سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در آیین گشایش سومین کنگره سالانه لاینز درباره انقلاب شاه و مردم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در آیین گشایش سومین کنگره سالانه لاینز درباره انقلاب شاه و مردم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۲


جای خوشوقتی است که امروز می‌توانیم در این مراسم پیشرفت‌های لاینز ایران را از گزارش‌هایی که شنیدیم درست تشخیص بدهیم و از توجه و استقبالی که مردم ایران نسبت به این تشکیلات کرده‌اند چند نتیجه بگیریم:


یکی اینکه هدف‌های عالی این سازمان بین المللی طوری شهرت پیدا کرده است و طوری در ذهن تمام افراد بشر روشن شده است که در ایران نیز مردم ما با چنین استقبال پرشوری نیت باطنی خود را در قبول هدف‌های این باشگاه بین المللی نشان دادهاند. این نیات خدمت به جامعه و به بشریت و دستگیری از فقرا و کارهای نیک و خیر است. این استقبال مردم ما در این مدت کوتاه نمونه طرز فکر و برنامه‌ها و تصمیماتی است که در این موقع و در این زمان به عنوان و به نمایندگی از طرف ملت ایران و بعد با تأیید ملت ایران، ما در ایران مشغول انجام آن هستیم. ببینیم که در مملکت ایران، ما به چه کارهایی دست زده‌ایم در یک مرحله و در یک روز ما خواسته‌ایم که اجتماع ایران را از تمام فسادها چه مادی و چه اخلاقی یک مرتبه خلاص بکنیم، یعنی در یک زمان روابط قرون وسطایی ارباب و رعیتی و جنبه‌های حقیقتاً خجلت آور و شرم آور آن از بین برود، کشت تریاک موقوف بشود، نادرستی و بد فکر کردن و ناپاک فکر کردن ریشه کن بشود. متأسفانه افراد زیادی را از راه قانونی دنبال کردیم و دنبال خواهیم کرد و تنبیه هم خواهند شد، ولی جامعه باید این قربانی‌ها را بدهد تا اینکه پاک شود. گفته‌ایم که کارگر‌های ایران باید از دسترنج خودشان بطور عادلانه تری استفاده بکنند، باید بیسوادی در این مملکت ریشه کن بشود، و در همان موقع گفته‌ایم که نصف جمعیت ایران از قید ننگ و اسارتی که مدت‌ها بر آن‌ها مستولی بود آزاد بشوند و زن‌های ایران با مردهای ایران حقوق مساوی مطابق حقوق بشریت داشته باشند. اتفاقاً اعلام این حقوق جدید برای زن‌های زحمتکش و نجیب ایران مصادف شد با باران رحمت. از آن روز تا به حال بقدری باران آمده که شاید معادل تمام اشک‌هایی است که زن‌ها تا به حال از دست مردها ریخته‌اند، البته به شرط اینکه بارندگی دیگر زیاده روی نکند. اگر دقت بکنید در تاریخ بیش از دو هزار و پانصد سال ایران سابقه نداشته که در یک زمان، در یک چنین جبهه وسیعی، یک مرتبه کار شروع بشود. متأسفانه این اقدام همه جانبه باعث ناراحتی افرادی شده است که حقیقتاً می‌بایستی بوسیله این بخش نابینایان لاینز معالجه بشوند. این‌ها اشخاصی هستند که واقعاً دیدشان از یک نابینایی کمتر است، چون بهیچوجه منفعت مملکت را تشخیص نمی‌دهند. این افراد به اصطلاح خودشان چیزدار و ثروتمندند، ولی به عقیده من فقیرند. این‌ها فکر کردند که دنیا خراب شده است، از بین رفته است، برای اینکه در حدود ثروت‌های غیر عادلانه آن‌ها دستی برده شده و محدود به یک چیز عادلانه‌ای شده است. این‌ها نمی‌فهمند که محدودیت لااقل آن ثروت را برای آن‌ها نگاه می‌دارد، در صورتی که اگر این محدودیت نمی‌شد نه فقط تمام ثروتشان از بین می‌رفت، بلکه جانشان نیز در خطر بود، اضافه بر اینکه برای جامعه ایران و ملت ایران خطرناک بود. جامعه دنیا روی همین اصول عدالت اجتماعی و مساوات و ترقیات علمی و فنی و روحی، به سرعتی به جلو می‌رود که برای هیچ ملتی، هیچ مملکتی، هیچ دولتی، امکان نخواهد داشت در آتیه روی پای خودش بایستد اگر خودش را با این پیشرفت‌ها هماهنگ نکند. بنابراین وظیفه من که قادر به این کارها و این تصمیمات هستم این است که در این موقع از تمام حیثیت مقام خود، از مقام و قدرتی که روی سابقه یا روی اکتساب بدست آورده‌ام، برای تأمین این ایده آل‌های ملی بشری و اجتماعی استفاده بکنم و آن چیزی که از من بر می‌آید و از کس دیگر بر نمی‌آید انجام بدهم. این کارها برای شخص خود من طبق اصطلاحی که چندی پیش در آمریکا بکار بردم غیر از دردسر چیزی ندارد، ولی چه دردسری بالاتر از آن و بهتر از آن است که لااقل فایده اش به چند نفر برسد. کاری که ما می‌خواهیم بکنیم کاری است که فایده اش به اکثریت جمعیت ایران می‌رسد. طبعاً غیر از آن کسانی که آنطوری ثروت خودشان را در خطر می‌دیدند، افکار دیگری هم هست، افکار پوسیده ارتجاعی که اصلاً قادر به فهم نیست. البته غیر از تأسف خوردن به اینکه یک عده‌ای فکرشان قشری و محدود است و قادر به درک این راه پیمایی اجباری جامعه به سمت هدف‌های آینده نیستند غصه ما محدود به خود این افراد می‌شد اگر این‌ها دست به سم پاشی و تحریکات نمی‌زدند. ولی تاریخ ایران و ملت ایران و مسئولیتی که به ما محول شده است اجازه نمی‌دهد که به این افراد اجازه بدهیم غیر از خودشان دیگران را نیز گمراه و بدبخت بکنند.


