سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام باریابی مهندسان وابسته به وزارت کشاورزی و سازمان اصلاحات ارضی ۱۰ مهر ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام باریابی مهندسان وابسته به وزارت کشاورزی و سازمان اصلاحات ارضی ۱۰ مهر ۱۳۴۲


در بویین زهرا از زحماتی که کارکنان اصلاحات ارضی در این انقلاب ملی کشیده بودند یاد کردم و گفتم که بهترین پاداشی که ملت ایران می‌توانست در ازای خدمات صادقانه شما به شما ارزانی دارد همانا انتخاب شما به نمایندگی خود در این دوره جدید مجلس ایران بود که مصادف می‌شود با یک فصل جدید در تاریخ سه هزار ساله این مملکت، فصل جدید که در عرض یک مدت کوتاه کمتر از یک سال سه هزار سال زندگانی اجتماعی ما را بکلی دگرگون و زیرورو کرده و آن را امروز مساوی و در بعضی جاها شاید هم مترقی تر از جامعه پیشرفته و مترقی امروز دنیای متمدن کرده است.


اصالت انقلاب ملی ما طوری است که چه با شما که امروز با من صحبت کردید، چه با نمایندگان کارگران که آن‌ها هم به وکالت مجلس انتخاب شدند و دیروز با ایشان گفتگو کردم، و چه این اواخر با هر کسی که مواجه می‌شوم می گویند که طوری این اقدامات در روح و روان ملت ایران اثر کرده است که چه شهری و چه آن کسی که حتی در بیابان‌ها و صحاری و کوه‌ها زندگی می‌کند امروز پی به معنی و نتیجه این انقلاب ملی ما برده است و از جان و دل دنبال این کار است. انتخاب ۲۸ نفر از کارکنان اصلاحات ارضی در واقع کار فوق‌العاده‌ای است و این نشان دادن اهمیتی است که مردم مملکت برای این اقدام که یکی از شش لایحه انقلابی ما است قائل شده‌اند.


البته در امر اصلاحات ارضی، می‌توانیم بگوییم که تقریباً ۷۵ درصد جمعیت مملکت چه زن و چه مرد آشنا و وارد بودند و شما را نسبت به کاری که انجام دادید خوب شناختند، و چون کارتان خوب بوده است اطمینان سپردن وکالت خودشان را به شما پیدا کردند، یعنی کافی بود که یک چند ماهی در این راه شما در یک منطقه‌ای که مأمور بودید، کار بکنید و قدم بردارید که جلب اعتماد کامل مردم را بنمایید تا آن‌ها یک چنین وکالتی را از طرف خودشان به شما بسپارند. شما که چنین سربازان مؤمن و در خیلی از قسمت‌ها فداکار بوده‌اید زیرا در بین شما شهید هم داده شد، امروز نماینده مردمی هستید که می دانید از جان و دل در ششم بهمن انقلاب ملی ما را تصویب کردند و شما و هر کسی که امروز نماینده ملت ایران است، نماینده آن ملتی هستید که این انقلاب را تصویب کرده است. امروز همه کسانی که سر کار هستند چه در مشاغل دولتی و چه کسانی که از طرف ملت نمایندگی دارند باید سربازان فداکاری باشند. مسلماً می دانم که از طرف ملت ایران صحبت می‌کنم، اگر بگویم که شما مجری تمام تصمیمات و لوایحی هستید که با روح انقلاب ششم بهمن ما مطابقت داشته باشد. البته این شش لایحه‌ای که تصویب شد اساس کار اجتماعی ما را دگرگون کرد، ولی در عمل جزییات دیگری است که باید دولت‌ها یا به تنهایی یا با تصویب قوه قانونگذاری آن‌ها را تکمیل بکنند. این دستورالعمل آینده ما است. من فکر می‌کنم که باید یک دورنمای بیست ساله‌ای را در پیش خودمان مجسم بکنیم و کاری که امروز می‌کنیم نه فقط برای امروز و امشب باشد، بلکه تطبیق بکند با برنامه بیست ساله‌ای که ما در پیش خودمان ترسیم کرده‌ایم. این برنامه بیست ساله چیست؟ رساندن جامعه ایرانی که شاید تا بیست سال دیگر جمعیتش به چهل میلیون برسد از لحاظ تمدن و فرهنگ و قواعد و قوانین اجتماعی به سطح و پایه مترقی ترین ممالک و مجامع دنیا. الآن از لحاظ قانون به این حد رسیده‌ایم، ولی در عمل نیز باید برسیم و از لحاظ درآمد سرانه که متضمن رفاهیت و آسایش خانواده‌های ایرانی هست نسبت به ثروت طبیعی و خدادادی مملکت و جمعیت مملکت و با حداکثر استفاده از ثروت‌های موجود چه روی زمین چه زیر زمین و بر اساس تمام قوانین عدالت اجتماعی یک حداقل درآمد سرانه‌ای را در مملکت که مساوی باشد با درآمد ممالک خوشبخت و راقیه و مترقی دنیا تأمین کنیم. البته کار شما زیاد خواهد بود و عنقریب در نطق گشایشی مجلسین به نکات مختصری از آن اشاره‌ای خواهیم کرد. بعد فرصت خواهد بود که مفصل تر در هر قسمتی صحبت بکنیم. بنابراین، امروز فقط به این مختصر قناعت می‌کنم و می‌گویم که اذعان می‌کنم در تمام مدت سلطنت خودم مظاهر میهن پرستی مردم ایران را به کرات دیدم و ارتباطی که بین من و ملت ایران بود از زمان ولیعهدی تا حال همیشه یک ارتباط خیلی صمیمانه و قلبی بود. به خواست خداوند در این مدت چندین مرتبه به یاری او بطور معجزه‌آسایی توانسته‌ام این مملکت را از خطرات مهلک حتمی رهایی بدهم. ولی به شما بگویم که هیچوقت صمیمیت و یکپارچگی فعلی را من در مدت این بیست و دو سال ندیده بودم، و این جای امیدواری است. باعث دلگرمی است که هر کسی بداند که این ملت مسلماً در حسن تشخیص فوق‌العاده است و محال است که کار خوب را از بد تشخیص ندهد و محال است که قدر کار خوب را نداند. یکی از نمونه‌هایش این یکپارچگی است که ما الآن می‌بینیم. برای تضمین این رویه و این روحیه ملت ایران بیش از پیش باید بکوشیم.


