سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت زَییر موبوتوسسه سکو و بانو در کاخ نیاوران ۴ اسفند ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت زَییر موبوتوسسه سکو و بانو در کاخ نیاوران ۴ اسفند ماه ۱۳۵۲


حضرت رئیس جمهوری

برای شهبانو و من مایه کمال خوشوقتی است که به شما و بانو موبوتوسسه سکو در کشور خویش خیر مقدم بگوییم. دیدار شما از کشور ما نه تنها منعکس کننده دوستی روزافزون ایران و زئیر است، بلکه در عین حال گواه بر تفاهم و همکاری رو به توسعه‌ای است که وجه مشخص روابط کشور من با قاره بزرگ آفریقا است. قاره‌ای با آینده درخشان که ما از صمیم قلب آرزومندیم آن را پیوسته مترقی تر، مرفه تر و سعتادتمندتر ببینیم. خوشبختانه تمام شواهد حاکی است که این آرزوی ما به نحو کامل تحقق خواهد یافت، زیرا اکنون ما شاهد این واقعیت تاریخی هستیم که این قاره پهناور، با منابع مادی بسیار وسیع و با نیروی انسانی فراوان خود به مقامی که حقّاً در جامعه بزرگ جهانی بدان تعلق می‌گیرد پی برده و در عین حال مسئولیت‌هایی را که ایفای نقشی روزافزون و حساس در صحنه جهانی به عهده آن نهاده است بخوبی دریافته است.

بدیهی است کشور من این واقعیت را با تفاهم و در عین حال با خوشوقتی بسیار استقبال می‌کند، نه تنها از این جهت که روابط دیرینه و تاریخی ما با این قاره برای ما یک میراث علاقه قلبی بر جای نهاده است، بلکه در عین حال و بخصوص از این نظر که از دیدگاه اندیشه و ایدئولوژی ما در امور جهانی، توجه به همبستگی سرنوشت ملت‌های گیتی و ضرورت حیاتی از میان برداشتن فاصله‌ای که از نظر شرایط زندگی، قسمتی از جامعه بشری را از قسمت دیگر آن جدا می‌کند، برای جهان امروز و جهان فردا امری الزامی است. بدین جهت است که ما در سال‌های گذشته پیوسته در این مورد، چه در سازمان ملل متحد و چه در سایر مجامع بین‌المللی در کنار شما و مدافع نظریات شما بوده‌ایم، و همچنانکه تا کنون نشان داده‌ایم همواره آماده‌ایم که در پشتیبانی از این اصول هر کمکی را که دوستان آفریقایی ما از ما بخواهند و برای ما امکان داشته باشد در اختیارشان بگذاریم.

آقای رئیس جمهوری

می‌باید متذکر شوم همه آنچه را که درباره جهش آفریقا به سوی پیشرفت و نیروی زاینده این جهش اظهار داشتم، به نحوی بارز در مورد کشور زئیر صادق و منعکس است، زیرا این کشور جوان و تازه نفس، در پرتو رهبری خردمندانه و واقع بینانه شما اکنون با قاطعیت راه خویش را به سوی آینده‌ای درخشان آغاز کرده است. در این راه شما توانسته اید وحدت ملی کشور را که شرط اساسی هر ترقی و پیشرفتی است تأمین کنید، و در عین حال توانسته‌اید شخصیت ملی بارزی برای ملت خود بوجود آورید که با اتکاء بدان، این ملت با ایمان کامل به قدرت روحی و با امکانات بسیار وسیع مادی خود با شهامت دست بکار ساختن آینده خویش گردد.

ایران به عنوان یک کشور دوست، تلاش‌های فراوانی را که اکنون در زئیر در راه نیل بدین هدف، چه در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی و چه در امور آموزشی و فرهنگی و اجتماعی انجام می‌گیرد با علاقه بسیار دنبال می‌کند و از صمیم قلب برای ملت زئیر در این کوشش آرزوی موفقیت دارد.

آقای رئیس جمهوری

همراه با بهترین ادعیه خود برای حسن انجام وظیفه خطیر و سنگینی که در خدمت به ملت خویش بر عهده گرفته‌اید، تندرستی و شادکامی شخص شما و بانو موبوتوسسه سکو، ترقی و رفاه روزافزون ملت دوست زئیر، توسعه و تقویت روابط دو کشور ما، آینده درخشان همه قاره آفریقا و صلح و تفاهم بین‌المللی را آرزومندیم.