیت شما نسبت به کشور و ملت ما بر همه آشکار است، با این حال ما این تصادف را نیز به فال نیک می‌گیریم.
باید بار دیگر از پذیرایی گرمی که از شهبانو و من در مدت مسافرتمان به مصر از طرف شخص آن حضرت و دولت و ملت مصر به عمل آمد، تشکر کنم. در همان موقع، اهمیت دیدار با شما و کشور مصر برای ما به خوبی روشن بود. مسافرت ما در آن هنگام با توجهاتی که شما نسبت به آن مبذول داشتید، ورق تازه‌ای بر تاریخ کهن ایران و مصر افزود. در این مدت کوتاه که از آن مسافرت می‌گذرد، نه فقط دوستی بین دو کشور ما به مراحل عالی رسیده‌است، بلکه روابط ایران با همه ملل مسلمان، به خصوص با همسایگان، روزبه‌روز بهتر شده‌است.
می‌دانم که آن حضرت چقدر از رفع اختلاف ایران و عراق خرسند شده‌اند، چون در موقع اقامت ما در قاهره شما در این باره با من صحبت کردید و من از نظرات شما در این باره استفاده کردم. در این مدت برای ما فرصت‌هایی پیش آمد که سیاست جمهوری عربی مصر را همواره در این منطقه تأیید کنیم و آن را سیاست عاقلانه و صادقانه بدانیم. به همین جهت اطمینان داریم هر رویه و سیاستی که مصر تحت رهبری شما اتخاذ کند، سیاست عاقلانه و شرافتمندانه خواهدبود.
شما باید بدانید که احساسات و عواطف ما کماکان و بلکه هر روز بیشتر با شما است، به ویژه که شما در راه حق گام برمی‌دارید، از این رو آروز می‌کنم کشور و ملت مصر تحت رهبری آن حضرت به همه آرزوهای ملی خود برسد و ما در آینده مصر را از همیشه شکوفان‌تر و خوشبخت‌تر ببینیم.
بار دیگر از اقامت شما در ایران از طرف خود و ملت خود و ملت ایران اظهار خوشوقتی می‌کنم و برای سلامت و موفقیت شخص شما حضرت رئیس جمهوری و همچنین برای خوشبختی و موفقیت ملت نجیب و برادر مصر، بهترین آرزوهای خود را اظهار می‌دارم.