سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی کاخ گلستان به حضرت حبیب بورقیبه پرزیدنت تونس ۲۴ اسفند ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی کاخ گلستان به حضرت حبیب بورقیبه پرزیدنت تونس ۲۴ اسفند ۱۳۴۳

(در ضیافت رسمی شام کاخ گلستان به افتخار حضرت رئیس جمهوری تونس و بانو بورقیبه)


حضرت رئیس جمهوری

برای شهبانو و من مایه کمال خوشوقتی است که مقدم آن حضرت و بانو بورقیبه را به کشور خویش تبریک بگوییم. شما نه فقط رئیس عالیقدر کشوری هستید که به علت همکیشی مورد علاقه ما است، بلکه ما شخص آن حضرت را به صورت یک میهن پرست بزرگ که به خاطر استقلال کشور خویش سال‌ها رنج زندان و تبعید را تحمل کرده است همواره با دیده احترام نگریسته ایم.
ما از احساس این حقیقت کمال خوشوقتی را داریم که کشور تونس تحت رهبری مدبّرانه آن حضرت به جانب ترقی واقعی پیش می‌رود و در این راه چنانکه باید میراث کهن و عالی تمدن و فرهنگ اسلامی را با اصول دموکراسی غربی و احترام به حقوق و موازین بشری در آمیخته است.
آشنایی ما با سرزمین تونس یک آشنایی تازه نیست، زیرا بیست و پنج قرن پیش بود که داریوش شاهنشاه هخامنشی نماینده‌ای از جانب خود به سرزمین تونس فرستاد که در آن وقت مهد تمدن بزرگ کارتاژ بود.
در دوران اسلامی طبعاً رابطه فرهنگی و فکری سرزمین‌های ما زیادتر شد و بسیاری از دانشمندان دو کشور ما به ممالک یکدیگر مسافرت کردند. مراکز علمی اسلامی سرزمین آن حضرت منجمله قیروان مدت‌های مدید مورد توجه و علاقه ایران بود.
امروز نیز از یک طرف در مدارس متعدد و دانشگاه های کشور ما زبان عربی تدریس می‌شود و از طرف دیگر خوشوقتیم که در دانشگاه تونس کرسی زبان فارسی در زیتونیه وجود دارد.
در دوران جدید با کمال مسرّت شاهد استقلال سرزمین کهنسال شما بودیم و این استقلالی است که برای همیشه با نام آن حضرت در آمیخته است. امروز کشور تونس با اتخاذ روشی عاقلانه و مدبرانه در راه ترقی مادی و معنوی پیش می‌رود، و این وضعی است که ما صمیمانه برای کلیه ملل اسلامی آرزو داریم، زیرا معتقدیم که این تنها راهی است که می‌تواند سعادت و رفاه این ملل را تأمین کند و به آن‌ها امکان آن دهد که در صحنه سیاست جهانی نقش مثبت و مفیدی را به نفع خود و به نفع همه عالم اسلامی ایفاء نمایند.

حضرت رئیس جمهوری،

شما در کشور ما آثار هنری و باستانی متعددی را خواهید داد که برخی از آن‌ها معرف هنر اسلامی است و برخی دیگر به دوران باستانی تعلق دارد، ولی در همه آن‌ها چه در آثار هنر اسلامی و چه در یادگارهای هنر پیش از اسلام ایران روح نزدیکی کامل را با هنر سایر ملل و اقوام احساس خواهید کرد. این روحیه‌ای است که همواره خاص تمدن و فرهنگ ما بوده است و ما امروز نیز با همین روح دوران تحول وسیع و همه جانبه زندگی اجتماعی و مادی و معنوی خود را آغاز کرده ایم.
ما همین روحیه را در کشور شما در روشی که آن حضرت همواره تعقیب کرده‌اید عیان می‌بینیم و آرزو داریم که چنین روحیه‌ای را در نزد همه ملل دیگر جهان نیز احساس کنیم.
سلامت و سعادت آن حضرت و بانو بورقیبه و ترقی روزافزون ملت همکیش و برادر تونس را آرزومندیم.