قانون و مافوق آن اراده ملت که در ششم بهمن بطوری نمایان شد که همه شما شاهد آن بودید برای اولیای امور این وظیفه را معین کرده است که قوانین انقلابی ما را به حداکثر قدرتش اجرا نماید. اصلاحات ارضی علمی خواهد شد ، تریاک ریشه کن خواهد شد و جلوی کشت آن را می‌گیریم، زن‌های ایران برای قبول آینده‌ای که در انتظار آن‌ها هست مهیا هستند، از راه شرف و نجابت و کار و تربیت اطفال و دستگیری فقرا و امور خیریه با حقوق مساوی که پیدا کرده‌اند به کارشان ادامه خواهند داد، فساد ریشه کن خواهد شد، تمام مواد انقلاب ملی ما عملی خواهد شد. بطوری که تابحال گفته‌ایم یکی از عجایب این است که انقلاب بزرگ ما که شاید در تاریخ بی سابقه باشد بدون خونریزی و بدون هیچگونه مقاومتی پیش رفته است. ولی اگر هم متأسفانه لازم شود که انقلاب بزرگ ما با خون یک عده‌ای بی گناه یعنی مأمورین دولت و خون یک عده‌ای افراد بدبخت و گمراه آغشته گردد، این کاری است که چاره‌ای نیست و خواهد شد. اجتماع ایران در آینده برای عظمت و سربلندی خود از این موانع باید بگذرد و باز هم جای شکر است که در میان ملت ما که هنوز بی‌سوادی هست، هنوز فقر هست، هنوز گرسنگی هست، هنوز شاید یک قدری اوهام هم باقی مانده باشد، این قربانی‌ها به این عده قلیل و ناچیز محدود شده است و این رشد ملت کهنسال ایران را می‌رساند. این صحبت‌ها را می‌کنم برای اینکه هدف‌های هدف‌های شما هدف‌های عالی بشریت است. هدف‌های عالی بشریت نمی‌تواند مستقر گردد و دوام داشته باشد مگر اینکه بر اساس عدالت اجتماعی و بر اساس پیشرفت اجتماعی قرار داشته باشد.


پیشرفت لاینز ایران و همچنین رونق روزافزون لاینز بین‌المللی را خواستار هستم.