در قسمت اصلاحات ارضی مرحله دوم، انشاءالله باید آن را به خوبی مرحله یکم، گو اینکه شاید کار خیلی مشکل تر باشد، انجام بدهیم تا اصلاً کشاورزی ایران را یک صورت دیگری داده باشیم. باید شرکت‌های تعاونی را به حداکثر امکان تقویت بکنیم و به وسیله این شرکت‌های تعاونی خیلی کارهای دیگری به نفع همین خانواده‌های زارع انجام بدهیم و همیشه اصل پاداش کار خوب و احیاناً عقوبت کار بد را در نظر بگیریم که همه بدانند که اگر کار خوب بکنند پاداشی هست و اگر کار بد بکنند باید جواب آن را بدهند. فساد چیزی است که باید در این مملکت ریشه کن بشود و اقدامات وسیعی در این زمینه شروع شده است. شاید ما کار را خیلی شدید گرفتیم، ولی چاره‌ای نیست و این کار باید دنبال بشود و انشاءالله همه شاهد و ناظر نتیجه آن خواهیم بود. هر کسی در این زمینه تا جایی که ما دیدیم پاداش دیده است، تشویقی شده است، در تمام این قسمت‌ها ما صحبتی کردیم غیر از ذکر خدماتی که سالور رئیس اصلاحات ارضی در این مدت کشیده است و او هم مثل شماها برای خاطر پاداش و تجلیل و این‌ها کار نکرده و چون این خدمت را خدمت به خدا و خلق می دانسته است هنوز با وجود تمام زحمات و صدماتی که در این مدت کشیده و خسته شده است سر پستش مثل سربازی که سنگر را رها نمی‌کند مانده است تا این مرحله دوم را به انتها برساند.


باید امروز تمام افرادی که شماها را انتخاب کردند در سرتاسر ایران و سایر افرادی که در این مملکت هستند آن‌ها هم قدر زحمت یک چنین شخصی را بدانند و هم بدانند که از این قبیل افراد در مملکت پیدا می‌شوند و امیدوارم که تعداد این افراد در مملکت روزبروز بیشتر بشود.