سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بازدید از صنایع چوب و کاغذ ایران مجتمع گیلان ۲۶ امرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

مصاحبه‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بازدید از صنایع چوب و کاغذ ایران مجتمع گیلان ۲۶ امرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از بازدید این مجتمع بزرگ چوب و کاغذ خوشوقت هستم که می‌بینم در یک منطقه‌ای از مملکت که با وجود داشتن جنگل و منابع طبیعی کافی تمام احتیاجات خودش را در صنعت کاغذ، چوب و تخته سه لایی و غیره از خارج وارد می‌کرد، امروز دارای این مجتمع شده‌ایم، تا سال ۲۵۴۰ شاهنشاهی [ برابر با ۱۳۶۰ خورشیدی ] در نکا دارای مجتمع دیگری که تقریبا دو برابر این مجتمع بزرگ است خواهیم بود و لااقل در دو نقطه دیگر در شمال باز هم استعداد ایجاد چنین مجتمعی خواهد بود. البته این صنعت برای ما کاملا جدیداست.

همین که در عرض مدت کمی این مجتمع توانسته است به محصول برسد و تعداد زیادی کارگر خوب ایرانی را که چه بومی و چه غیربومی در اینجا گرد بیاورد خودش علامت پیشرفت زیادی است. در جوار کارخانه مدرن و با عظمت شما مجتمع خانه‌های سازمانی برای زندگی شما در موقع کار و آسایش ساخته شده، آنها که خانه‌های شخصی دارند به جای خود، ولی اصولا سیاست ما این است که برای کارگرانی که کار می‌کنند خانه‌ای برای دوره بازنشستگی شان در نظر بگیریم که این سیاست کلی البته در اینجا هم دنبال خواهد شد.

به خاطر داشته باشیم که ۳۰۰ سال پیش در ایران مطابق آماری که تقریبا می‌شود به آن اطمینان داشت ۱۶ میلیون هکتار جنگل وجود داشت. در این ۳۰۰ سال روی ضعف حکومت ملوک الطوایفی و خان خانی هر کسی به میل و سلیقه خود درختی را برید ولی به جای آن درختی نکاشت این است که ۱۶ میلیون هکتار جنگل‌های ایران متاسفانه به زیر ۵ میلیون هکتار رسیده است یکی از وظایف بزرگ ملی ما این است که تا جایی که می‌توانیم نقاطی که جنگل داشت دو مرتبه جنگلی شوند و حتی نقاطی که هیچ وقت جنگل نداشت آن را هم سعی کنیم از پوشش درخت و گیاه مستور باشد. این کار را در کویرها شروع کردیم چند صد هزار هکتار کویری که به سمت آبادی‌ها پیش رفت می‌کرد نه فقط متوقف کردیم بلکه از این راه با کاشتن درخت‌هایی لازم به عقب زدیم و این کار درختکاری در هر جایی که ممکن انجام خواهد شد. امیدوارم که این مجتمع خوب صنعت کاغذ و چوب هر چه زودتر تکمیل شود و تمام مزایایی که برای شما کارگران زحمتکش ایرانی همیشه در نظر است برای شما فراهم بشود و بچه‌های شما در همین جا و یا در جایی که شما مسکن دارید از تربیت خوب برخوردار بشوند و برای این مملکت در آینده فرزندان شایسته به عمل بیایند.

خدانگهدار همه شما باشد.