سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پذیرایی شام از رودلف کرش اشله‌گر پرزیدنت اتریش کاخ نیاوران ۹ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

درگاه انقلاب شاه و مردم


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پذیرایی شام از رودلف کِرش اِشله‌گر پرزیدنت اتریش کاخ نیاوران ۹ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


حضرت رئیس جمهوری و بانو،
برای شهبانو و من پذیرایی از آن حضرت و بانو رودلف کِرش اِشله‌گِر مایه کمال خوشوقتی است. ما مقدم شما را نه تنها به عنوان شخص اول یک کشور دوست گرامی می‌داریم، بلکه در عین حال شما را نماینده عالیقدر کشوری می‌شماریم که رابطه‌ای ریشه‌دار و کهن آن را با کشور ما پیوند داده‌است.
از هنگامی که شاه اسمعیل، بنیانگذار شاهنشاهی صفوی، و کارل پنجم، امپراتور اتریش، دوستی و همکاری دو کشور را پایه‌گذاری کردند، اکنون درست چهارصدوپنجاه سال می‌گذرد. در این مدت صفحات تاریخ ایران و اتریش شاهد نزدیکی فراوان آنها در همه زمینه‌ها بوده‌است، که نمونه‌ای از آن مجموعه بیش از یک‌صد نامه در آرشیو وزارت امور خارجه ایران است که به مناسبت‌های مختلف از دربار اتریش به دربار ایران فرستاده شده‌است.
نمایندگی سیاسی ایران در اتریش، یکی از قدیمی‌ترین نمایندگی‌هایی است که از طرف کشور ما در اروپا در آغاز قرن نوزدهم تأسیس شد، ولی روابط نزدیک فرهنگی ما حتی پیش از آن تاریخ برقرار بوده‌است. به عنوان یکی از بهترین مظاهر این رابطه فرهنگی می‌توان از وجود گروه کثیری از استادان و مربیان اتریش در مراکز علمی دارالفنون نام برد که در اواسط قرن گذشته به دستور امیرکبیر، صدراعظم معروف ایران، در رشته‌های مختلف نظام و پزشکی و معدن‌شناسی و داروسازی در این مرکز به تدریس پرداختند و نخستین استادان خارجی بودند که دانشجویان ایرانی را با دانش غرب آشنا ساختند. از آغاز قرن نوزدهم که هامر پور گشتال، سیاستمدار و خاورشناس نامی اتریش، مکتب مطالعات ایران‌شناسی را در وین بنیاد نهاد و با ترجمه معروف خود از دیوان حافظ نهضت ادبی حافظ شناسی را در اروپا به وجود آورد، کشور شما به صورت یکی از درخشان‌ترین کانون‌های ایران‌شناسی غرب در آمد و خوشبختانه این سنت تا به امروز نیز ادامه دارد. در سال‌های اخیر همراه با گسترش روابط علمی و فرهنگی، روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور نیز توسعه فراوان یافته‌است، به طوری که اکنون در زمینه‌های متعدد صنعتی و فنی و اقتصادی، همکاری وسیعی میان ایران و اتریش برقرار است.
قرارداد چند جانبه اخیر بین ایران و کشورهای مختلف اروپایی برای لوله‌کشی و توزیع گاز طبیعی ایران که اتریش نیز یکی از شرکای آن است، نمونه‌ای از این همکاری گسترده است. پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژی اتریش و رشد اقتصادی مداوم کشور شما که مردم اتریش را از درآمد سرانه عالی برخوردار کرده‌است، همراه با سیستم پیشرفته تأمین اجتماعی و رفاه عمومی، از عواملی است که احترام ما و جهانیان را به کشور شما جلب کرده‌است.
در عین حال تذکر این نکته برای من مایه خوشوقتی است که کشور شما اکنون به صورت یک کانون بین‌المللی صلح و تفاهم، نقش مثبت و سازنده‌ای را در تأمین تبادل نظرها و همکاری‌های بین‌المللی ایفا می‌کند و ما خوب می‌دانیم که در عصر ما کوشش در راه رفع بحران‌ها و اختلافات از راه مذاکره و منطق چه اندازه اهمیت دارد. اکنون شهر تاریخی زیبای وین به صورت شهر دید و بازدیدهای بین‌المللی درآمده است و وجود یک سیاستمدار برجسته اتریشی در مقام دبیر کل شورای امنیت سازمان ملل متحد گواه تأیید نقش سازنده کشور شما در تحکیم تفاهم و همکاری جهانی است.
شما اکنون دیدار خود را از یک کشور دوست آغاز کرده‌اید که مردم آن همواره نسبت به ملت شما احساس تفاهم و نزدیکی فراوان داشته‌اند و دارند. صمیمانه امیدوارم که در این دیدار از ایران کهن و از ایران نو خاطرات خوبی همراه ببرید.
با این امید، تندرستی و شادکامی شخص شما و بانو کِرش اِشله‌گِر و ترقی و رفاه روزافزون ملت اتریش و تقویت روابط دوستی و همکاری دو کشور ما و صلح و تفاهم و همکاری بین‌المللی را آرزو دارم.

بن‌مایه‌ها

  • Rudolf Kirchschläger, President der Republik Österreich