سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین شناساندن کابینه بختیار نخست وزیر ۱۶ دی ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و ملت درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین شناساندن کابینه بختیار نخست وزیر ۱۶ دی ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

... در پانزدهم آبان ماه خطاب به ملت ایران اظهاراتی کردم که شاید خیلی‌ها شنیده باشند. در آنجا من یک تعهداتی کردم که بدان پای بندم و طبیعی است که سعی می‌کنم آن تعهدات انجام بگیرد. یکی از آن تعهدات این بود که ما برای مشکلات ایران یک راه حل سیاسی پیدا بکنیم که در واقع شنیدن و الهام از جنبش ملت ایران است که ندای خودش را به این وسیله به گوش من و هر کسی که می‌خواست گوش بکند، رسانده است. مملکت ایران با تاریخ گذشته اش مملکتی است که باید باقی بماند، این همه تاریخ که پر از لحظات هیجان انگیز و غرورآفرین ملی است نمی‌تواند متوقف بماند، این تاریخ باید ادامه پیدابکند. ادامه اش در جهان امروز به عقیده من و فکر می‌کنم تمام میهن پرستان باید برپایه شرکت اکثریت افراد ملت در اجرای آن باشد.
خوشبختانه قانون اساسی ما و بعد مقرراتی که داریم این امر را آسان کرده است با سواد شدن مردم این امر را خیلی آسان تر کرده، حقوق اساسی که مردم دارند و این امر را مسجل کرده است، حالا احتیاج به شرکت در امور بیش از پیش مردم را وادار خواهد کرد که در تمام شئون و امورشان مطابق وجدان و سلیقه و عقیده خودشان شرکت کنند.
این از یک طرف حقوقی است که خوشبختانه قانون اساسی ما برای مردم ایران قائل شده از طرف دیگر وظایفی که هر فردی نسبت به مملکت و جامعه اش دارد، هیچ جامعه‌ای بدون وجود قبول شده مردم قابل دوام نیست.
مطابق صحبت‌هایی که در پانزدهم آبان کردم، از این معرفی دولت جدید که بر اساس همان پیداکردن راه حل سیاسی تشکیل شده است استفاده می‌کنم که تذکر بدهم اضافه بر تمام موادی که قانون اساسی تکلیف سلطنت را روشن می‌کند، چون مربوط می‌شود به اوضاع فعلی ماده ۴۴ و ۴۵ آن خاطرنشان می‌کند که هم من رعایت خواهم کرد و هم مسلما دولت و هم کسانی که به آنها مربوط می‌شود البته مواد دیگری هم هست که ذکر آن طول می‌کشد.
غیر از این امیدوارم که دولت در پیشبرد تکالیفی که پنهان نباید کرد، تکالیف ساده و آسانی نیست، بسیار تکالیف مشکل و فوق العاده است که غیر از در واقع فداکاری و علاقه به مملکت فکر نمی‌کنم انگیزه دیگری برای رییس دولت، نخست وزیر و سایر اعضای دولت بوده باشد که در این کار وارد بشوند. ولی امید موفقیت دارم برای شما به خصوص که پس از استقرار دولت و اینکه خیالمان راحت شد بعد از مدت‌ها دقت و تحمل شدایدی که در مملکت هست مسلما خستگی به من دست داده و احتیاج به استراحت دارم که اگر این استراحت در خارج از ایران باشد، مطابق قانون اساسی و یا سنت‌ها، در غیاب ما یک شورای سلطنتی خواهد بود که قانون اساسی ما به قوت و استحکام خودش ادامه داشته باشد.
از تمام این چیزها مهمتر این است که دو مرتبه چرخ‌های مملکت ما به جریان بیفتد. من آتیه خوشی را برای هیچ فردی و هیچکس پیش بینی نمی‌کنم و فکر می‌کنم همه کس در این مملکت از این موضوع صدمه شدیدی ببیند و اینست که به جهات مختلف من برای این دولت آرزوی موفقیت دارم که به خواست خداوند متعال و توجه ائمه اطهار ما بتوانیم کارها را به طور عادی در تحت لوای قرآن و فرامین عالی مذهبی اسلام انجام بدهیم.