سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دانشگاه شیکاگو به هنگام پرده‌برداری از لوحه یادبود پهلوی ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا ۲۰ خرداد ۱۳۴۷ - ۲۶ خرداد ۱۳۴۷

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دانشگاه شیکاگو به هنگام پرده‌برداری از لوحه یادبود پهلوی ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۷

شاید درباره این همه آثار ارزنده هنر و تمدن گذشته احتیاجی به توصیف و تعریف نباشد.
آنچه در میان این همه مظاهر ذوق دانش انسان را به سکوت دعوت می‌کند عظمت این آثار و وسعت فکر و دانش خلاقان آنان است و آنچه الهام بخش سخنگویی می‌گردد نیروی تازه‌ای است که انسان با دیدن این ثمرات ذوق و فکر بشر در خود احساس می‌کند، زیرا این آثار شخص را به تفکر و تعمق وامیدارد و معرف سیمای تمدن و هنر مشرق زمین و آثار باستانی و فرهنگ ایران است. هدف ما جاودانی ساختن این آثار گذشته و زنده نگاهداشتن مظاهر ذوق هنر و تمدن پیشینیان است. ما ایرانیان نه تنها به داشتن آثاری غنی از فرهنگ و تمدن گرانقدر افتخار می‌کنیم، بلکه در عین حال به خود می‌بالیم که در تکوین تمدن و فرهنگ کشورهای دیگر نیز نقش موثری به عهده داشته‌ایم. تاریخ کشور ما تاریخی کهنسال است. ما قریب سه هزار سال تاریخ مدون داریم و به زودی دو هزار و پانسدمین سال شاهنشاهی خود را جشن می‌گیریم. نظام شاهنشاهی ایران در خدمت مردم این کشور است. آنچه من می‌خواهم به بیانات آقای رییس انستیتو اضافه کنم این است که ما در رستاخیز ملی خود از سپاهیان انقلاب مدد گرفتیم، به زنان خود آزادی و تساوی حقوق سیاسی دادیم و حال آنکه تا پنج سال پیش آنان حتی حق رای دادن هم نداشتند.
من شخصا به آزادی و دمکراسی واقعی بسیار پای بندم، زیرا به آزادی و دمکراسی اعتقاد و ایمان دارم. به همین علت در کشور ما همه نوع آزادی جز آزادی خیانت به وطن وجود دارد، زیرا آزادی خیانت به وطن جز زیان چیزی به بار نمی‌آورد و به مفهوم و روح آزادی خدمتی نمی‌کند و بشریت نیز از آن طرفی نبسته است.
ما برای اینکه این اعتقاد خود را نشان دهیم که میراث‌های ارزنده هنری و فرهنگی به همه بشریت تعلق دارد فعالیت‌های مطالعاتی خود را در مورد منطقه خاورمیانه گسترش می‌دهیم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد. از اینکه می‌بینیم دانشگاه شیکاگو در صدد است دامنه فعالیت‌های مرکزی مطالعاتی خاورمیانه را گسترش دهد و بر میزان مطالعات خود در این زمینه بیفزاید خشنودم.