سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی به سرفرازی ورود محمد داود صدراعظم افغانستان کاخ نیاوران ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی محمد داود رییس دولت و صدراعظم جمهوری افغانستان از ایران ۱۰-۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ خورشیدی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس
ShahanshahAryamehrPresidentDavoudAfghanistan6Ordibehesht1354.jpg
سخنان آریامهر بر سر میز شام ۶ اردیبهشت

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی به سرفرازی ورود محمد داود صدراعظم افغانستان کاخ نیاوران ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴


حضرت رئیس دولت و صدر اعظم جمهوری افغانستان،
برای شهبانو و من، پذیرایی از آن حضرت در کشور خودمان کمال خوشوقتی است. ما این پذیرایی را از رئیس عالیقدر کشوری می‌کنیم که در تمام طول تاریخ، نزدیکترین پیوندهای نژادی و زبانی و مذهبی و فرهنگی ما را با آن عمیقاً مربوط ساخته‌است.
صفحات تاریخ ایران و افغانستان از نخستین دوران‌های آریایی تا به امروز، پیوسته با یکدیگر ورق خورده‌است. در تمام این مدت علایقی چنان گسترده و متنوع در کلیه رشته‌های مادی و معنوی میان مردم این دو سرزمین برقرار بوده‌است که در واقع می‌توان این دو تاریخ را از بسیاری جهات تاریخی مشترک دانست. این اشتراک معنوی به خصوص در زمینه‌های فرهنگی و هنری و ادبی و فکری، بسیار عمیق و بارز است.
خوشبختانه امروز نیز به پیروی از این سنت دیرینه دوستی و پیوستگی معنوی، همکاری‌های وسیع فرهنگی و هنری میان دو کشور ما در جریان است و دانشمندان، ادبا و هنرمندان متعددی از ایران و افغانستان به طور منظم از کشورهای یکدیگر بازدید می‌کنند، که تعداد گروه‌های آنها در دو سال گذشته به بیست هیأت بالغ شده‌است.
در دانشگاه مشهد از سال تحصیلی گذشته تدریس زبان پشتو در برنامه‌های تحصیلی قرار گرفته‌است و از رادیو ایران نیز برنامه پشتو به صورت روزانه اجرا می‌شود.
این همکاری اکنون در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز میان دو کشور ما برقرار است. ما با خوشوقتی بسیار شاهد کوشش‌های فراوانی هستیم که در کشور شما تحت رهبری خردمندانه و مدبرانه آن حضرت در همه این رشته‌ها صورت می‌گیرد و اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های متعدد آموزشی و بهداشتی و اجتماعی و کشاورزی و صنعتی، آینده هر چه بهتری را برای کشور و ملت شما نوید می‌دهد.
در زمینه بین‌المللی، سیاست هر دو کشور ما سیاستی ملی و متکی بر منشور سازمان ملل متحد است، زیرا در جهان کنونی از نظر منطق و واقع‌بینی برای حل مشکلات و مسائل بین‌المللی، راهی جز همکاری و تفاهم بر اساس مقررات منشور این سازمان وجود ندارد. خوشبختانه در تمام موارد نمایندگان ما در این سازمان از این بابت وحدت نظر داشته‌اند. در عین حال ما به عنوان دو کشور اسلامی پیوسته خواهان سعادت و پیشرفت همه کشورها و ملل مسلمان بوده و هستیم و پیروی از این اصول تحت رهبری آن حضرت، روزبه‌روز اهمیت و مقام بیشتری در صحنه جهانی احراز می‌کند، که طبعاً ما به عنوان دوستان نیک‌اندیش و صمیمی شما از این بابت کمال خوشوقتی را داریم.
با امید توفیق بیش از پیش شما و کشورتان، تندرستی و شادکامی شخص شما حضرت رئیس دولت و صدر اعظم جمهوری افغانستان، ترقی و رفاه روزافزون ملت برادر و دوست و هم‌کیش افغان، توسعه و تقویت همیشگی روابط دوستی و همکاری دو کشور، و تقویت صلح و تفاهم جهانی را آرزو می‌کنم.