سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی شام رییس شورای جمهوری سوسیالیستی رومانی ۱۳ خرداد ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی رسمی شام رییس شورای جمهوری سوسیالیستی رومانی ۱۳ خرداد ماه ۱۳۵۲


حضرت رئیس شورای جمهوری سوسیالیستی رومانی

از سخنان پرمحبت شما نسبت به شهبانو و خودم و همراهان و کشورم صمیمانه تشکر می‌کنم، همچنین استقبال پرشکوه امروز مردم بوخارست ما را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. این سومین بار است که من از دیدن کشور زیبای شما لذت می‌برم و برای من جای خوشوقتی است که در هر دیدار شاهد ترقیات کشور رومانی در زمینه‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشم. لازم نیست گفته شود که ایران به عنوان یک ملت دوست از موفقیت‌های عظیم ملت رومانی تحت رهبری خردمندانه و پر تحرک آن جناب قلباً مسرور است. ما صمیمانه آرزومندیم که ملت شما به ترقیات تازه و رفاه روزافزون دست یابد. همانطور که متذکر شدید مناسبات دو کشور در سایه اصول مشترکی که اساس و پایه سیاست ملی ما است در حال حاضر تا آن جا که بتوان آرزو کرد رضایت بخش است، زیرا هر دو کشور در موضوع ضرورت همزیستی و همکاری مثبت و سازنده تمام ملل بر اساس احترام متقابل به حقوق یکدیگر و حق حاکمیت ملی وحدت نظر داریم.

من میل دارم خاطرنشان سازم که بخصوص در مورد دو جامعه ما، این تفاهم ریشه‌های خود را در یک دوستی بسیار کهن بین دو ملت یافته است. باعث خوشوقتی من است که یادآور شوم درست پانصد سال قبل اولین سفیر ایران وارد کشور شما شد و از آن موقع تاکنون مبادلات اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور ادامه یافته است. بدین ترتیب زمینه برای تفاهم فعلی بین ما و توافق بین دو ملت فراهم آمده است. همانطور که آن جناب یادآوری کردید، همکاری‌های صنعتی و اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی بین ایران و رومانی در مدتی کوتاه توسعه‌ای عظیم یافته است. در حال حاضر رومانی در بین کشورهای سوسیالیستی بعد از جمهوری سوسیالیستی شوروی مقام دوم را در مبادلات بازرگانی با ایران دارد، مخصوصاً من ضروری می‌دانم توجه شما را به این مطلب جلب کنم که در صد صادرات ما به کشور رومانی از لحاظ محصولات صنعتی در مقایسه با صادرات سنتی دیگر از ۱۲ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۴۶ درصد در سال ۱۹۷۲ رسیده است و این صادرات را برای سال ۱۹۷۳ تا ۵۵ درصد پیش بینی می‌کنیم.

این ارقام خود شاهد مساعی و فعالیت‌های مشترک ما در راه صنعتی شدن است. طرح‌های صنعتی بسیاری در حال حاضر در ایران با همکاری‌های فنی رومانی در دست اقدام است و طرح‌های دیگری نیز برای سال‌های آینده در نظر گرفته شده است. من خوشوقتم خاطرنشان سازم اصولی که در دو کشور از نظر امور اجتماعی و در زمینه‌های بین‌المللی از آن پیروی می‌کنیم به یکدیگر بسیار نزدیک است و من اساس و پایه این اصول را در همین شهر بوکارست موقعی که در سال ۱۹۶۶ افتخار دریافت عنوان دکترای علوم سیاسی از دانشگاه بوکارست به من داده شد جزء به جزء تشریح کردم.

همین مفاهیم در حال حاضر پایه و بنیان سیاست مستقل ملی ما را تشکیل می‌دهد و ما انعکاس کامل آن را در سیاست ملی شما می‌یابیم و به حقیقت می‌بینیم که در غالب مسائل نظرات مشابه در سیاست بین‌المللی دو کشور موجود است. بخصوص در مورد تقویت و تحکیم تفاهم سازنده بین تمام کشورها علیرغم نوع حکومت و اصول ایدئوولوژیکی متفاوت در این کشورها، ما هر دو در راه صلح و برای تساوی حقوق تمام ملل عضو جامعه جهانی تلاش می‌کنیم. ما هر دو به یکسان اشتغال خاطر در مورد از میان برداشتن کانون‌های تشنج و جنگ داریم و بخصوص خواهان حل اختلافات خاورمیانه بر اساس قطعنامه مورخ ۲۲ نوامبر سال ۱۹۶۷ شورای امنیت هستیم و همین نظر را در مورد پر کردن شکاف خطرناک میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه داریم و معتقدیم که نقش سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی باید تقویت گردد، زیرا ضعف سازمان ملل باعث می‌شود که هر کشوری به فکر حمایت دیگران و تقویت شخصی خود بیفتد و در واقع این ضعف باعث یک مسابقه تسلیحاتی گردد. ما با مساعی مشترک خود در این زمینه‌ها و زمینه‌های دیگر از سال‌ها قبل حسن نیت و واقع بینی خود را که اکنون در مناسبات بین‌المللی روز بروز بیشتر محسوس است نشان دادیم و بدین ترتیب ثابت کردیم که تفاهم میان مللی که سیستم‌های حکومتی و ایدئولوژیکی متفاوت دارند خاص ابرقدرت‌ها نیست و نمی‌تواند باشد، بلکه مربوط به تمام مللی است که از حسن نیت برخوردارند.

پیش از آنکه به گفتار خود پایان دهم با استناد به تفاهم و دوستی متقابل و مشترک می‌خواهم مخصوصاً از آن جناب و از تمام ملت رومانی به مناسبت محبت و علاقه عمیق و صمیمانه‌ای که به هنگام جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در سال ۱۹۷۰ از جانب مراکز مختلف علمی و دانشگاهی و هنری و سایر سازمان‌های رومانی ابراز شد تشکر کنم، بخصوص که این فرصت باعث شد از آن جناب و بانو چائوشسکو در کشور خود با خوشوقتی به عنوان میهمانان عالیقدر در تخت جمشید پذیرایی کنیم. با بیاد آوردن این خاطره دلپذیر آقای رئیس شورای جمهوری سوسیالیستی رومانی اجازه بدهید برای شما و بانو چائوشسکو سلامت و سعادت و برای ملت رومانی رفاه و برای همه ملت‌های جهان صلح و دوستی آرزو کنم.